fajcenie a cigarety
Ľudia, Zdravie

„Povedz mi, čo fajčíš, ja ti poviem, kto si,“ tvrdia vedci: Ukazujú, ako sa osobnosti fajčiarov líšia medzi sebou podľa toho, čo fajčia

Vo vedeckej publikácii PLOS ONE sa objavila zaujímavá štúdia, ktorá tvrdí, že fajčiari majú špecifické osobnostné profily.  

Na osobnosti teda závisí aj to, či fajčíš cigarety, cigary alebo nefajčíš vôbec. Za štúdiou stoja výskumníci z Portugalska a USA: 

“Fajčenie tabaku stále predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre naše zdravie a zodpovedá za približne 8-miliónov smrtí ročne. Ohrození sú aj takzvaní pasívni fajčiari. Naša štúdia tvrdí, že pri probléme fajčenia a fajčiarov by sme sa mali zamerať aj na psychologické faktory, predovšetkým ich osobnosť,” tvrdia autori výskumu.  

V štúdii sa pozreli na takzvanú “veľkú päťku”, teda päť najdôležitejších vlastností, ktoré utvárajú osobnosť človeka. Medzi tieto vlastnosti patrí neurotizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť. Osobnostný profil ľudí vedci spájali s tým, či je daný človek fajčiar, a či fajčí cigarety alebo cigary. Vedeckú vzorku tvorilo takmer 10-tisíc ľudí z 11 európskych krajín.  

Aká osobnosť sa spája s fajčením?  

Výsledky analýzy ukázali, že fajčiari sú typicky menej svedomití a prívetiví, no sú extrovertnejší oproti nefajčiarom. Autori štúdie sa domnievajú, že nižšia svedomitosť môže reflektovať nedostatočnú disciplínu fajčiarov a ich všeobecný nezáujem o dlhodobé zdravotné riziká.  

Tvrdia, že fajčiari sa vyznačujú impulzívnejší a to, že sú menej prívetiví zas môže vysvetliť, prečo so svojim zlozvykom neseknú aj napriek tlaku spoločnosti. Vedci zistili aj to, že fajčiari bývajú spravidla extrovertnejší. To zas môže poukazovať na to, že fajčenie má aj sociálnu stránku. Fajčiari sa napríklad stretávajú počas fajčiarskych prestávok alebo na chodníku pred nefajčiarskym podnikom.  

Rozdiel medzi cigaretami a cigarami 

Výskumníci však počas svojej analýzy fajčiarov a ich osobnostných profilov narazili na niečo ešte zaujímavejšie. Fajčiari sa svojou špecifickou osobnosťou nelíšia len od nefajčiarov, ale líšia sa aj medzi sebou. Vieme, že fajčenie je široký pojem, ktorý môže zahŕňať všetko od cigariet, cigár, vapov a iných vecí.  

Autori štúdie sa zamerali len na fajčiarov tradičných cigariet a cigár. Tu si všimli, že sa osobnosti ľudí, preferujúcich špecifický tabakový výrobok môžu líšiť. Cigarový fajčiari majú nižšiu úroveň neurotizmu a vyššiu mieru otvorenosti v porovnaní s fajčiarmi cigariet a nefajčiarmi.  

“Zistenia našej štúdie naznačujú, že osobnostné črty človeka môžu človeka naviesť na fajčenie. Pri navrhovaní metód, ako fajčenie čo najviac potlačiť, by sme mali zohľadniť aj tieto informácie,” vysvetľujú autori.

Ako je to medzi mladými? 

Výskumníci chcú v práci pokračovať aj naďalej. V ďalších krokoch sa však chcú zamerať na mladších ľudí, ktorých sa mnohokrát fajčenie taktiež týka. Jedným spôsobom, ako možno chrániť ľudí pred rizikami fajčenia, je presvedčiť ich ešte v mladom veku, že fajčenie nie je “cool” a odradiť ich od tabaku ešte skôr, než zoberú prvú cigaretu do ruky.  

Ako sme už spomenuli, vedci v rámci svojej práce vynechali podstatnú časť tabakového priemyslu a iných výrobkov. Preto sa chcú v ďalších štúdiách zameriavať aj na osobnostné typy ľudí, čo uprednostňujú žuvací tabak, e-cigarety alebo moderné vapy.  

Vape ako náhrada tradičných cigariet?  

Niektorí odborníci tvrdia, že elektronické cigarety sú zdravšou náhradou tradičných cigariet, hoci by sme nemali hovoriť o tom, že sú úplne bezpečnou. Iní zas tvrdia, že elektronické cigarety môžu predstavovať závažnejšie riziko pre naše zdravie. Realita je taká, že zatiaľ neexistujú relevantné dáta, ktoré by nám mohli viac povedať o škodlivosti elektrických cigariet z dlhodobého hľadiska tak, ako nám to vedia povedať dáta zozbierané o cigaretách.   

Lepšie je preto vôbec nezačať s fajčením. Ak sa ale radíš k tuhým fajčiarom, vape môže poskytnúť dočasné riešenie, ako s týmto zlozvykom efektívne bojovať. Cieľom by ale nemalo byť nahradiť cigarety vapom, ale znižovať postupne dávku nikotínu a s fajčením seknúť úplne.  

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť