Mliečna dráha ako ste ju ešte nevideli, tento záber vznikol pozorovaním "duchov"
Vesmír

Mliečna dráha ako ste ju ešte nevideli: Tento záber vznikol pozorovaním „duchov“

Astronómovia pozorovali našu galaxiu, Mliečnu dráhu, v rôznych frekvenciách elektromagnetického spektra, od viditeľného svetla až po rádiové vlny. Každé pozorovanie priniesli jedinečný pohľad na štruktúru v ktorej žijeme, no tentokrát vedci priniesli pohľad, ktorý nám prináša jedinečnú perspektívu. Podarilo sa im zachytiť takzvaných „duchov“, neviditeľné častice ktoré nazývame neutrína.

V našej galaxii existuje nespočetné množstvo neutrín, no tie za bežných okolností prejdú Zemou bez toho, aby sme si ich všimli. Nové pozorovanie je prvé svojho druhu a ukazuje nám galaxiu na základe častíc hmoty, nie elektromagnetickej energie ako sme s iných pozorovaní zvyknutí. Výskum vznikol vďaka práci vedcov z National Science Foundation a observatóriu IceCube Neutrino Observatory, ktoré sa nachádza na Antarktíde. Toto observatórium dokáže zachytiť jemné znaky vysokoenergetických neutrín. Dokáže to vďaka tisícom prepojených senzorov uložených do kubického kilometra čistého ľadu.

„Spomínam si ako som povedal, že v tomto bode ľudskej histórie sme prví, ktorí vidia našu galaxiu v inak ako vo forme svetla,“ tvrdí Naoko Kurahashi Neilson, vedkyňa ktorá prišla s inovatívnym spôsobom pozorovania Mliečnej dráhy.

Mliečna dráha ako ste ju ešte nevideli, tento záber vznikol pozorovaním "duchov"

Zdroj: IceCube Collaboration/U.S. National Science Foundation (Lily Le & Shawn Johnson)/ESO (S. Brunier)

Galaxia ako sme ju ešte nevideli

Výskumníci vysvetľujú, že tento jedinečný objav bol možný vďaka technologickým pokrokom, pričom observatórium IceCube hralo mimoriadne dôležitú úlohu. Vedci už dlhšie predpokladali, že našu galaxiu možno sledovať aj prostredníctvom neutrín, no až donedávna o tomto druhu pozorovania len teoretizovali. Nový výskum však dokázal posunúť hranice nášho poznania a priniesol nám pohľad na galaxiu, aký sme doteraz nevideli.

„Zaujímavosťou je, že v tomto prípade vesmír žiari jasnejšie ako iné zdroje v rámci našej galaxie. To nevidíme pri pozorovaniach Mliečnej dráhy v akomkoľvek spektre elektromagnetického žiarenia,“ tvrdí spoluautor štúdie, Francis Halzen.

Neutrína sú častice, ktoré sa odhaľujú mimoriadne ťažko. Toto pozorovanie bolo samo o sebe mimoriadne náročné, no ako tvrdia autori, ešte ťažšie je určiť odkiaľ neutrína pochádzajú. Keď tieto častice zasiahli detektor, v niektorých prípadoch ukazovali jasne na určitú časť oblohy. Vtedy astronómovia dokázali určiť zdroj častíc. Napríklad niektoré neutrína vyšli z galaxie, ktorá sa od nás nachádza 47-miliónov svetelných rokov.

Iné interakcie sú však menej jasné a produkujú niečo, čo vedci označili ako „klbko svetla“. Traja výskumníci strávil viac ako dva roky testovaním a overovaním algoritmu, ktorý by umožnil určiť pôvod aj týchto neutrín. Nakoniec sa im však podarilo vytvoriť model, ktorý ukázal jasné zdroje neutrín v Mliečnej dráhe. Tieto miesta korešpondovali s regiónmi, kde v minulosti vedci pozorovali gama lúče. Tie vznikajú kolíziou kozmických lúčov a medzihviezdneho plynu. Teoreticky by tieto interakcie mali produkovať aj neutrína.

Pozorovanie neutrín je ďalším spôsobom ako skúmať vesmír okolo nás. Ako autori vysvetľujú, táto technika sa môže pripojiť k zaužívaným pozorovacím metódam, ako napríklad rádiovej a infračervenej astronómii. Pozorovanie neutrín je novým a jedinečným spôsobom skúmania vesmíru, podobne ako detekcia gravitačných vĺn.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť