Liek na rakovinu ukázal v klinických testoch obrovský potenciál.
Ľudia, Zdravie

Prvý svojho druhu: Liek proti rakovine sa zameriava na mechanizmus, ktorý spôsobuje metastázy. Zdá sa, že funguje!

Výskumníci z bruselskej univerzity ULB v spolupráci s ďalšou univerzitou a zdravotníckou spoločnosťou objavili liek, ktorý znižuje metastázy a rezistenciu na chemoterapiu v bunkách pacientov trpiacich rakovinou.

Metastáza je dcérske ložisko zhubného nádoru, ktoré sa oddelilo od materského nádoru a dostalo sa buď krvnou, lymfatickou alebo kontaktnou cestou na iné miesto v tele, kde pokračuje v ďalšom raste. Metastázy a rezistencia na chemoterapiu sú hlavnými príčinami zlyhania liečby a smrti u pacientov s rakovinou. Rakovinové bunky sa od susedných buniek oddeľujú a získavajú invazívne vlastnosti cez takzvaný epiteliálno-mezenchymálny prechod, skrátene EMT. Tento proces hrá zároveň kľúčovú úlohu pri tvorbe metastáz a rozvoji rezistencie na rôzne formy liečby.

Autori novej štúdie v práci popisujú prvý liek svojho druhu, ktorý je zameraný na zastavenie šírenia rakoviny. Podarilo sa im vyvinúť terapeutickú protilátku, ktorá špecificky cieli na EMT proces. Vedci majú za sebou klinické testy, ktoré ukázali veľký prísľub. Výskum ukázal, že rakovinové bunky s EMT vylučujú vysoké hladiny Netrin-1 a inhibícia tejto molekuly proces znížila.

Nová terapeutická protilátka sa zameriava na interakciu molekuly Netrin-1 a jej receptorom UNC5B. Štúdia dokázala, že keď pacientom podali protilátku anti-Netrin-1, nastalo zníženie tvorby nádorov a zablokoval sa proces EMT v  týchto nádoroch. Znížením tohto procesu zároveň znížili schopnosť nádoru tvoriť metastázy. Nový liek pomenovali NP137.

Sľubné výsledky

Mechanizmy lieku otestovali najprv na myších modeloch endometriálneho karcinómu, zhubného nádoru tvoriaceho sa na vnútornej výstelke dutiny maternice. Pri tomto type nádoru sa Netrin-1 tvorí výrazne viac ako pri iných typoch nádoru. Myši liečili látkou NP137 počas troch až štyroch týždňov. Počas toho zistili, že u myší sa znížil vývoj ďalších endometriálnych nádorov a zvýšili sa šance na prežitie.

Nasledovali klinické testy, ktoré pracovali s pacientmi vo Francúzsku. Tieto testy ukázali, že podávanie látky NP137 nemá žiadne toxické účinky na ľudí a zároveň znižuje EMT u pacientiek trpiacich endometriálnym karcinómom.

„Náš liek je prvým svojho druhu, ktorý preukázateľne znižuje metastázy a môže priniesť pozitívnu reakciu na liečbu chemoterapiou. Dokázali sme tiež, že tento liek znižuje EMT u pacientov s rakovinou a veríme, že znížením tohto procesu zlepšíme odpoveď pacientov na chemoterapiu a imunoterapiu,“ tvrdí profesor Cédric Blanpain, vedúci výskumu.

Do klinických testov sa zapojilo 14 pacientiek s endometriálnym karcinómom, dopĺňa portál New Atlas. V rámci klinických testov pacientkam lekári podávali nový liek každé dva týždne. Po šiestich týždňoch sa ukázalo, že sa pacientkam až o 51,2% znížili lézie a počas ďalších šiestich mesiacov sa znížili o 54,7%.

Klinické testy lieku NP137 pokračujú aj naďalej. Úplné výsledky publikujú po kompletnej analýze, no už teraz predpokladajú, že by liek mohol pomôcť aj v prípade iných typov rakoviny.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť