SpravodajstvoTECHNOLÓGIE

Vedci vytvorili robota s „primitívnou formou empatie“

„Naše objavy začínajú demonštrovať, ako môžu roboty vidieť svet z pohľadu iného robota. Schopnosť pozorovateľa, aby sa takpovediac vžil do kože svojho partnera...“

Robotizácia sveta prebieha už dlhú dobu, ale aj napriek tomu aj tým najmodernejším technológiám chýba jedna vlastnosť, je ňou empatia. Ide o schopnosť, ktorá umožňuje vcítiť sa do ostatných a predpokladať, čo spravia (v oblasti technológií sa táto schopnosť nazýva aj ToM, teda Theory of Mind).

Výskumníci z kolumbijskej univerzity Columbia University vytvorili robota, ktorý však vyčnieva zo súčasných technológií. Technológiu, ktorú vytvorili nazvali “visual theory of behavior”, čo môžeme preložiť ako vizuálna teória správania.

Vo svojej práci túto technológiu popisujú ako predchodcu ToM, a mohla by tvoriť podklad pre vytvorenie AI so zložitými sociálnymi schopnosťami. Na tému upozorňuje portál iflscience.

AI so schopnosťou pokročilej empatie by mohla byť v dohľadnej budúcnosti realitou

„Teória mysle je hlavným znakom ľudského poznania a predpokladá sa, že vzniká u väčšiny detí vo veku okolo troch rokov. Umožňuje nám pochopiť potreby a zámery tých, ktorí sú okolo nás, a preto uľahčuje zložité spoločenské aktivity, ako je hranie hier, ktoré majú stanovené pravidlá, súťaženie v podnikaní alebo dokonca klamanie jeden druhému.“

ToM, alebo technológia umožňujúca vcítenie sa do iného sa spolieha na symbolické uvažovanie, kedy mozog výslovne analyzuje vstupy s cieľom predvídať budúce činy inej osoby. To sa dá dosiahnuť iba pomocou pôsobivého nervového vybavenia, ako je prefrontálna kôra – niečo, čo majú všetci ľudia, ale čo je pre roboty príliš pokročilé.

AI technológia má k mysleniu ľudí možno bližšie, ako sme si doposiaľ mysleli

Autori štúdie sa však domnievajú, že u našich evolučných predkoch sa mohla táto schopnosť vyvinúť pomocou vizualizácie toho čo vidia pomocou očí dávno predtým, ako sa vôbec objavila táto schopnosť v našom mozgu. Naprogramovali preto robota, aby sa neustále pohyboval z jedného zeleného bodu do druhého v jeho zornom poli, podľa toho, ktorý bod je bližšie. Vedci zároveň občas zabránili robotovi v tom, aby videl zelenú škvrnu tým, že ju prekryli, čo spôsobilo, že robot sa následne presunul k pôvodnému zelenému bodu, ktorý bol vzdialenejší.

Druhá AI zas strávila niekoľko hodín času sledovaním prvého robota. Tento robot mal však pohľad z vtáčej perspektívy, aby videl obe zelené škvrny. Táto AI následne bola schopnou vytvoriť si schopnosť predpovedať, čo spraví prvý robot v rôznych situáciách. Robot dokázal následne s úspešnosťou 98,45% predpovedať, čo spraví prvý robot, a to aj napriek tomu, že mu chýba schopnosť symbolického uvažovania.

„Naše objavy začínajú demonštrovať, ako môžu roboty vidieť svet z pohľadu iného robota. Schopnosť pozorovateľa, aby sa takpovediac vžil do kože svojho partnera, a bez toho, aby ho niekto navádzal, rozumel tomu, či jeho partner mohol alebo nemohol vidieť zelený kruh z hľadiska jeho výhod je možno primitívnou formou empatie, “ vysvetlil autor štúdie Boyuan Chen vo vyhlásení.

Vedci ďalej dodávajú, že síce táto schopnosť „vcítenia sa a predpokladania čo spraví druhá osoba, resp. robot“, je zjavne primitívnejšia ako spracovávanie založené napríklad na reči, alebo inej formy symbolického uvažovania, ale vedci si myslia, že to môže byť evolučný odrazový mostík. 

„Domnievame sa, že naši predkovia sa tiež pravdepodobne naučili spracovávať určitú formu predikcie správania z čisto vizuálnej podoby, dávno predtým, ako sa naučili artikulovať vnútorné mentálne vízie do jazyka,“ vysvetľujú vedci vo svojej štúdii.

Udržania AI pod kontrolou bude jednou z  hlavných úloh

Vedci vo svojej štúdii ďalej píše, že si uvedomujú, že AI je schopnou samovzdelávania sa a preto je dôležité, aby jej tvorcovia našli spôsob, ako udržať túto technológiu pod kontrolou ľudí.

„Uvedomujeme si, že roboty nezostanú dlho pasívnymi strojmi na sledovanie pokynov,“ hovorí Lipson. „Rovnako ako iné formy pokročilej umelej inteligencie, aj my dúfame, že tvorcovia politík môžu pomôcť udržať tento druh technológie pod kontrolou, aby sme z toho mohli mať úžitok všetci.“

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close