mozog sken mozgu
Zdroj: Semnic / shutterstock.com
Ľudia

Mohla by lepšia strava urobiť váš mozog mladším?

Je prirodzené, že pribúdajúcim vekom starne aj náš mozog a naše kognitívne funkcie slabnú. No existuje nejaký spôsob, ako by sme tento proces mohli zvrátiť alebo prinajmenšom spomaliť? Zdá sa, že áno, hovoria vedci z Ben-Gurion University of the Negev.

Obezita spôsobuje, že mozog starne rýchlejšie

Obezita je spojená s rýchlejším starnutím mozgu, než by sa normálne očakávalo. Výskumníci môžu tento proces zachytiť výpočtom „mozgového veku“ osoby – ako starý sa ich mozog javí na podrobných skenoch, nezávisle od chronologického veku. Tento prístup tiež pomáha skontrolovať, ako určité faktory, ako je životný štýl, môžu ovplyvniť starnutie mozgu v pomerne krátkych časových obdobiach.

Levakov, Kaplan, Shai a Avidan študovali 102 jedincov, ktorí splnili kritériá pre obezitu. Účastníkom bol vykonaný na začiatku a na konci programu mozgový sken. V sledovanom období sa tiež vykonali ďalšie testy a merania, aby sa zachytili iné biologické procesy ovplyvnené obezitou, ako je napríklad zdravie pečene. Výskumný tím naordinoval jedincom špeciálny typ diéty zeleno-stredozemnej diéty s vysokým obsahom polyfenolov. Táto modifikovaná stredomorská diéta sa líši od tradičnej stredomorskej diéty vyšším obsahom polyfenolov (rastlinných zlúčenín, ktoré majú rôzne zdravotné výhody) a nižšiemu obsahu červeného/spracovaného mäsa.

Na začiatku a na konci štúdie použili mozgové skeny na preskúmanie vplyvu intervencie do životného štýlu na trajektóriu starnutia. Výsledky ukázali, že zníženie telesnej hmotnosti o 1% vedie k tomu, že mozgový vek účastníkov bol o niekoľko mesiacov mladší, než sa očakávalo po 18 mesiacoch. Toto znížené starnutie bolo spojené so zmenami v iných biologických ukazovateľoch, ako je zníženie tuku v pečeni a zníženie hladiny pečeňových enzýmov. Predtým sa ukázalo, že zvýšený obsah tuku v pečeni a produkcia špecifických pečeňových enzýmov negatívne ovplyvňuje zdravie mozgu pri Alzheimerovej chorobe.

„Naša štúdia poukazuje na dôležitosť zdravého životného štýlu vrátane nižšej konzumácie umelo spracovaných potravín, sladkostí a nápojov, pri udržiavaní zdravia mozgu,“ hovorí Dr. Levakov. „Boli sme povzbudení tým, že aj strata hmotnosti o 1% bola postačujúca na ovplyvnenie zdravia mozgu a spôsobila 9-mesačné zníženie mozgového veku,“ dplňuje Prof. Avidan.

Zistenia ukazujú, že zásahy do životného štýlu, ktoré podporujú redukciu hmotnosti, môžu mať priaznivý vplyv na trajektóriu starnutia mozgu pri obezite. Okrem toho štúdia ukazuje potenciálnu stratégiu na posúdenie úspechu zmien životného štýlu na zdravie nášho najcennejšieho orgánu. S rastúcim celosvetovým trendom obezity je identifikácia zásahov, ktoré majú pozitívny vplyv na zdravie mozgu, veľký potenciál pre celkové zdravie pacientov.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť