Známy astrofyzik prezrádza, čo je podľa neho na vesmíre najfascinujúcejšie. Súhlasíte s ním?

Astrofyzik a autor, Paul M. Stutter sa vyjadril čo ho fascinuje na vesmíre najviac

vesmír
Zdroj: pixabay.com (Free-Photos)

Paul M. Stutter, astrofyzik v inštitúte Flatiron a autor knihy How to Die in Space, rozprával pre portál Space.com o tom, čo je preňho najfascinujúcejší poznatok o vesmíre.

„Pravdepodobne najfascinujúcejší a najsilnejší aspekt fyziky – a pravdepodobne najúžasnejšia vec na celom vesmíre – je univerzálnosť fyzikálnych zákonov,“ hovorí Stutter.

Niekoľko rovníc, ktoré by sa zmestili na vaše obľúbené tričko, by dokázali vysvetliť množstvo kozmických fenoménov. Hovoríme o javoch, ktoré možno vysvetliť rovnakou metódou, bez ohľadu na to, na ktorom konci vesmíru sa odohrali a či hovoríme o dávnej minulosti, alebo o budúcnosti, ktorú ešte nedokážeme vidieť. Všetko to hovorí o tom, akú moc má moderná fyzika.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Teória relativity

Einsteinova všeobecná teória relativity je nástrojom modernej doby, ktorý popisuje fungovanie gravitácie. Hmota a energia ohýbajú časopriestor a ohnutý časopriestor diktuje hmote, ako sa má hýbať. Ide o pomerne komplexné výpočty. Aby dokázali vedci presne opísať ohýbanie časopriestoru a všetok pohyb, potrebujú až 10 prepojených rovníc.

V prípade slabej gravitácie sa Einsteinove rovnice dokážu zredukovať na jednoduchšie výrazy, akými sú napríklad Newtonove zákony gravitácie. Tie opisujú pohyb hodenej loptičky, alebo hrádze vodných elektrární. Vo vesmíre sú už výpočty zložitejšie, ale vďaka nim vieme poskytovať presné údaje z GPS, alebo predpovedať pohyb planét.

Einsteinove rovnice zároveň dopomohli k odhaleniu čiernych dier a princípu, na akom fungujú. Popísali tiež rast obrovských vesmírnych štruktúr, prítomnosť temnej hmoty, alebo samotný Veľký tresk. Všetky tieto objavy prišli z rovnakej sady 10 rovníc.

Jadrová energia

Okolo roku 1940 začali vedci objavovať jadrovú energiu. Vtedy ani len netušili, že vďaka ich práci sa podarí odhaliť vtedy najväčšiu záhadu astronómie: Ako fungujú hviezdy. Pred týmto objavom sa vedci snažili prísť na to, vďaka čomu Slnko žiari tak jasno.

Jadrová fyzika otvorila dvere k novým možnostiam a vedci vďaka nej prišli na to, ako vzniká jadrová fúzia. Následne zistili, že podmienky, ktoré treba k jej vytvoreniu (pozn. redakcie: vysoký tlak, hustotu a teplotu) sa môžu nachádzať aj v srdciach hviezd.

Jadrovou fúziou vodíka sa dokážu hviezdy uživiť miliardy rokov. Rovnice, ktoré vedci použili na pochopenie tohto procesu sú totožné s tými, ktoré viedli k premene jadrovej reakcie na použiteľnú energiu.

Zákon zachovania energie

Na to, aby ste pochopili univerzálnosť vesmíru však netreba zákony relativity, či jadrových reakcií. Stačí vám niečo jednoduché a priamočiare, ako napríklad havárka. Keď sa dve vozidlá zrazia, začínajú platiť rôzne fyzikálne zákony, ako napríklad zákon zachovania energie a hybnosti.

„Energia a hybnosť objektu pred zrážkou sa musí rovnať energii a hybnosti objektu po zrážke,“ hovorí zákon zachovania energie.

Lenže autá nie sú jedinými objektmi vo vesmíre, ktoré sa z času na čas zrazia. Reč je o hviezdach, galaxiách, plynných oblakoch. Ide o zákon, ktorý platí ako na Zemi, tak aj v tom najvzdialenejšom kúte vesmíru.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre