Vedci rozlúštili kliatbu starovekej hebrejskej tabuľky, ktorá vznikla ešte v období neskorej doby bronzovej

Výskumníci tabuľku objavili ešte v roku 2019 na hore Ebal, no len nedávno sa im ju podarilo rozlúštiť.

Vedcom sa podarilo rozlúštiť kliatbu v starovekom hebrejskom jazyku
Zdroj: Armstrong Institute of Biblical Archaeology

V roku 2019 archeológovia objavili artefakt, ktorý sa datuje približne do roku 1400 až 1200 pred Kristom. Ide o olovenú tabuľku, na ktorej nachádza kliatba napísaná v hebrejskom jazyku. Tabuľka je o niekoľko storočí staršia ako najstaršie hebrejské nápisy zo starovekého Izraela, tvrdí portál inštitútu Armstrong. Tabuľku objavili na archeologickom nálezisku na hore Ebal, ktorá sa nachádza neďaleko palestínskeho mesta Nablus.

Na objave sa podieľali aj vedci z Českej akadémie vied a dvaja významný odborníci na epigrafy. Spoluprácou sa im podarilo rozlúštiť kliatbu, ktorá sa na tabuľke nachádzala.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

„Prekliaty, prekliaty, prekliaty — prekliaty bohom Yhw

Zomrieš prekliaty

Prekliaty, určite zomrieš

Prekliaty bohom Yhw — prekliaty, prekliaty, prekliaty.“, píše sa na tabuľke.

Archeológovia vysvetľujú, že Yhw bolo izraelitské pomenovanie pre Boha. Tabuľka súhlasí s pasážami, ktoré môžeme nájsť v knihách Deuteronómium a v knihe Józuovej, ktoré sa považujú za súčasť Starého zákona. Tieto pasáže opisujú vznik oltára na hore Ebal v čase, kedy Izraeliti dobyli Kanaán. Zároveň opisujú rôzne kliatby, ktoré s výstavbou oltára vznikli. V tomto prípade tieto „kúzla“ odmeňovali poslušnosť a kliatbou trestali neposlušnosť.

Text zachytený na tabuľke sa zároveň považuje za prvé zapísanie Hebrejského pomenovania pre boha Izraela – Yhw.

„Text zachytený na tabuľke je najvýznamnejším textom, aký sme v Izraeli objavili,“ tvrdil profesor Gershon Galil, ktorý sa na výskume tabuľky podieľal.

Rozlúštená kliatba

V štúdii z roku 2022 autori vysvetlili, že na archeologickom nálezisku na hore Ebal sa nachádzajú dva oltáre. Jeden pochádza z doby železnej a bol postavený približne okolo roku 1200 pred Kristom. Tento oltár však postavili na staršej stavbe, datujúcej sa do doby bronzovej. Predpokladá sa, že starší oltár patril prorokovi Jozuemu spolu s amuletom, ktorý na nálezisku objavili. Starší oltár a amulet mohli vzniknúť dvesto rokov pred postavením toho novšieho. Toto časové rozmedzie by zároveň sedelo aj s biblickými zdrojmi.

Text na tabuľke výskumníci odhalili pomocou počítačovej tomografie. Kvôli spôsobu, akým bol text napísaný, sa vedcom čítal mimoriadne zložito. Na lúštení kliatby pracovali niekoľko dní.

„Každým dňom sme odhalili nové písmená a slová písané vo veľmi starom jazyku,“ tvrdí Pieter Gert van der Veen, jeden zo svetových expertov na epigrafy.

Vedcom sa však podarilo rozlúštiť len text, ktorý sa nachádzal priamo v strede tabuľky. Na vonkajšej strane našli ďalší a oveľa viac poškodený text. Ten sa zatiaľ nepodarilo rozlúštiť. Objav je významným aj z ďalšieho dôvodu. Mnoho vedcov neverilo tomu, že Jozueho oltár naozaj existuje, namiesto toho ho považovali za časť biblických mýtov. S týmto objavom však vedci dúfajú, že sa im podarí objaviť aj oveľa staršie biblické artefakty.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre