Ako menia psychotropné látky našu osobnosť? Pozrite sa, čo dokázal experiment

Myšlienka, že psychotropné látky môžu pomôcť liečiť duševné ochorenia je relatívne nová, no pre vedcov mimoriadne zaujímavá.

psychotropné látky môžu pomôcť pri liečbe duševných porúch
Zdroj: Pixabay(Krencin)

V minulosti sa riešili psychické problémy spôsobom, z ktorého dnes beží mráz po chrbte. Hladovania, či dokonca bitka bola bežným liekom na depresiu, no postupom času sa, našťastie, na liečenie duševných problémov začali používať rôzne látky, píše portál IFL Science.

Zaujímavým zvratom sa stal náhodný experiment farmaceuta Alberta Hoffmana, ktorý sa v roku 1943 omylom omámil LSD. Prirodzene, nasledujúcich pár hodín bol v úplne inom vesmíre, no týmto omylom prišiel na niečo, čo zaujalo veľké množstvo vedcov, ktorý psychotropné látky skúmali po ňom. Je možné, že môžu ľuďom pomôcť v liečbe psychických problémov?

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Psilocybin je látka, ktorú možno nájsť v určitých druhoch psychoaktívnych húb a nedávne výskumy ukázali, že táto látka môže byť doslova zázrakom pri liečení depresie. Lenže čo sa stane, ak rôzne psychotropné látky užíva bežný človek?

Touto otázkou sa zaoberal aj nový výskum, publikovaný vo vedeckom časopise Frontiers in Psychology. Vedci sa zamerali na 5 osobnostných charakteristík – neurotizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť, a na základe nich sledovali, ako drogy menia našu osobnosť.

„Ak nám psychotropné látky spôsobujú nejaké zmeny osobnosti, 5-faktorový model by mal tieto zmeny ukázať,“ vyjadril sa jeden z hlavných autorov štúdie, Brandon Weiss.

Ako menia psychotropné látky našu osobnosť?

Pre potreby výskumu hľadali vedci dobrovoľníkov, ktorí už niekedy uvažovali o psychotropnom zážitku. Ešte pred podaním látky museli vyplniť test, ktorý určil ich osobnosť. Vedci sa zamerali na vlastnosti, ktoré pomáhajú budovať a udržiavať harmonické vzťahy s inými ľuďmi. Dobrovoľníci vyplnili dokopy tri testy. Jeden pred pokusom, jeden dva týždne po pokuse a posledný po štyroch týždňoch.

Vo vedeckých kruhoch sa začína čoraz viac rozprávať o psychotropných látkach, ako o lieku pre psychologické poruchy. Na základe toho tím vedcov vstupoval do experimentu s istými očakávaniami. Predpokladali, že po užití látky nastane zníženie neurotizmu a prívetivosti.

„Náš experiment ukázal, že po užití látky boli ľudia menej kritickí pri interakcii s inými ľuďmi. Zároveň sa ukázalo, že sú menej nervózni a nenahnevajú sa tak ľahko, ako predtým,“ vysvetľuje Weiss.

Výskum však priniesol oveľa viac výsledkov. Ľudia, ktorí užili psychotropné látky získali možnosť väčšej empatie s inými ľuďmi a zároveň cítili, že niekam patria, či už do svojej skupiny, alebo do spoločnosti, ako celku. Vlastnosti, ako napríklad otvorenosť, súcit, či svedomitosť ostali nezmenené.

Výsledky sa ukazujú byť pozitívne, no Weiss varuje, že ich treba brať s rezervou. Počas ich výskumu vystúpilo viac ako 650 ľudí. Ich výsledky preto nie sú reprezentatívne pre všeobecnú populáciu.

„Predpokladáme, že ľudia s dobrými zážitkami v štúdii ostali až do konca, no tí, ktorí mali zlé zážitky odstúpili,“ vysvetľuje Weiss.

Na záver dodáva, že výsledky sú sľubné a je možné, že psychotropné látky môžu mať v medicíne využitie, no je potrebných ešte množstvo ďalších výskumov.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre