SpravodajstvoVeda a výskum

Čo dokáže prežiť za horizontom udalostí čiernej diery?

Nie všetko, čo padne dovnútra čiernej diery, ostane navždy stratené

Čierne diery sú objektmi absolútneho gravitačného kolapsu.Tvorí ich jeden bod s nekonečnou hustotou a preto patria medzi najzvláštnejšie objekty vo vesmíre. Vieme, že tieto galaktické monštrá dokážu pohltiť celé hviezdy a jej zovretiu neunikne ani svetlo. Ak by ste padali dovnútra čiernej diery, rozdiely v gravitačnej sile by vás roztiahli v procese, známom aj ako špagetifikácia. Existuje ale niečo, čo by dokázalo prežiť vo vnútri čiernej diery? Tejto téme sa venuje YouTube kanál PBS Space Time.

Podľa No-hair theorem možno akúkoľvek čiernu dieru opísať pomocou 3 základných parametrov: Hustoty, elektrického náboja a rotácie. Rovnaká teória zároveň tvrdí, že všetko, čo sa nachádza za horizontom udalostí, je odstrihnuté od vonkajšieho vesmíru. Nič vo vnútri čiernej diery nedokáže ovplyvniť vesmír okolo nej, lebo spoza horizontu udalostí neunikne žiaden signál.

Je preto nepodstatné, ako vznikla čierna diera. Mohla ju vytvoriť explodujúca hviezda, antihmota, fotóny, alebo čokoľvek iné. Jediné informácie, ktoré vieme vyčítať o objektoch, ktoré padli dovnútra čiernej diery sú tie isté základné vlastnosti, pomocou ktorých čiernu dieru popisujeme: Hmota, elektrický náboj, alebo rotácia.

Pripisovanie vlastností k čiernej diere

Gravitácia
Znázornenie vplyvu gravitácie na časopriestor. Zdroj: ESA

Vesmír by sa dal opísať ako látková plocha. Ak by sme na ňu uložili ťažkú guličku, tá by sa prepadla do látky a vytvorila by priehlbinu.Táto priehlbina značí gravitačné pole daného objektu. V prípade čiernej diery je prepadlina v časopriestore obrovská. Ak ešte k tomu rotuje, vzniká jav, ktorý sa nazýva strhávanie časopriestoru. Tento efekt spôsobuje, že zakrivený časopriestor okolo čiernej diery rotuje spolu s ňou. Ak by hviezda padala dovnútra čiernej diery, jej rotácia by sa buď pripísala, alebo odčítala z celkovej rotácie časopriestoru okolo čiernej diery. Tým pádom si čierna diera pamätá rotáciu akéhokoľvek objektu, ktorý do nej spadol.

Čo sa týka hmoty, či elektrického náboja, tieto sily sú vyjadrované prostredníctvom gravitačného a elektromagnetického poľa. Tieto polia majú podľa teórií nekonečný dosah a tak ich môžeme zaznamenať aj mimo čiernej diery. Čo sa týka látok s inými vlastnosťami, tie sú stratené v čiernej diere.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close