megaštruktúry v púšti Saudskej Arábie ukazujú skok v inteligencii našich predkov
História, Ľudia

Púštne megastavby ukazujú obrovský posun v inteligencii našich predkov: Pri konštrukcii použili dovtedy nevídaný trik

V dvadsiatych rokoch minulého storočia si lietadlá prelietajúce nad púšťou v Saudskej Arábii všimli zvláštne štruktúry, ktoré prekvapili svojou mimoriadnou komplexnosťou. Tieto štruktúry mali steny dlhé až päť kilometrov a obklopovali ich priepasti. Archeológovia predpokladajú že slúžili na odchyt divokých zvierat, no čo ich prekvapilo viac bol ich vek.

Ako uvádzajú autori novej štúdie, predpokladá sa že tieto štruktúry môžu byť staré 7 až 8-tisíc rokov. Okrem toho výskumníci našli aj rytiny, ktoré sú zmenšeným plánom týchto štruktúr. Vedci vysvetľujú, že vytvoriť nákres štruktúry na menšom a dvojdimenzionálnom priestore predstavuje míľnik vo vývoji ľudskej inteligencie.

Tieto obrovské zvieracie pasce môžete vidieť celé len zo vzduchu, no napriek tomu sa našim predkom podarilo vytvoriť nákres, ktorý bol na tú dobu unikátom. Výskum vedci uverejnili v PLOS ONE (via eurekalert.org) a jeho vedúcim je Rémy Crassard z CNRS. Spolu s vedeckým tímom Crassard objavil dve rytiny reprezentujúce vyššie spomínané pasce. Jedna rytina sa nachádzala v Jordáne a druhá v Saudskej Arábii. V Jordáne sa dokopy nachádza osem pascí, spolu s kamennou rytinou s rozmermi 80 a 32 centimetrov. Táto rytina sa datuje 7-tisíc rokov do minulosti. V Saudskej Arábii našli dva páry pascí vzdialené 3,2 km od seba. Pasce sú načrtnuté na masívnej rytine s rozmermi 382 a 235 cm. V tomto prípade ale nejde o rytinu v pravom zmysle slova. Autori sa domnievajú, že tento náčrt naši predkovia do kameňa vyďobali. Nákres sa datuje 8-tisíc rokov do minulosti.

Nákres bol potrebný

Autori štúdie vysvetľujú, že naši predkovia potrebovali nejakú vizualizáciu, aby mohli konštrukciu postaviť. Celá stavba je totiž viditeľná jedine zo vzduchu a stavitelia by podľa názoru autorov nedokázali poňať stavbu bez nejakého náčrtu. Vedci doposiaľ objavili niekoľko náčrtov z podobného obdobia, no vo väčšine prípadov išlo o hrubé nákresy. Tieto dve rytiny prekvapujú svojou mimoriadnou presnosťou.

Človek už tisícročia vytvára konštrukcie, ktoré ovplyvňovali prostredie v ktorom žili. Prvé mapy a plány vznikli skôr ako prvé gramotné civilizácie Egypta a Mezopotámie. Novoobjavené rytiny sú zatiaľ najstaršie v histórii človeka.

„Dve objavené rytiny reprezentujú púštne pasce, megaštruktúry, pomocou ktorých naši predkovia chytali divé zvieratá,“ vysvetľujú autori štúdie.

Vo svojej práci zdôrazňujú význam a dôležitosť objavených rytín. Našim predkom sa už pred 8-tisíc rokmi podarilo presunúť obrovskú stavbu do menších rozmerov a na dvojdimenzionálny povrch. To značí obrovský posun  inteligencii nášho druhu. Presnosť rytín z toho obdobia zaráža a vedci sa zatiaľ nestretli s ničím podobným. Nákres bol ale v prípade púštnych pascí nutný, pretože stavitelia by si pravdepodobne nedokázali celú stavbu predstaviť. Celé štruktúry totiž možno vidieť len zo vzduchu.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť