Spravodajstvo

Poskytovanie služby Facebook je v Európe ohrozené

Dôvodom sú obmedzenia týkajúce sa prenosu údajov o používateľoch z Európy do USA

Írska Komisia pre ochranu údajov (DPC) poslala v priebehu minulého mesiaca spoločnosti Facebook predbežný príkaz na zastavenie transferu dát európskych používateľov smerom do USA. Zároveň Európsky súdny dvor rozhodol, že americká legislatívne týkajúca sa ochrany osobných údajov, nie je dostatočnou. Otázkou je, blíži sa koniec sociálnej sieti Facebook v Európe? 

Poskytovanie služby v Európe môže byť ohrozené

Portál teschpot.com poukazuje na námietky zo strany spoločnosti Facebook voči predbežnému opatreniu zo strany írskeho dozorného úradu pre ochranu údajov (Data Protection Commissioner ďalej už ako DPC,), ktorý pohrozil, že Facebooku zablokuje prenos údajov z Európy do USA. Dôvodom majú byť obavy dotýkajúce sa spracovávania osobných údajov. Sociálna sieť hovorí, že týmto rozhodnutím zo strany DPC môže ohroziť poskytovanie služby v Európe pre viac ako 410 miliónov používateľov, ktorí aktívne využívajú Facebook a Instagram.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Pre pripomenutie, Európsky súdny dvor sa v júli vyjadril:

„Podľa názoru Súdneho dvora obmedzenia ochrany osobných údajov, ktoré vyplývajú z vnútroštátneho práva USA, pokiaľ ide o prístup k takýmto údajom prenášaným z Európskej únie do tejto tretej krajiny a ich použitie verejnými orgánmi USA, ktoré Komisia posúdila v rozhodnutí 2016/1250 nie sú vymedzené spôsobom, ktorý v zásade spĺňa požiadavky, ktoré sú rovnocennými s požiadavkami vyžadovanými podľa práva EÚ, zásadou proporcionality, pokiaľ sa programy dohľadu založené na týchto ustanoveniach neobmedzujú iba na to, čo je prísne nevyhnutné.“

Facebook vo svojom príspevku, ktorý zverejnil prostredníctvom svojich stránok píše:

„V júli Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) zrušil platnosť štítu na ochranu súkromia (pozn. redakcie: ide o takzvanú legislatívu Privacy Shield), právneho rámca upravujúceho prenosy osobných údajov z EÚ do USA. SDEÚ zároveň uviedol, že štandardné zmluvné doložky (SCC), alternatívny právny mechanizmus na prenos údajov z EÚ do tretej krajiny, naďalej platia. Dôvody zneplatnenia štítu na ochranu osobných údajov napriek tomu vytvorili značnú neistotu – nielen pre americké technologické spoločnosti, alebo dokonca pre všetky európske podniky, ktoré sa pri získavaní nových zákazníkov spoliehajú na služby online, ale aj pre všetky európske podniky s transatlantickými tokmi údajov.“

Facebook sa vo svojej žiadosti ďalej sťažuje, že spoločnosť bola vyčlenená na „samostatné konanie“ pričom upozorňuje, že žiadna iná veľká technologická spoločnosť používajúca obdobné metódy na prenos údajov z EÚ do USA, nie je pod rovnakou kontrolou.

„To vyvoláva obavy, že sa (pozn. redakcie: s Facebookom) nebude zaobchádzať rovnako,“ napísal Cunnane hlava oddelenie Správy osobných údajov vo Facebooku (v Írsku). „Ak bude vyšetrovaný iba (pozn. redakcie: Facebook) a bude pozastavený prenos údajov do USA, mohlo by to vážne narušiť hospodársku súťaž.“

Ďalej dodáva, že na legislatívu Ochranného štítu pritom spolieha viac ako 5 000 spoločností, ktoré sa spoliehajú na prenos údajov. Nedostatok bezpečných a spoľahlivých medzinárodných prenosov údajov by poškodil ekonomiku a brzdil rast podnikov založených na dátach v EÚ. Facebook hovorí, že dopad by pocítili ako malé, tak aj veľké firmy vo viacerých odvetviach.

Facebook preto hovorí, že kroky DPC sú predčasnými a žiada pragmatickejší prístup, aby našli udržateľné a dlhodobé riešenie.  Okrem iného Cunnane upozornil na to, že Facebook a Instagram, poukazuje tiež na to, že Facebook je dôležitým nástrojom na slobodu prejavu jeho 410 miliónov používateľov v EÚ – údajne tiež priniesol tržby 208 miliárd EUR pre spoločnosti, ktoré platformy využívajú.

Biznis model spoločnosti

Za spomenutie určite stojí povedať, že celý biznis model sociálnej sieti Facebook je založený na tom, že dokáže rýchlo prenášať dáta z jedného konca sveta na druhý, aby mohli inzerenti lepšie cieliť reklamu. Narušením tohto toku informácií by mohlo dôjsť k ohrozeniu ziskov spoločnosť.

„Myšlienka, že by sa Facebook stiahol z európskeho trhu, je absurdné hranie, o ktorom si nemyslím, že mu niekto skutočne verí,“ uviedol pre VICE News výskumník technologickej politiky na univerzity University College London.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close