deti a alkohol
Zdroj: Gordana Sermek / shutterstock.com
Ľudia, Zdravie

Závislosť na alkohole počas dospievania prispieva k vyššiemu riziku vzniku depresií v neskoršom veku

Podľa novej štúdie, ktorú viedli výskumníci z UCL (University College London) a University of Bristol, adolescenti vo veku od 15 do 20 rokov, ktorí prejavujú príznaky závislosti od alkoholu, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú neskôr trpieť depresiami.

„Problematické vzorce pitia by mohli byť varovným signálom budúcich problémov duševného zdravia, takže pomoc mladým ľuďom vyhnúť sa problematickému pitiu alkoholu by mohla mať dlhodobé výhody pre ich duševné zdravie.“, uviedla výskumníčka Dr Gemma Lewis.

Môže prispieť pitie alkoholu k vzniku depresií? Zdá sa, že áno

Táto štúdia sa zameriavala na spojenie medzi konzumáciou alkoholu a príznakmi problémového pitia alebo závislosti vo veku okolo 18 rokov a depresiou o šesť rokov neskôr, teda v čase dovŕšenia 24 rokov. Vedci celkovo sledovali 3902 ľudí narodených v rokoch 1991 až 1992, ktorí pravidelne pili alkohol.

Príznaky závislosti od alkoholu zahŕňajú neschopnosť prestať piť, nedodržiavanie bežných očakávaní z dôvodu pitia a potrebu opätovne piť po konzumácii alkoholu, ako aj škodlivé účinky, ako je strata pamäti spôsobená pitím.

Výskumníci zistili, že ľudia, ktorí vykazovali znaky závislosti od alkoholu, mali väčšiu pravdepodobnosť mať depresiu, do dosiahnutia veku 24 rokov v porovnaní s ich rovesníkmi, ktorí nemali problémy s alkoholom. Tí, ktorí mali skóre nula na stupnici závislosti od alkoholu, mali 11% pravdepodobnosť vývoja depresie do veku 24 rokov, zatiaľ čo tí s hodnotou jedna na stupnici, mali 15% pravdepodobnosť. Zároveň, zvýšenie skóre z nuly na jedna na stupnici závislosti od alkoholu predstavovalo 28% vyššiu pravdepodobnosť neschopnosti prestať piť po začatí a 33% vyššiu pravdepodobnosť, že nebudú schopní naplniť očakávané povinnosti.

Úroveň konzumácie nezohrávala tak významnú úlohu, no…

Výskumníci zistili, že samotná úroveň konzumácie alkoholu nebola spojená s vyšším rizikom depresie, čo môže byť čiastočne spôsobené tým, že pitie v neskorom dospievaní je často spojené so sociálnym kontaktom a odráža sociálne normy.

Spoluautorka štúdie Dr. Gemma Hammerton (University of Bristol) zdôraznila, že je dôležité sa zamerať na vysokú frekvenciu a nadmernú konzumáciu alkoholu počas adolescencie.

„Aj keď sme zistili, že samotná konzumácia alkoholu nezvyšuje pravdepodobnosť depresie, nadmerné pitie môže byť predzvesťou závislosti a môže mať škodlivé účinky na fyzické zdravie vrátane dlhodobých následkov. Preto zostáva dôležité, aby sme zamedzili vysokej frekvencii a množstvu skonzumovaného alkoholu počas dospievania.“

alkohol a deti

Zdroj: PeopleImages.com – Yuri A / shutterstock.com

Výskumníci preto hovoria, že je dôležitá včasná identifikácia a riešenie príznakov závislosti od alkoholu, vďaka čomu je možné pomôcť predchádzaniu vzniku depresie u mladých ľudí v budúcnosti.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť