Veda a výskum

Vedci našli spôsob, ako môžu aktivovať rast nových neurónov v mozgu

V rámci nového výskumu sa vedcom z Univerzity v Ženeve podarilo vytvoriť v mozgu myší nové neuróny.

V novom výskume vedci z Univerzity v Ženeve vysvetľujú, že v určitých regiónoch mozgu môžeme nájsť spiace neurónové kmeňové bunky, ktoré by sme mohli teoreticky prebudiť a pomocou nich vytvoriť nové neuróny. Problém je, že proces prechodu z „hibernácie“ do aktívneho stavu zatiaľ nie je dostatočne vedecky pochopený.

Štúdia vedcov a preto zamerala na túto nejasnú oblasť. Zistili, že metabolizmus bunky má v tomto procese dôležitú úlohu a odhaľujú spôsob, ako by mohli neurónové kmeňové bunky prebudiť. V rámci štúdie sa úspešne podarilo zvýšiť počet nových neurónov v mozgoch dospelých a starých myší.

Odoberajte Vosveteit.sk aj cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Kmeňové bunky sú špecifický druh buniek, ktorý dokáže vytvárať svoje kópie a následne sa ďalej špecifikovať na bunky s konkrétnymi funkciami. Neurónové kmeňové bunky sú pritom zodpovedné za „poskladanie“ mozgu počas vývoja embrya. Počas tohto procesu vytvoria všetky bunky centrálnej nervovej sústavy.

Dospelá neurogenéza je proces, počas ktorého vznikajú nové neuróny aj po tom, ako mozog ukončil svoj vývoj. Zároveň ide o mimoriadne dôležitý proces pri učení sa a ďalších procesoch spojených s našou pamäťou. Problém je, že v dospelom mozgu sa stávajú neurónové kmeňové bunky menej aktívne a už nemajú takú schopnosť deliť sa a vytvárať špecifické bunky. Autori výskumu vysvetľujú, že procesy neurogenézy sa postupom veku spomaľujú. Vedci ale objavili metabolický mechanizmus, ktorý dokáže kmeňové bunky zobudiť z ich štádia hibernácie.

„Zistili sme, že mitochondria, elektráreň bunky, sa zapája do procesu aktivácie neurónových kmeňových buniek,“ vysvetľuje Francesco Petrelli, jeden z autorov štúdie.

Tvorba nových neurónov

Pred jedenástimi rokmi výskumníci objavili proteínový komplex MPC, ktorý v regulácii neurónových kmeňových buniek hrá dôležitú úlohu. Aktivita tohto komplexu ovplyvňuje metabolické možnosti bunky. V rámci novej štúdie vedci zistili rozdiel v metabolizme aktívnych a hibernujúcich buniek. To im umožnilo spiace bunky aktivovať tým, že upravia jej metabolizmus.

V rámci praktického experimentu autori štúdie zablokovali aktivitu proteínového komplexu MPC. Pomocou tohto prístupu dokázali vedci podporiť tvorbu nových neurónových kmeňových buniek tým, že zobudili spiace bunky a tie začali produkovať nové neuróny.

„Vďaka našej práci sa nám podarilo ukázať, že upravenie metabolickej aktivity buniek môže priamym spôsobom ovplyvniť aktivitu dospelých neurónových kmeňových buniek. Tým pádom sa ovplyvní aj celkové množstvo nových neurónov,“ tvrdí Marlen Knobloch, spoluautorka štúdie.

Vedci teda zistili, že metabolizmus bunky hrá dôležitú úlohu pri neurogenéze, teda vzniku nových neurónov. Ich práca by mohla viesť k liečbe depresie alebo rôznych neurodegeneratívnych ochorení, napríklad demencie. Počas experimentu sa im podarilo úspešne vytvoriť nové neuróny v mozgoch dospelých, ale aj starých myší. Autori vo svojej práci pokračujú a pokúsia sa zistiť, či by podobný proces mohol fungovať aj na ľuďoch.

Pridajte si Vosveteit.sk do svojho informačného kanála Google News.
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close