NÁVOD | Excel zvládnete už aj sami!

Naučte sa základy Excelu v pohodlí Vášho domova. Prinášame vám veľký prehľad základných funkcií a návodov, ktoré by ste mali ovládať.

excel-logo
Zdroj: vlastný

1.Spustenie Excelu, pomenovacie, uloženie

Excel spustíte buď ikonou na ploche alebo cez ponuku Štart- Všetky programy – Microsoft Office – Excel 2010. Najzákladnejšie pravidlá si ukážeme na fiktívnej tabuľke predajov.

Pri spustení excelu sa zobrazí prázdny ,,zošit“ s tromi listami.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

excel1

Uloženie vykonáte jednoducho. Kliknite na kartu Súbor a následne na Uložiť ako. Dokument pomenujte Moje -tabuľka a uložíte tlačidlom Uložiť.excel2Vytvorenie tabuľky – Excel

Teória: Excel sa skladá z listu. List sa skladá z buniek. Jednotlivé  štvorčeky zodpovedajú bunkám. Do buniek sa môžu vkladať texty, čísla, vzorce  dokonca aj Minigrafy. Každá bunka má svoju adresu (pozíciu), takže umiestnenie nie je neznáme. V exceli sú v základnom nastavení stĺpca označené písmenami, riadky číslami. Takže prvá bunka má adresu A1, druhá bunka v prvom riadku B1. Bunka v treťom riadku a treťom stĺpci C3.

Tabuľka bude v Exceli 2010 vyzerať podobne:

excel3Formátovanie tabuľky v Exceli

Formátovanie  tabuľky zahŕňa tri kroky.

Zlúčenie buniek, úprava fontu, ohraničenie.

3.1. Ako zľučiť bunky v Exceli

Označíte bunky A1 až C1. Na karte Domov v sekcii Zarovnanie vyberiete ikonu zlúčiť.

excel4

3.2 Úprava fontu

Na karte Domov  v sekcii Písmo zvolíte veľkosť fontu.

3.3 Ohraničenie

Označíte bunky A4 až C7. Teda dáta, ktoré budú tvoriť tabuľku. Na karte Domov, v sekcii Písmo, vyberiete ikonu Ohraničenie a z ponúknutého zoznamu vyberte Všetky Ohraničenia.

excel5Výpočty v Excel tabuľke

Excel je tabuľkový kalkulátor, takže v tejto lekcii sa naučíte vykonávať jednoduché výpočty (+ – * /).

Prikaz na súčet v Exceli

Vzorec sa do bunky zadá jednoducho. Najprv sa zadá znamienko = a potom stačí jednotlivé bunky sčítať. Do bunky B9 zadajte =B5+B6+B7 a stlačením Enter, sa vykoná automatické sčítanie.

excel6

Výpočet percent v Exceli

Pre výpočet percent  odpovedí, použijete vypočítanú hodnotu celkového počtu osôb, ktoré zodpovedali.  A vypočítate percenta  týmto spôsobom = B5 / $ B $ 9 * 100. Aby sa hodnota tejto bunky dynamicky nemenila pri kopírovaní,stlačíte Enter a rozkopírujete vzorec.

Poznámka: Vkladanie doláru ( prečiarknuté „S“ ) $ si možno uľahčiť stlačením klávesy F4 .

Najprv vyberiete predchádzajúcu bunku (Enter spôsobil, že stojíte pod bunkou s výpočtom). Kopírovanie  potom prevediete kliknutím  na malý štvorček (na aktívnej bunke – silne orámovanie), kurzor sa zmení na malý kríž a ťaháte myšou nadol. Tým bude vzorec rozkopírovaný aj na ďalšie bunky.

Výsledok bude následovný:

excel7Využitie vzorcov v Exceli

Excel obsahuje mnoho vzorcov (funkcií), ktoré sú rozdelenie do niekoľkých kategórii.

 • finančné
 • Logické
 • text
 • Dátum a čas
 • Vyhľadávacie a referenčnej
 • Matematické a trigonometrické
 • štatistické
 • konštrukcia
 • dátová kocka
 • informácie
 • kompatibilita

Vzorec – SUMA

Funkcia SUM vykonáva rovnakú akciu. Do bunky B10 zadajte =SUM(B5:B7)  a stlačením tlačidla Enter sa vykoná automatický výpočet. Tento však musí súhlasiť s predchádzajúcim. Prípadne môžete vložiť vzorec cez kartu Vzorce. V sekcii knižnica funkcií vyberiete Mat. a trig. A zo zoznamu vyberiete  funkciu SUMA.

V zobrazenom okne Argumenty funkcie  kliknite na ikonu a vyberte požadované bunky ktoré chcete zadať do SUMA. Tj. B5 B7, kliknite na OK a vzorec je vložený.

 

excel8

Podrobne vyskúšajte či sú percenta spočítané správne. Otvorte bunku C9. Ak ste všetko urobili správne, dostanete hodnotu 100. Vzorec je = SUM (C5:BC7).

Ako vytvoriť graf v Exceli

Najprv označte dáta, ktoré chcete do grafu. Vyberte text odpovedí aj otázky odpovedí. Potom prejidte na kartu Vloženie a v sekcii Grafy vyberiete  napríklad typ-koláčový. Na výber máte niekoľko typov, napríklad Rozložený koláčový s priestorovým efektom.

excel9Vloženie obrazu, klipartu do Excelu

Vkladanie obrázku sa môže zdať nepotrebné, ale pri tvorbe firemných dokumentov, sa to väčšinou nezaobíde bez loga spoločnosti. Ktoré je vo väčšine prípadov práve obrázkové.

Vloženie je jednoduché. Na karte Vloženie, v sekcii Ilustrácie, ikona Obrázok. V zobrazenom dialógovom okne  kliknete na Vložiť Obrázok, vyberiete vhodný obrázok a kliknete na Vložiť.

Vložený obrázok

excel10

Vložený obrázok môžete presunúť na požadované miesto a ďalej ho upraviť podľa potreby. Zväčšiť/zmenšiť. Pre ďalšie úpravy je k dispozícii karta Nástroje obrázkov-Formát.

Vloženie symbolov, vzorcov

Na karte Vloženie v sekcii Symboly vyberiete ikonu Rovnica pre vkladanie rovníc a ikonu  Symbol pre vkladanie symbolov.

excel11

8.1 Vloženie symbolu

Kliknutím na ikonu Symbol, obdržíte okno: Symbol. Tu si môžete vybrať hociktorý z nich a vložiť ho do požadovanej tabuľky.

excel12

8.2 Vloženie rovnice

Kliknite na kartu Vloženie a v sekcii Symboly vyberiete ikonu Rovnica napríklad Povrch kruhu.

Tlač tabuľky s grafom

Na karte Súbor v menu Tlač  dostaneme okno pre nastavenie ako aj prípravu tlače. V zobrazenom okne nastavíte požadovanú tlačiareň, orientáciu a môžete stlačiť tlačidlo Tlač.

excel14Filtre v Exceli

Presuňte sa na druhý list a vytvorte si podobnú tabuľku. Ak si filtrami budete istí, môžete tabuľku rozširovať o ďalšie riadky. excel15

Vloženie filtra do Excelu

Začnete označením horného riadku tabuľky, tj. Riadok 2. Na karte Domov v sekcii Úpravy, kliknete na ikonu Zoradiť a filtrovať. A v rozbaľovacom menu vyberete filter.

Nadpisy stĺpcov dostanú filtrovacie šípky.

Kliknutím na šípku môžete zobraziť menu pre aplikáciu filtrov.  To spôsobí, že na daný stĺpec sa aplikuje požadovaný filter. V Exceli 2010 je možné filtrovať podľa mnohých možností. Navyše môžete filtrovať aj podľa farieb.

excel16

 

Zdroj: office.lasakovi.com

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre