Viete ako rýchlo sa rozpína vesmír? Nové meranie by mohlo zmeniť naše chápanie vesmíru

Vedci poznajú dva spôsoby merania kozmickej expanzie, no oba spôsoby prinášajú iné výsledky. Ako tento problém vyriešiť?

vesmir explozia a expanzia
Zdroj: Romolo Tavani / Shutterstock.com

Vieme, že vesmír expanduje, no astronómovia majú nejasno v tom, ako rýchlo jeho expanzia prebieha. Rozdielne pozorovacie metódy by mali priniesť rovnaké výsledky, no nie je tomu tak. Tento nesúlad vyvolal krízu v kozmológii, ktorá môže zmeniť spôsob, akým uvažujeme o vesmíre, vysvetľuje portál EPFL.

Astronómovia môžu merať Hubblovu konštantu, teda rýchlosť expanzie vesmíru dvoma spôsobmi. Prvou je meranie kozmickej expanzie na základe kozmického mikrovlnného pozadia, pozostatku po Veľkom tresku, zatiaľ čo druhá možnosť zahŕňa merania toho, ako sa od seba vzďaľujú galaxie, ktoré existujú dnes.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

V rámci novej štúdie sa vedci na tento problém pozreli z trošku iného uhla pohľadu. V práci priniesli doteraz najpresnejšiu kalibráciu cefeidov, hviezd, ktoré menia svoju jasnosť v určitom časovom rozmedzí. Tieto hviezdy pomáhajú vedcom lepšie odhadnúť kozmické vzdialenosti. Nová kalibrácia na základe týchto typov hviezd ešte viac prehĺbila krízu týkajúcu sa kozmickej expanzie.

Hubblova konštanta sa meria v kilometroch za sekundu za megaparsek a ak ju meriame prostredníctvom dnešných galaxií a hviezd, zistíme, že Hubblova konštanta je v tomto prípade 73 km/s/Mpc.

Môžeme ju však merať aj pomocou kozmického mikrovlnného pozadia, čo je pozostatok radiácie, ktorá vznikla počas Veľkého tresku. V tomto prípade je však Hubblova konštanta len 67,4 km/s/Mpc. Hubblova tenzia, ako sa tento problém v kozmológii nazýva, poukazuje na rozdiel 5,6 km/s/Mpc medzi jednotlivými spôsobmi pozorovania.

Vyriešia vedci Hubblovu tenziu?

Oba spôsoby merania sú správne a mali by viesť k rovnakému výsledku, čo je dôvod pre vznik Hubblovej tenzie. V rámci novej štúdie vedci na základe kalibrácie meraní na cefeidoch získali lepšie odhady kozmických vzdialeností a tým pádom mohli zmerať expanziu vesmíru na základe toho, ako rýchlo sa galaxie od seba vzďaľujú.

„Naša štúdia potvrdzuje Hubblovu konštantu ako 73 km/s/Mpc. Zároveň ale poskytujeme spoľahlivý spôsob, akým možno merať kozmické vzdialenosti,“ tvrdia autori štúdie.

Autori štúdie zároveň tvrdia, že hoci je rozdiel medzi jednotlivými meraniami Hubblovej konštanty malý, má obrovský význam na naše chápanie vesmíru. Prvým krokom je uistiť sa, že sú výpočty vedcov správne. Ak sú si stopercentne istí výsledkom a stále pozorujú rozdiel v Hubblovej konštante, potom to znamená, že naše chápanie vesmíru môže byť nesprávne.

Hubblova tenzia však vplýva aj na ďalšie kozmické záhady. Môže znamenať, že naše chápanie temnej energie, časopriestoru a gravitácie má medzery alebo nie je správne. Ako vysvetľujú autori, existuje reálne riziko, že sa vedci budú musieť vrátiť späť k základným konceptom a nájsť inú cestu ako vysvetliť správanie vesmíru.

Vedci zatiaľ nevedia, ako by mohli Hubblovu tenziu vyriešiť. Ich spôsob merania kozmických vzdialeností však môže pomôcť lepšie určiť veľkosť a tvar Mliečnej dráhy, rovnako ako jej vzdialenosť od iných galaxií.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre