SpravodajstvoVeda a výskum

Vzorky staré takmer ako sama Zem: Zirkóny odhaľujú vznik procesu dôležitého pre život

Vedci z Harvardu získali mimoriadne vzácne vzorky, ktoré prezrádzajú tajomstvá z histórie našej planéty.

Vedci z univerzity Harvard odhalili kryštály staré približne 4-miliardy rokov. Tieto mimoriadne staré nálezy z čias vzniku planéty ukazujú, ako vznikali tektonické platne, bez ktorých by život na planéte nedokázal existovať.

Tektonické platne sú mohutné kryhy zemskej kôry a vrchnej časti zemského plášťa. Predpokladá sa, že zemský povrch pokrýva 12 väčších platní a oveľa viac menších mikroplatní. Ich rozmery a tvar sa môžu líšiť a hranice platní nekorešpondujú s hranicami kontinentov. Vedci dlhú dobu predpokladali, že pohyby tektonických platní boli mimoriadne dôležité nielen pre formovanie zemského povrchu, ale aj prostredia vhodného pre život.

Doteraz však nemali predstavu o tom, kedy tektonické platne vznikli, píše univerzitný portál The Harvard Gazette. Analýzou mimoriadne starých zirkónov vedci dokázali identifikovať výraznú zmenu v geochémii týchto kryštálov odohrávajúcu sa pred 3.8-miliardami rokov. Práve táto zmena urobila zo zirkónov zirkóny, ktoré poznáme dnes.

„Pred touto zmenou nebola planéta až taká dynamická,“ vyjadrila sa Nadja Drabon, jedna z autoriek štúdie.

Vysvetľuje, že dnes v subdukčných zónach dochádza k deštrukcii veľkého množstva kôry, ktorá následne vzniká nanovo. Na počiatku síce dochádzalo k vytvoreniu novej zemskej kôry, no tá vydržala pomerne dlhú dobu, približne 600-miliónov rokov. Pred 3.8-miliardami rokov však nastal zlom, ktorý zmenil úplne všetko.

Časová schránka

V zirkónoch sa môžu nachádzať chemické stopy zodpovedajúce prvým 500-miliónom rokov existencie Zeme. Niektoré dokonca vznikali v dobách, keď bola planéta len guľou plnou žeravej magmy. Práve v momente zlomu si vedci všimli, že planéta vytvárala veľa novej kôry a práve v tomto momente sa staré zirkóny začali podobať na tie, ktoré dnes vznikajú v subdukčných zónach. Sú to regióny, kde sa stretávajú dve tektonické platne a jedna sa posúva pod druhú.

Hoci nie je známe, či aj v dobe pred 3.8-miliardami rokov existovali subdukčné zóny, vytváranie novej kôry mohol byť v istom smere prejav platňovej tektoniky. Štúdia teda potvrdzuje aj ostatné práce tvrdiace, že tektonika sa na Zemi vyvinula pomerne skoro. Zároveň vedci získavajú lepšiu predstavu o tom, kedy a ako sa mohol na našej planéte vyvinúť život.

Tektonická činnosť je podľa vedcov nezlučiteľná s vývinom života na planéte. Predpokladá sa, že vďaka tektonike sa dostávajú na povrch nové horniny. Keď ostali vystavené zemskej atmosfére, vznikajúce chemické reakcie stabilizovali povrch planéty na nasledujúce miliardy rokov. Nebolo jednoduché zistiť, kedy táto zmena nastala, pretože len 5% hornín je starších ako 2.5-miliardy rokov.

Vedci z Harvardu ale našli 33 zirkónov starých najmenej 4-miliardy rokov. Všetky poukazovali na zmenu odohrávajúcu sa pred 3.8-miliardami rokov. V nasledujúcich krokoch sa vedci pokúsia zistiť, kedy sa na Zemi začali vytvárať oceány.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close