Láska môže mať počiatky v priateľstvách rovnakého pohlavia, ktoré medzi sebou vytvárali predkovia
História, Ľudia, Zvieratá

Romantická láska môže vychádzať zo vzťahov rovnakého pohlavia, tvrdí štúdia

Láska je jeden z najkrajších pocitov na svete a my ľudia by sme si bez nej pravdepodobne nedokázali predstaviť život. Môžeme sa však dopracovať k momentu, kedy tento pocit vznikol? Výskumníci z University of Texas naznačujú, že romantické heterosexuálne vzťahy mohli vzniknúť z priateľstiev rovnakého pohlavia.

V spoločnosti dlho prevládala teória, že romantické vzťahy a aj láska vznikli z puta, ktoré si medzi sebou vytvorí matka a jej batoľa. Podobné puto môžeme pozorovať aj u mnohých iných cicavcov. Výskumníci však v novej štúdii ponúkajú iný pohľad na problém. Myslia si, že romantická láska vznikla z puta, ktoré si medzi sebou vytvárajú príslušníci rovnakého pohlavia. Toto správanie môžeme pozorovať u spoločného predka človeka a šimpanzov.

Ide o kamarátsky vzťah medzi dvoma dospelými jedincami, ktorí nie sú v príbuzenskom vzťahu. Títo dvaja jedinci si navzájom pomáhajú a spolupracujú. Vzťah ostáva stabilný postupom času a vyznačuje sa emocionálnym putom. Nejde teda o vzťah založený na nejakej forme transakcie. Dnes žijúce šimpanzy nevytvárajú vzťahy so svojimi partnermi, no dospelí samci si vedia vytvoriť priateľstvo, ktoré trvá aj 13 rokov.

„Záhadou pre nás ostáva, že naši najbližší evoluční príbuzní neformujú romantické vzťahy so svojimi partnermi, no ľudia áno. Antropológovia dlhú dobu predpokladali, že naša schopnosť lásky musela vzniknúť z iných charakteristík špecifických pre človeka. Medzi ne môžem radiť napríklad vzpriamenú chôdzu, novorodencov s relatívne veľkým mozgom alebo našou schopnosťou zakladať oheň a loviť. Pýtali sme sa však aj na to, či môže romantický vzťah existovať aj u primátich príbuzných no doteraz sme ho prehliadali,“ pýta sa Aaron Sandel, autor štúdie.

Vzťahy rovnakého pohlavia

V rámci štúdie sledoval šimpanzov a všimol si, že medzi jedincami rovnakého pohlavia možno pozorovať vzťahy, kde je prítomná aj emocionálna väzba. Tieto správania zahŕňajú znížený stres, interakciu s partnerom a dokonca aj žiarlivosť, ak sa partner venuje niekomu inému mimo páru. Predchádzajúce výskumy tieto správania nezahrnuli do kategórie vzťahov, pretože šimpanzy konajú sociálne aj mimo týchto partnerských vzťahov. V tomto smere je to podobné ako keď človek vytvára priateľstvá, či už s partnerom alebo mimo vzťahu.

Sandel navrhuje, že romantické vzťahy s opačným pohlavím u ľudí mohli vzniknúť zo vzťahov, ktoré medzi sebou formujú dva šimpanzy rovnakého pohlavia.

„Existuje možnosť že romantická láska u ľudí má svoje počiatky v priateľstve rovnakých pohlaví našich primátich predkov,“ tvrdí Sandel.

Zároveň poukazuje na to, že aj dnes možno podceňujeme dôležitosť kamarátstiev s rovnakým pohlavím. Ak by sa táto štúdia potvrdila, potom by sme získali zaujímavý pohľad do histórie na niečo, čo hrá významnú úlohu aj v dnešnej spoločnosti.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť