Človek má viac spoločného s cicavcami než si myslíme
Zdroj: Unsplash (Patrick Daley, Rishi Ragunathan), Úprava: Vedavovrecku.sk
Ľudia, Zvieratá

Nie sme až tak výnimoční: Človek má s cicavcami spoločné viac, než sa na prvý pohľad zdá

V partnerskom živote nie je deľba práce ničím nezvyčajným. Jeden ide do obchodu, banky alebo na poštu, zatiaľ čo partner ostáva doma, poriadi alebo navarí. Mnohí z nás veria tomu, že táto vlastnosť je jednou z tých, ktoré nás odlišujú od zvierat, no ako ukázala štúdia vedcov z UC Davis, možno sa v tomto mýlime.

Autori štúdie vo svojej práci tvrdia, že naše správanie ohľadom starania sa o domácnosť a výchovy detí sa až tak nelíši od správania iných cicavcov, ktoré vychovávajú potomkov, lovia alebo hľadajú potravu.

„Už dlhú dobu prevláda v spoločnosti predstava, že človek je v porovnaní s inými cicavcami výnimočným druhom. Do istej miery to je pravda, no našu výnimočnosť sme dlho preháňali. Človek sa na ostatné cicavce podobá monogamným vzťahom a do určitej miery aj na druhy, ktoré mláďatá vychovávajú vo väčších skupinách,“ tvrdí Monique Borgerhoff Mulder, jedna z autorov novej štúdie.

V rámci novej štúdie sa vedci zamerali na mužov a zisťovali, či sú viac rovnostárski ako samce iných druhov. Presnejšie porovnávali množstvo splodených potomkov. Dáta autori získali z 90 populácií, čo zahŕňalo viac ako 80-tisíc jedincov z celého sveta žijúcich ako v minulosti, tak aj v súčasnosti. Porovnávali záznamy mužov a žien s dátami 45 odlišných druhov cicavcov.

Od ostatných cicavcov sa až tak nelíšime

Autori štúdie tvrdia, že človek je len ďalším jedinečným druhom cicavcov. Vôbec nie je ale výnimočný, ako si to mnohí častokrát myslia. Keď sa výskumníci zamerali špecificky na ženy, všimli si väčšie reprodukčné rovnostárstvo v spoločnostiach, ktoré umožňujú manželstvo s viacerými ženami ako v spoločnostiach s monogamným manželstvom.

V polygamných spoločnostiach majú ženy rovnejší prístup k rôznym zdrojom, napríklad pôde, jedlu a ubytovaniu. Rovnako majú väčšiu pomoc pri výchove potomka. Autori vysvetľujú, že v týchto podmienkach rodičia súhlasia s takýmto typom manželstva hlavne ak je manžel bohatý a má k dispozícii viac zdrojov. Autori si však všimli aj niečo iné.

„Pozorovali sme, že monogamné manželstvo či partnerstvo môže vyvolať výraznú nerovnosť medzi ženami. Monogamia môže podporiť výrazné rozdiely v počte potomkov ktoré páry splodia, čo je dôsledkom drastických rozdielov v bohatstve jednotlivých párov,“ tvrdí Borgerhoff Mulder.

Čo sa však týka mužov, výskum odhalil že tí sú relatívne rovnostársky v porovnaní s ostatnými zvieratami. To sa odzrkadľuje na spôsobe akým vychovávame deti. Dieťa potrebuje počas svojho vývoja starostlivosť ako matky, tak aj otca. Tento faktor je vo zvieracej ríši neobvyklý, no zvykne sa objavovať.

Náš spôsob výchovy je podľa autorov kritický. Detský vývoj prebieha pomerne dlho a každý rodič poskytuje zdroje a starostlivosť, ktoré nemožno nahradiť. Autori štúdie zistili, že ľudia vykazujú menšiu reproduktívnu nerovnosť medzi pohlaviami ako iné cicavce, no stále spadajú do zaradenia cicavcov.

Ďalší článok Predošlý článok

Môže sa vám tiež páčiť