Teória všetkého: Nemožný, alebo nepraktický kľúč k celému vesmíru?

Teória všetkého je svätým grálom modernej vedy. Lenže môže naozaj existovať?

vesmir
Zdroj: flickr.com (Tom)

Teória všetkého je akýmsi svätým grálom medzi vedcami. Ide o jeden elegantný vzorec, ktorý by dokázal popísať existenciu a fungovanie všetkých javov vo vesmíre. Problém je že napísať takúto teóriu nie je vôbec jednoduché. Niektorí si dokonca myslia, že by mohla spôsobiť viac problémov, než by ich vyriešila.

Portál Science Focus píše o tom, že momentálne, aspoň podľa nášho chápania, vesmír funguje na štyroch základných silách. Vďaka Einsteinovi poznáme, ako funguje gravitácia. Jeho teórie nám priniesli pohľad na gravitáciu, ako zakrivenie časopriestoru.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Okrem toho tu máme kvantovú teóriu, ktorá popisuje fungovanie zvyšných troch základných síl – elektromagnetickej, slabej a silnej nukleárnej sily. Kvantová fyzika vníma tieto sily ako výmenu medzi časticami, ktoré prenášajú určitú silu.

Fyzici veria, že kvantové teórie nám ukazujú väčší základ, ako Einsteinova teória gravitácie. Tieto dve teórie sa nemajú radi, pretože správanie hviezd môžeme bezchybne opísať „Einsteinom“ no ak sa pozrieme na menšie časti, do kvantového sveta, tam jeho teórie nefungujú. V kvantovom svete fungujú pravidlá kvantovej fyziky, ktoré zas nedokážu opísať, čo sa deje na vesmírnej škále. Teória všetkého, inak nazývaná aj teória kvantovej gravitácie, by mala všetko zlúčiť do jednej teórie.

Teória všetkého je cieľom mnohých fyzikov, no aj tu sa nájdu výnimky. Niektorí tvrdia, že každá zo základných síl je výsledkom svojej vlastnej symetrie a dokopy sú pospájané niečím, čo nazývame Štandardný model.

Napriek tomu veľké množstvo fyzikov chce silou-mocou dokázať, že všetky základné sily, vrátanie gravitácie, spadajú pod jeden základný princíp. V tomto smere však môže ísť len o ľudskú túžbu po jednoduchom vysvetlení, ktoré v praxi fungovať nemôže.

Teória všetkého môže byť naozaj reálna, to nik nepopiera, no niektorí si myslia, že namiesto elegantnej teórie by sme dostali skôr hnusný zlepenec. Ak by sa nám aj podarilo skonštruovať jednu jedinú rovnicu, pravdepodobne by bola príliš kompaktná a abstraktná. Kde je problém? Nič by sme sa z nej na prvý pohľad nedozvedeli.

Nepraktická teória

Teória všetkého môže byť silným nástrojom, pomocou ktorého odomkneme tajomstvo ľudského vedomia, no z rovnice, ktorá by to mala dokázať, nebude jasné, čo vlastne dokáže.

Einsteinova teória je elegantná, no jej dôsledky sa ťažko dedukujú. Podobný prípad by nastal aj pri teórii všetkého. Trvalo by niekoľko generácií, kým by sa z nej vedci „vysomárili“. Ak by sa im podarilo nájsť teóriu všetkého, vznikla by veľmi zaujímavá otázka: Prečo táto sada rovníc a nie iná?

Fyzik Stephen Wolfram je zvláštnou osobou, ktorá verí, že je vesmír generovaný počítačom. Napriek tomu ponúkol zaujímavú myšlienku proti teórii všetkého. Wolfram verí, že vesmír nevytvoril jeden počítačový program, ale niekoľko rozdielnych programov. Existuje teória všetkého, alebo vesmír funguje na niekoľkých, oddelených princípoch? Na túto otázku momentálne nepoznáme odpoveď. Je možné, že v budúcnosti sa vedcom zázračnú teóriu podarí nájsť, no je možné, že už dnes pátrajú po niečom, čo neexistuje.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre