SpravodajstvoVeda a výskumVesmír

Všetky organizmy našej planéty ťahajú za jeden povraz: Ako do tohto systému zapadáme my?

Nová štúdia rozdelila vývoj života a jeho vzťahu s planétou do štyroch fáz. Tu sa nachádzame my.

Spoločná aktivita všetkých organizmov na našej planéte sa označuje ako biosféra a tá môže drasticky zmeniť spôsob, ako náš svet funguje, píše portál Phys.

Príkladom môžu byť prvé rastliny na Zemi. Tie svojim spôsobom vymysleli fotosyntézu, aby dokázali zvýšiť svoje šance na prežitie. S príchodom fotosyntézy sa do atmosféry dostalo množstvo kyslíku a to malo výrazný dopad na to, ako sa život na planéte vyvíjal. Vedci z University of Rochester a Arizona State University nedávno publikovali v Journals of Astrobiology štúdiu, ktorá je vo svojej podstate teoretickým experimentom. Základná otázka ich práce znela: Môže mať planéta vlastnú vôľu?

V ich štúdii sa používa pojem planetárna inteligencia – forma kognitívnej aktivity, ktorá sa prejavuje v škále celej planéty. Vedci čerpajú z hypotézy Gaia, teórie o tom, ako naša biosféra spolupracuje s neživými systémami ako napríklad vzduch, voda, či pôda. Základom tejto spolupráce je udržať planétu v obývateľnom stave. Kľúčovým princípom hypotézy Gaia je fakt, že kombinovaná aktivita života na Zemi vytvára prostredie, ktoré sa samo udržiava.

Lesy si dokážu udržať stabilitu vďaka tomu, že sú korene jednotlivých stromov poprepájané sieťou húb. Ak jedna časť lesa potrebuje živiny, iná časť ich vie pomocou tejto siete poslať. Lenže ako do tejto teórie zapadáme my, ľudia? Podľa novej štúdie zatiaľ nie sme na úrovni, aby sme dokázali spoločne konať v záujme celej planéty. Náš spôsob života planétu ničí a dôsledkom toho môže zničiť aj nás.

Ako sa vyvíjal život v súlade s našou planétou?

Fázu, v ktorej sa momentálne nachádzame označili vedci ako „nevyspelú technosféru“ no v najlepšom prípade sa musíme posunúť ešte o jeden krok, na najvyšší bod ich škály vývoja života. Vývoj Zeme a našej biosféry vedci v novej štúdii rozdelili do štyroch fáz:

Prvou fázou je nevyspelá biosféra. Zachytáva veľmi skoré obdobie našej planéty, kedy existovali len mikroskopické organizmy. Tie neboli schopné vynaložiť dostatočnú silu na to, aby zmenili podmienky našej planéty.

Druhou fázou je vyspelá biosféra. V tejto fáze vznikla flóra, atmosféra sa stala bohatou na kyslík a začali vznikať aj komplexné organizmy. Vedci sa domnievajú, že vzniknutá biosféra pomáhala našej planéte udržať si vhodné podmienky pre život.

Ľudstvo sa momentálne nachádza v tretej fáze, ktorou je nevyspelá technosféra. Vytvorili sme rôzne systémy, umožňujúce nám okamžitú komunikáciu, či transport a vyvinuli sme rôzne technologické výdobytky. Ľudstvo v tomto bode ale čerpá potrebnú energiu z iných systémov, čo nakoniec povedie k drastickej zmene zemskej biosféry.

Poslednou a ideálnou fázou je vyspelá technosféra. Podľa vedcov sa ľudstvo v tomto bode naučí čerpať zdroje energie, ktoré nepoškodzujú samotnú biosféru. V štvrtej fáze sa ľudia naučia fungovať spolu s biosférou a obe časti našej planéty budú stabilné.

Autori štúdie zároveň hovoria, že ich práca zasahuje aj do pátrania po mimozemskom živote. V budúcnosti totiž môžeme nájsť len tie civilizácie, ktoré sa naučili žiť v súlade s planétou a pohli sa do poslednej, štvrtej fázy škály.

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close