Prečo má Mliečna dráha špirálovité ramená?

Galaxie prichádzajú v rôznych tvaroch, avšak jeden sa objavuje oveľa častejšie

Mliečna dráha
Zdroj: NASA

Vo vesmíre existuje nekonečné množstvo galaxií, ktoré môžu mať rozličné tvary. Niektoré môžu byť beztvaré zhluky hviezd, iné zas majú eliptický tvar. Väčšina galaxií má však tvar špirály, rovnako ako naša Mliečna dráha. YouTube kanál SciShow Space tvrdí, že vedci stále nevedia určiť, ako špirálovité galaxie vznikajú, alebo ako je možné, že si udržia tvar niekoľko miliárd rokov.

Vedci sa však pomaly, ale isto, približujú k odpovedi. Zistilo sa, že špirálovité galaxie rotujú zvláštnym spôsobom. Pozorovania ukázali, že hviezdy bližšie ku stredu obiehajú jadro galaxie rýchlejšie, ako hviezdy na okrajoch. Ak by každá hviezda v galaxii mala svoju pevnú pozíciu v ramenách galaxie, rozdiely v rotácii by tieto ramená posúvali bližšie k sebe, až kým by nezmizli.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Ako vznikajú špirály?

Lenže realita nám ukazuje, že špirálovité galaxie si môžu svoje ramená zachovať aj niekoľko miliárd rokov. To pre astronómov znamená problém. Ak nemajú hviezdy v ramenách galaxie pevnú pozíciu, v tom prípade musí existovať nejaký proces v pohybe galaxie, ktorý nie je vedcom známy. V 60. rokoch minulého storočia sa objavila zaujímavá teória, ktorá tvrdí, že ramená galaxie môžu byť regiónmi, kde je hustota hviezd väčšia, než na iných miestach.

Dvojica astronómov tvrdila, že hviezdy, počas toho ako obiehajú okolo stredu galaxie, prechádzajú regiónmi s vyššou hustotou hviezd. Pripomína to diaľnicu, na ktorej je zápcha. Úsek, ktorý je upchaný ostáva upchaným, hoci jednotlivé autá prichádzajú a odchádzajú. Teória tvrdí, že zatiaľ čo ramená galaxie rotujú okolo jej jadra, hviezdy sa presúvajú rozdielnymi rýchlosťami z a do ramien galaxie.

Pohyb hviezd môže pripomínať vlnky v rybníku. Teória dvojice astronómov nehovorí ako mohli tieto vlnky vzniknúť, ale je pravdepodobné, že za to môže nejaký neznámy jav. Lenže naša galaxia rotuje okolo svojej osi a tým pádom sa môžu tieto neviditeľné vlnky vytvarovať do špirály.

Vedci tento jav objavili podľa počítačových simulácii. Ak je teória o hustejších regiónoch v galaxii pravdivá, potom by tieto hustejšie regióny boli miesta, kde sa plyn stláča a dochádza ku vzniku nových hviezd. Táto teória bola potvrdená niekoľkými pozorovaniami, pri ktorých boli objavené regióny so zvýšenou tvorbou nových hviezd. Tie sa nachádzali v špirálovitých ramenách galaxie.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre