BezpečnosťSpravodajstvo

Viac ako 87 miliónov používateľov má v Chrome vírus, hlási expert na bezpečnosť. Koho každého sa to dotýka?!

Cez Chrome Web Store sa šírili najmenej 3-desiatky podvodných rozšírení.

Hackeri neustále hľadajú spôsoby, ako získať výhodu na úkor nič netušiacich ľudí. Nie tak dávno sme upozorňovali na viac ako stovku aplikácií s 420-miliónmi stihnutiami, ktoré v sebe ukrývali Spyware. Pre tých, ktorí nevedia, tak ide o špehovací nástroj.

Tentokrát tu máme ďalší softvér, ktorý robí ľuďom vrásky na čele. Bezpečnostný expert Wladimir Palant nedávno upozornil na rozšírenie PDF Toolbox pre prehliadač Chrome, ktoré malo viac ako 2-milióny stiahnutí.

Odoberajte Vosveteit.sk aj cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Rozšírenie ako také patrí medzi tie užitočnejšie, čo dopomohlo k tomu, že sa rýchlo šírilo medzi používateľmi ďalej. Ponúka pokročilé funkcie, pomocou ktorých je možné upravovať PDF dokumenty. Rozšírenie dokáže napríklad konvertovať textový dokument v PDF, poradí si spájaním viacerých PDF dokumentov do jedného a podobne. Palant si ale všimol záškodnícku činnosť, ktoré rozšírenie vykonáva.

V rozšírení našiel dobre schovaný kód, ktorý umožňuje útočníkovi vložiť ľubovoľný kód do navštívených webových stránok používateľom. Dopĺňa, že vývojár najpravdepodobnejšie používa tento kód na vkladanie reklám do webových stránok, no pripúšťa, že útočník môže využiť túto funkcionalitu aj za iným účelom. Zaujímavosťou rozšírenia je aj to, že škodlivý kód sa aktivuje až po 24 hodinách od inštalácie. Útočník týmto spôsobom pravdepodobne chce odpútať pozornosť od rozšírenia a vzniknutých nepríjemnosti.

Palant doplňuje, že neskôr narazil na ďalšie obdobné rozšírenie, ktorým bolo Zoom Plus. Tam to ale neskončilo. Pomocou Lukasa Anderssona identifikovali ďalšie viac ako 3-desiatky podobne fungujúcich podvodných rozšírení, ktoré si kumulatívne stiahlo viac ako 87-miliónov používateľov.

Tieto rozšírenia odstráňte z Chromu

Bezpečnostný expert doplňuje, že väčšina rozšírení medzičasom z obchodu Chrome Web Store zmizlo, no stále tam nájdeme niekoľko rozšírení, ktoré sú infikované. Prejdime ale teraz k samotnému zoznamu rozšírení vrátane počtu stiahnutí, ktoré by ste mali odstrániť z prehliadača Chrome.

 • Autoskip for Youtube 9,008,298 lgjdgmdbfhobkdbcjnpnlmhnplnidkkp
 • Soundboost 6,925,522 chmfnmjfghjpdamlofhlonnnnokkpbao
 • Crystal Ad block 6,869,278 lklmhefoneonjalpjcnhaidnodopinib
 • Brisk VPN 5,595,420 ciifcakemmcbbdpmljdohdmbodagmela
 • Clipboard Helper 3,499,233 meljmedplehjlnnaempfdoecookjenph
 • Maxi Refresher 3,483,639 lipmdblppejomolopniipdjlpfjcojob
 • Quick Translation 2,797,773 lmcboojgmmaafdmgacncdpjnpnnhpmei
 • Easyview Reader view 2,786,137 icnekagcncdgpdnpoecofjinkplbnocm
 • PDF toolbox 2,782,790 bahogceckgcanpcoabcdgmoidngedmfo
 • Epsilon Ad blocker 2,571,050 bkpdalonclochcahhipekbnedhklcdnp
 • Craft Cursors 2,437,224 magnkhldhhgdlhikeighmhlhonpmlolk
 • Alfablocker ad blocker 2,430,636 edadmcnnkkkgmofibeehgaffppadbnbi
 • Zoom Plus 2,370,645 ajneghihjbebmnljfhlpdmjjpifeaokc
 • Base Image Downloader 2,366,136nadenkhojomjfdcppbhhncbfakfjiabp
 • Clickish fun cursors 2,353,436pbdpfhmbdldfoioggnphkiocpidecmbp
 • Cursor-A custom cursor 2,237,147hdgdghnfcappcodemanhafioghjhlbpb
 • Amazing Dark Mode 2,228,049 fbjfihoienmhbjflbobnmimfijpngkpa
 • Maximum Color Changer for Youtube 2,226,293 kjeffohcijbnlkgoaibmdcfconakaajm
 • Awesome Auto Refresh 2,222,284djmpbcihmblfdlkcfncodakgopmpgpgh
 • Venus Adblock 1,973,783 obeokabcpoilgegepbhlcleanmpgkhcp
 • Adblock Dragon 1,967,202 mcmdolplhpeopapnlpbjceoofpgmkahc
 • Readl Reader mode 1,852,707 dppnhoaonckcimpejpjodcdoenfjleme
 • Volume Frenzy 1,626,760 idgncaddojiejegdmkofblgplkgmeipk
 • Image download center 1,493,741 deebfeldnfhemlnidojiiidadkgnglpi
 • Font Customizer 1,471,726 gfbgiekofllpkpaoadjhbbfnljbcimoh
 • Easy Undo Closed Tabs 1,460,691 pbebadpeajadcmaoofljnnfgofehnpeo
 • Screence screen recorder 1,459,488 flmihfcdcgigpfcfjpdcniidbfnffdcf
 • OneCleaner 1,457,548 pinnfpbpjancnbidnnhpemakncopaega
 • Repeat button 1,456,013 iicpikopjmmincpjkckdngpkmlccholdLeap
 • Video Downloader 1,454,917 bjlcpoknpgaoaollojjdnbdojdclidkh
 • Tap Image Downloader 1,451,822 okclicinnbnfkgchommiamjnkjcibfid
 • Qspeed Video Speed Controller 732,250pcjmcnhpobkjnhajhhleejfmpeoahclc
 • HyperVolume 592,479 hinhmojdkodmficpockledafoeodokmc
 • Light picture-in-picture 172,931 gcnceeflimggoamelclcbhcdggcmnglm

Ak ste medzi rozšíreniami vyššie našli také, ktoré používate aj vy, odporúčame vám ho čo najskôr odstrániť zo zariadenia.

Pridajte si Vosveteit.sk do svojho informačného kanála Google News.
Zobraziť komentáre
Close
Close