SpravodajstvoVeda a výskum

Vedci zmerali, ako rastie zemské jadro. Došli k zaujímavým zisteniam, ktoré vyvolávajú nové otázky

Už posledných 500-miliónov rokov môže jedna časť jadra rásť rýchlejšie.

Podľa novej štúdie rastie jedna časť vnútornej vrstvy zemského jadra rýchlejšie, ako ta druhá a to už posledných 500-miliónov rokov, píše portál Daily Mail. 

Výskum odhalil, že vnútorná časť jadra sa rozširuje rýchlejšie pod Bandským morom a pomalšie pod Brazíliou. Napriek tomu vraj naše jadro nie je nesúmerné. Gravitácia pravdepodobne prispela k rovnomernej distribúcii jadra, presnejšie kryštálov železa, ktoré vznikajú, keď sa rozpustené železo začne ochladzovať. Vďaka tomu je aj vnútorná časť jadra okrúhla.

Vnútorná časť zemského jadra je síce súmerná, no nerovnomerný rast jadra poukazuje na to, že by sa mohlo niečo nachádzať vo vonkajšej vrstve jadra. To niečo pravdepodobne berie teplo z vnútornej časti jadra, ktorá sa nachádza pod Bandským morom rýchlejšie, ako berie teplo z oblasti pod Brazíliou. Podľa výskumu vedcom tento objav pomohol upresniť vek vnútornej časti zemského jadra, ktorý podľa výsledkov štúdie odhadujú na pol až 1.5-miliardy rokov. Zaujímavé na tom je, že vedci zistili, že vnútorné jadro Zeme môže byť teda staré len zlomok zo 4,5 miliardy rokov existencie Zeme. To vyvoláva veľké otázky o tom, ako Zem vytvorila magnetické pole (pole, ktoré nás chráni pred nebezpečnými časticami zo Slnka) bez pevného vnútorného centra.

Vedieť vek pevného zemského jadra môže vedcom pomôcť lepšie pochopiť magnetické polia Zeme, ktoré nás chránia pred škodlivým žiarením. Vedci môžu zistiť, ako fungovalo magnetické pole ešte predtým, ako sa vytvorila pevná časť zemského jadra, pretože podľa vedomostí, ktorými disponujeme, magnetické pole existovalo už pred 3-miliardami rokov. Je preto možné, že museli existovať iné procesy, ktoré viedli ku vzniku magnetického poľa.

Nerovnomerný rast jadra

Relatívne mladý vek jadra zároveň naznačuje, že v minulosti muselo teplo prichádzať z prvkov, ktoré sa od železa odlučovali. Oproti dnešku je to rozdiel, pretože dnes sa teplo vytvára kryštalizáciou železa.

„Debata ohľadom veku jadra našej Zeme prebiehala medzi vedcami naozaj dlhú dobu,“ vyjadril sa Daniel Frost.

S teóriou o veku nášho jadra sa spája aj jeden problém. Ak vnútorná časť zemského jadra mohla existovať len posledných 1.5-miliardy rokov a vezmeme do úvahy spôsob, akým odovzdáva teplo a aké je horúce, potom odkiaľ prišlo magnetické pole Zeme, ktoré je oveľa staršie? Záhadu by mohol vysvetliť zrýchlený rast jednej časti jadra. Simulácia ukázala, že rast je až o 60% rýchlejší na východnej strane jadra. Záhada je, že kryštály železa, ktoré sa vytvorili v zemskom jadre sú orientované smerom na západ od osi otáčania Zeme. Vedci však predpokladali, že tieto kryštály budú mať náhodnú orientáciu a nebudú preferovať jednu stranu planéty.

Tím vedcov vytvoril počítačový model, ktorý by simuloval rast kryštálov. Vedci získali naozaj prekvapivé výsledky. Simulácia ukázala že vnútorná vrstva jadra nie je symetrická. Nešlo však len o jadro, ale táto asymetria sa prejavovala od vrchných častí planéty až po jadro. Podľa počítačového modelu však gravitácia presúva navýšenú hmotu v rámci jadra z východu smerom na západ.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close