SpravodajstvoVeda a výskumVesmír

Vplyv supermasívnych čiernych dier možno badať aj za hranicou ich domovskej galaxie

Galaktické monštrá, s hmotnosťou niekoľkých miliárd Sĺnk, môžu hrať dôležitú úlohu v evolúcii vesmíru okolo nich.

V srdci každej, dostatočne veľkej, galaxie leží supermasívna čierna diera. Jej gravitačné pole je extrémne silné, no dokáže ovplyvniť len malú časť galaxie, píše portál SciTech Daily.

Supermasívne čierne diery sú  v porovnaní s galaxiami, v ktorých sídlia, veľmi malé. Napriek tomu sú kľúčové pre pochopenie vesmíru okolo nás. Bez nich by astrofyzici nedokázali vysvetliť vlastnosti, ktoré sú pre galaxie typické. Podľa teórií dokážu supermasívne čierne diery, počas toho ako rastú, vytvoriť energiu, ktorá zohreje a následne odstrčí plyn vo vnútri galaxie do veľkých vzdialeností.

Astrofyzici sa však pokúšali zistiť, že či energia, ktorú supermasívne čierne diery vytvárajú, ovplyvňuje aj satelitné galaxie okolo nich. Použili pritom Sloan Digital Sky Survey. Je to jeden z najväčších prieskumov oblohy, pomocou ktorého analyzovali vlastnosti galaxií, ktoré sa nachádzali v tisícoch rôznych zoskupeniach.

Vplyv za hranicou galaxie

Satelitné galaxie sú menšie galaxie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti veľkej galaxie a sú zachytené jej gravitačnou silou. Astrofyzici v novej štúdii zistili, že tvorba nových hviezd vo vnútri satelitných galaxií závisí na ich orientácii, vzhľadom na centrálnu galaxiu, pri ktorej sa nachádzajú.

Pre potreby štúdie astrofyzici využili simuláciu s názvom Illustris-TNG, ktorá dokáže popísať špecifické interakcie medzi supermasívnou čiernou dierou a galaxiou v ktorej sa nachádza. Táto simulácia však vedcom pomohla popísať aj tvorbu nových hviezd v satelitných galaxiách.

„Rovnako ako pozorovania, aj simulácie nám ukázali, že pomer tvorby nových hviezd v satelitných galaxiách závisí na polohe, v akej sa satelitná galaxia, vzhľadom k centrálnej galaxii nachádza,“ vysvetľuje Annalisa Pillepich, výskumníčka z Max Planck Institute.

Podľa záverov výskumu môžu hrať supermasívne čierne diery, v jadrách galaxií, významnú úlohu v evolúcii nielen galaxie, v ktorej sa nachádzajú, ale aj v galaxiách, ktoré sa nachádzajú blízko nich. Ide však o teóriu, ktorá je neustále spochybňovaná. Meranie účinku čiernych dier v skutočných galaxiách je totiž pomerne zložité. Výsledky však naznačujú, že medzi supermasívnymi čiernymi dierami a galaxiami, v ktorých sa nachádzajú, môže existovať prepojenie.

Supermasívna čierna diera dokáže odstrčiť hmotu z galaktického jadra do obrovských vzdialeností. V určitých prípadoch by mohol mať tento jav dopad aj na blízke satelitné galaxie. Tímu sa však podarilo získať reálne dáta, ktoré spojili s analýzou supermasívnych čiernych dier a ich dopadu na svoje okolie. Ich výskum otvorí dvere pre ďalšie štúdium supermasívnych čiernych dier.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close