kosti smrt
Zdroj: adolf martinez soler / Shutterstock.com
História

Púšť Negev odhalila dve masívne záhadné hrobky: Desiatky tiel niekto pochoval uprostred ničoho

Archeológov z Izraela prekvapil mimoriadne zvláštny objav. Počas prác sa stretli s veľkou hrobkou, v ktorej boli pochované desiatky tiel, väčšina z nich ženského pohlavia. Telá niekto pochoval v púšti Negev pred viac ako 2500 rokmi. Čo je však zvláštne je to, že hrobka sa nachádza na križovatke, ďaleko od akejkoľvek známej usadlosti, ktorá v tej dobe existovala.

Okolnosti okolo pohrebu sú taktiež zaujímavé. Zdá sa, že zosnulých pochovali s mimoriadnou starostlivosťou a uctili si ich pálením kadidla. Pri telách sa našlo mnoho artefaktov pochádzajúcich zo vzdialených miest. Archeológov však najviac zaujíma to, odkiaľ pochovaní prišli a prečo ich niekto pochoval uprostred ničoho.

Záhadné hrobky

Hrobku objavili vedci v roku 2021 počas prípravy na konštrukciu vodného potrubia. Ako prvé našli dve človekom vytvorené kamenné kopy, ktoré vyzerali ako špecifické mohyly, spojené s miestnymi nomádskymi kmeňmi. Podobné mohyly môžu mať viac ako 4200 rokov a spájajú sa s rannou a strednou bronzovou dobou, informuje portál Haaretz.

Archeologovia pokračovali vo vykopávkach a netrvalo dlho kým zistili, že štruktúry sú oveľa väčšie a o čosi mladšie. Nakoniec zistili že ide o dve hrobky rozdelené nádvorím. Strop oboch hrobiek podporovali veľké trojuholníkové piliere. Ako informujú archeológovia, v najväčšej pohrebnej komore sa našlo najmenej 50 tiel, pričom sedem ďalších tiel objavili v menšej komore.

Vedci zatiaľ nemajú veľa informácií o tomto mieste, no niet pochýb o tom, že bolo mimoriadne dôležité. Objavené hrobky zachovali pre potreby ďalších výskumov. Uhlíková datovacia metóda odhalila že hrobky vznikli pred 2500 až 2600 rokmi, teda v období kedy Babylonská ríša dobývala územie Levanty, vrátane Jeruzalema a Judska. Nateraz nie je možné určiť či sa podobné hrobky používali počas celého obdobia, alebo či v nich ležia ľudia, ktorí zomreli počas jednej udalosti.

Niektoré telá však boli nahromadené na kope, zatiaľ čo iné nie. Táto praktika sa objavovala naprieč históriou, keď sa hrobka otvárala, aby do nej ľudia uložili ďalšie telá. Staršie kosti odsunuli nabok, čím urobili miesto pre čerstvejšie telá. To naznačuje, že objavené hrobky používali opakovane. V nich a na nádvorí archeológovia objavili tmavé fľaky. Tie mohli vzniknúť napríklad pálením kadidla.

V hrobke leží množstvo žien

Ďalšou zvláštnosťou je, že množstvo objavených kostí patrilo dospelým ženám. Archeológovia ešte s analýzou neskončili, preto nemožno povedať, či v hrobkách ležia len ženy. Okrem ostatkov našli v hrobkách aj množstvo artefaktov z rôznych kútov sveta.

„Pôvod artefaktov neurčuje vždy pôvod ľudí. Hoci objavené nádoby a iné artefakty pochádzajú z rôznych kútov sveta, ľudia ich mohli získať obchodom. Každopádne aj artefakty nám pomôžu zistiť pôvod tiel v hrobkách“ tvrdí Tali Erickson-Gini, ktorá sa podieľala na objave.

Archeológovia sa domnievajú, že by mohlo ísť o ženy, ktoré prichádzali z Arábie, aby sa stali manželkami či konkubínami. V histórii existujú záznamy o podobných udalostiach. Viac informácií však budú mať vedci až po antropologickom výskume kostí, ktorý odhalí vek a pohlavie doteraz nepreskúmaných ostatkov.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť