SpravodajstvoVeda a výskumVesmír

Zastavením rakety sa rozpúta „peklo“: Nová štúdia nám ukazuje cenu teoretického nadsvetelného pohonu

Už v polovici 90. rokov sa zistilo, že Star-Trek mohol mať v niečom pravdu. Ako by Alcubierrov pohon vyzeral v praxi?

Fanúšikovia sci-fi určite poznajú pohon warp zo známej série Star-Trek, ktorý umožnil vesmírnym lodiam cestovať rýchlejšie ako svetlo a dostať sa aj k tým najvzdialenejším svetom. Na prvý pohľad dielo fantázie, no v roku 1994 mexický teoretický fyzik Miguel Alcubierre dokázal, že sa môže pohon warp zakladať na platných fyzikálnych zákonoch.

Na papieri je nadsvetelný systém pohonu možný, pretože šikovným spôsobom pracuje s Einsteinovou teóriou relativity, podľa ktorej sa môže časopriestor deformovať. V skutočnosti sa totiž raketa nepohybuje, no sedí vo „warpovej bubline“ ktorá manipuluje priestor okolo nej. Táto deformácia časopriestoru raketu tlačí rovnako ako vlna, ktorá tlačí surfera dopredu. Alcubierrov pohon vyvolal obrovský rozruch a vedci sa začali viac zamýšľať nad tým, ako by mohol tento systém pohonu fungovať v praxi.

Alcubierrov pohon zatiaľ nedokážeme vyrobiť, pretože aspoň podľa prvotnej štúdie sa vyžaduje špeciálny druh hmoty, ktorá vo vesmíre nemusí existovať. Portál Phys však prináša aj ďalší problém, ktorý by vznikol používaním Alcubierrovho pohonu v praxi.

Zastavenie rakety

Vo svojej teoretickej práci vedci z University of Sydney tvrdia, že v momente, kedy by raketa zastavila, by sa rozpútalo „peklo“. Raketa cestujúca vo warpovej bubline, by prechádzala vesmírom, ktorý nie je len prázdnym miestom. Priestor medzi dvoma planétami, či sústavami je plný častíc, ktoré majú hmotnosť. Tieto častice by sa v bubline zachytili a zbierali by sa v častiach pred a za raketou.

Raketa musí v určitom momente zastaviť a keď tak urobí, uvoľní sa mimoriadne energetický záblesk energie. Vedci z University of Sydney vo svojej práci píšu, že uvoľnená energia by dokázala zničiť všetko pred raketou.

„Ak by sa v cieli nachádzal akýkoľvek človek, ten by sa doslova vyparil dôsledkom vysokoenergetických gama lúčov,“ píše sa v práci.

Množstvo uvoľnenej energie závisí od dĺžky cesty, no neexistuje žiadna vrchná hranica. To znamená, že čím dlhšia cesta, tým viac energie sa na jej konci uvoľní. Autori štúdie ale poznamenávajú, že aj krátke cesty vytvoria energiu dostatočnú na zničenie všetkého, čo sa nachádza priamo pred raketou. Riešením môže nastaviť kurz tak, aby sa raketa nestretla s vesmírnou stanicou, či iným objektom, no v tomto prípade to nie je isté. Výskum sa totiž zameriaval čisto len na energiu pred a za raketou, no existuje možnosť, že energetický záblesk vystrelí do všetkých smerov.

Hoci sa štúdia zamerala na zaujímavý problém Alcubierrov pohon je otázkou vzdialenej budúcnosti. Zatiaľ je známe len to, že čisto teoreticky by Alcubierrov pohon mohol byť spôsobom, ako prekonať rýchlosť svetla. Vedci však netušia, či sa bude takýto systém pohonu dať vyrobiť v praxi.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close