SpravodajstvoVeda a výskum

Ako sa nám podarilo pomocou Merkúru potvrdiť teóriu relativity?

Aj v súčasnosti je prvá planéta sústavy významným kozmickým objektom

Gravitácia ovplyvňuje naše každodenné životy, no ak by sme ich porovnali s ďalšími základnými silami, zistíme, že je z nich najslabšia. Preto, ak chceme študovať gravitáciu, musíme sa pozrieť na naozaj masívne objekty, medzi ktoré sa radí aj naše Slnko, tvrdí, YouTube kanál SciShow Space.

Najviac vplýva Slnko svojou gravitáciou na planétu Merkúr, prvú planétu našej sústavy. Preto sa už niekoľko rokov radí táto planéta medzi kľúčové objekty, ktoré nám pomáhajú odhaliť záhady gravitácie.

Unikátna planéta

Všetko sa to začalo v roku 1859, keď francúzsky astronóm, Urbain Le Verrier objavil, že Merkúr obieha okolo Slnka zvláštnym spôsobom. Tak ako ostatné planéty, aj Merkúr obieha po elipse, ktorej sa časom mení orientácia. Lenže zmeny sú v prípade Merkúru o trochu väčšie, než by mali byť. V tej dobe si vedci mysleli, že sa medzi Slnkom a Merkúrom nachádza ešte jedna planéta, ktorú nazvali Vulkan.

Lenže keď Vulkan neodhalili ani po mnohých rokoch, astronómovia si uvedomili, že potrebujú inú teóriu. Tú dostali v roku 1915. V tomto roku vydal Albert Einstein svoju všeobecnú teóriu relativity, ktorá úplne zmenila chápanie gravitácie. Podľa teórie je gravitácia zakrivením časopriestoru, ktorý sa správa ako látka, ktorá je pokrivená každým objektom s určitou hmotou. Tieto pokrivenia potom ovplyvňujú dráhy iných objektov, ktoré cez ne cestujú.

Merkúr sa nachádza pri Slnku tak blízko, že táto krivka v časopriestore výrazne ovplyvňuje obežnú dráhu planéty. Keď Einstein použil svoju teóriu na vypočítanie dráhy Merkúru, dostal takmer úplnú zhodu s pozorovaniami. To však nebolo jediné. Teória relativity tvrdí, že nielen objekty sú ovplyvňované zakriveným časopriestorom, ale aj svetlo. To by malo v blízkosti gravitačného zdroja cestovať po zaoblenej trajektórii.

Opäť túto vlastnosť relativity otestovali na Merkúre. Vyslali k nemu rádiové vlny, ktoré podľa teórie mali cestovať po zaoblenej dráhe, tým pádom by sa vrátili o čosi neskôr. Tento pokus znova potvrdil Einsteinovu teóriu relativity. Merkúr bol ideálnym kandidátom. Vyslané vlny by totiž strávili väčšinu času pri gravitačnom zdroji Slnka a tím by tak mohol ľahko vypočítať, o koľko dlhšie by svetlu trvalo prejsť po zakrivenej čiare, než v prípade priamky, po ktorej svetlo spravidla cestuje.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close