SpravodajstvoVeda a výskum

Toto je región v mozgu, kde sa to, čo vidíme, pretvára na pohybové reakcie, tvrdí štúdia z MIT

Prepojenie zraku a pohybu je pre nás úplne prirodzené, no vedci nedokázali dlho zistiť, aký región sa o túto funkciu stará.

Keď vidíme na semafore zelenú, prirodzene stúpime na plyn. Keď sme hladní a v chladničke uvidíme jedlo, načiahneme sa poň. Pre nás prirodzené činnosti sú v skutočnosti komplexným mechanizmom, ktorý v mozgu spája to čo vidíme a pohyb, ktorým reagujeme, píše portál technologického inštitútu MIT.

Prepojenie medzi tým čo vidíme a ako sa pohybujeme vedci nepovažujú za nič mimoriadne komplikované, no napriek tomu ho nedokázali pozorovať a popísať jeho vznik. Tím vedcov z inštitútu MIT ale preskúmal jeden kľúčový mozgový región, ktorý nám pomáha pretvoriť zrak na akciu. Tento región sa označuje ako zadný parietálny kortex.

„Zrak v súlade s tým, ako na informácie reagujeme, začína v mozgu, no neskôr sa presunie do motorických odpovedí na to, čo práve vidíme. V tomto bode náš mozog začína plánovať,“ vysvetľuje Mriganka Sur, autorka štúdie.

Sur tvrdí, že táto štúdia môže pomôcť vyriešiť problém ľudí, ktorí prešli mŕtvicou alebo mozgovým zranením. V niektorých prípadoch títo ľudia nedokážu reagovať na objekty, ktoré sa nachádzajú na jednej strane zorného poľa. Ich zrak nie je poškodený, no mozog nedokáže vytvoriť správny signál, ktorý by ďalej viedol určitú akciu.

Transformovanie vizuálnych vnemov na akciu

Zadný parietálny kortex slúži ako ideálny prevádzač zmyslových signálov na motorické akcie, čo vedci zistili experimentom na laboratórnych myšiach. V rámci experimentu myši vycvičili na jednoduchú úlohu. Ak uvidia vzor na obrazovke ísť smerom hore, môžu sa napiť z napájadla a dostanú sladkú odmenu. Ak videli vzor pohnúť sa do boku, by napájadlo olizovať nemali, ak nechcú horkú tekutinu.

V niektorých prípadoch vedci myšiam ukázali vzory, no napájadlo sa neobjavilo. Vedci tak mohli študovať aktivitu neurónov aj bez potenciálnej motorickej akcie. Počas experimentov si vedci všímali aktivitu hlavne v dvoch regiónoch mozgu, vizuálnom kortexe, ktorý spracúva to, čo vidíme a zadnom parietálnom kortexe. Tento región dostáva signály nielen z vizuálneho kortexu, ale aj z rôznych motorických centier.

Vizuálny kortex bol aktívny keď myši sledovali vzory a ich pohyb. Zadný parietálny kortex mal ale oveľa viac premenlivú aktivitu. Hoci v niektorých prípadoch pracoval ako vizuálny kortex, vo väčšine prípadov vedci zaznamenali aktivitu len ak sa vzor pohol smerom hore a napájadlo bolo dostupné. Neuróny v tomto regióne teda fungovali len keď dostali všetky správne indície k vyvolaniu ďalšej reakcie. Vedci predpokladajú, že región zadného parietálneho kortexu je viac orientovaný ku konaniu.

Autori štúdie dodávajú, že pochopiť ako v našom mozgu dochádza k plánovaniu akcií na základe vizuálnych informácií je mimoriadne dôležité. Viac informácií sa však výskumníci dozvedia až v priebehu ďalších vedeckých prác.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close