Ako vplýva používanie internetu na našu psychickú pohodu?

Výskumníci z University of Oxford v rámci novej štúdie zistili, že používanie internetu vplýva na lepšiu psychickú pohodu.

pouzivanie internetu_titulka
Zdroj: Voyagerix / depositphotos.com, úprava Vosveteit.sk

Internet sa už dnes stal neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Používame ho denne na vyhľadanie akejkoľvek informácie a ako dokazuje nová štúdia vedcov z University of Oxford, používanie internetu sa spája s lepšou psychickou pohodou.  

V rámci výskumu vedci analyzovali dáta od približne dvoch miliónov jedincov vo veku od 15 do 99 rokov. Tí pochádzali zo 168 krajín. Autori štúdie vysvetľujú, že vplyv internetových technológií a platforiem na našu psychiku je vec, o ktorej sa vo vedeckej komunite stále vášnivo diskutuje. 

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Na túto problematiku vyšlo už v minulosti niekoľko výskumov, no ich výsledky bývali buď nejednoznačné alebo vedci pracovali s limitovanou vzorkou respondentov. Drvivá väčšina výskumov sa zameriavala na krajiny severnej pologule a primárne na mladších užívateľov. Tieto výskumy ignorovali fakt, že internet je globálnym fenoménom.  

“Naša práca chce jasne ukázať, ako prístup k internetu a aktívne využívanie internetu vplýva na psychologickú pohodu na globálnej škále a naprieč všetkými životnými obdobiami. Podľa našich vedomostí neexistuje výskum, ktorý by podobnú tému uchopil v merítku, v akom sme vykonali našu prácu,” vysvetľuje profesor Andrew Przybylski, jeden z autorov štúdie.  

Vedci v rámci výskumu sledovali niekoľko indikátorov psychickej pohody. Medzi ne patrí celková spokojnosť so životom, denné pozitívne a negatívne zážitky, sociálna pohoda, fyzická pohoda, spoločenská pohoda a pocit zmyslu. Vyhodnocovanie psychickej pohody prebiehalo počas osobných rozhovorov alebo telefonátov. Autori štúdie pracovali s datasetom, ktorý vznikal od roku 2006 až po rok 2021.  

Výsledky sa líšili

Ako sme už v úvode spomenuli, vo všeobecnosti sa používanie internetu spája s vyššou psychickou pohodou. Autori štúdie si ale všimli, že výsledky sa líšili na základe pohlavia. Ukázalo sa, že 4,9% negatívnych asociácií s internetom pochádzalo od mladých žien vo veku 15 až 24 rokov.  

Výskumníci neobjavili žiaden kauzálny vzťah, no podotýkajú, že tieto výsledky sedia s inými štúdiami na podobnú tému. Tieto štúdie sa zaoberali témami kyberšikany a prepojením medzi používaním sociálnych sietí a symptómami depresie u mladých žien. 

“Vo všeobecnosti naša práca preukázala, že ľudia s prístupom k internetu a ľudia, ktorí ho aktívne využívali mali väčšiu psychickú pohodu ako ľudia, ktorí prístup k internetu nemali,” tvrdí Przybylski.  

Výskumníci veria, že táto práca prinesie viac kontextu do vedeckých debát, ktoré sa zaoberajú optimálnym časom stráveným za obrazovkou. Zároveň autori priznávajú, že na túto tému potrebujeme ešte viac výskumov. V tomto smere pomôže, ak by veľké platformy poskytli svoje dáta výskumníkom, ktorí sa venujú štúdiu tejto oblasti. Témy sa držia aj naďalej a v budúcnosti chcú vykonať viac výskumov, ktoré by sa zaoberali internetom a vplyvom internetu na našu psychiku.  

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre