Tisíce ľudí porušujú podmienky WhatsAppu, za ktoré im môže služba zrušiť účet. Tomuto sa vyvarujte!

WhatsApp vám môže zablokovať účet z množstva dôvodov, no niektoré z nich vyčnievajú nad ostatnými. Pozrite sa na tie najzávažnejšie porušenia podmienok služby, ktoré môžu viesť k zablokovaniu vášho účtu.

WhatsApp neudelenie suhlasu s podmienkami
Zdroj: Vosveteit, WhatsApp logo

WhatsApp je v súčasnosti najrozšírenejšou četovacou aplikáciou na svete. Používa ju prakticky každý, a preto stratiť k nej prístup, môže narobiť problémy. Častou ju používame nielen za účelom komunikácie s našimi najbližšími, ale aj pri práci. Existuje ale viacero dôvodov, prečo nám WhatsApp môže zamedziť prístup k službe. Nižšie sa pozrieme na tie najvypuklejšie porušenia, ktorých sa môžeme dopustiť.

Toto s vašim Whatsapp účtom nerobte

Na úvod si treba povedať, že WhatsApp nám môže zakázať účet na obmedzený čas alebo natrvalo.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

„Ak ste v aplikácii dostali správu, že váš účet je dočasne vylúčený, znamená to, že pravdepodobne používate neoficiálnu verziu aplikácie WhatsApp alebo zrejme zhromažďujete informácie (tzv. scraping). Pokiaľ po vypršaní dočasného vylúčenia neprejdete na oficiálnu verziu aplikácie alebo neskončíte so scrapingom, váš účet môže byť zo služby WhatsApp vylúčený natrvalo.“, vysvetľuje WhatsApp najčastejšie dôvody, prečo blokuje účty používateľov.

Trvalé pozastavenie účtu

WhatsApp na svojich stránkach doplňuje, že k trvalému pozastaveniu účtu dochádza najčastejšie vtedy, ak používateľ opakovane porušuje pravidlá služby. Ako sme už vyššie spomínali, tak dôvodom môže byť používanie aplikácií tretích strán, pomocou ktorých pristupujeme k službe, alebo ak neoprávnene zhromažďujeme údaje. No to nie sú jediné dôvody, prečo môže dôjsť k obmedzeniu alebo pozastaveniu funkčnosti účtu.

Pozor na spam

Určite to nemáte radi, ak vašu schránku zaplnia desiatky či stovky nevyžiadaných správ. Nemá to rád ani WhatsApp. Ak spamujete cudzie účty, napríklad rozosielate reťazové správy, tak vám môže obmedziť funkčnosť vášho účtu.

Rovnako dávame do pozornosti, že ak vás druhá strana požiada, aby ste mu neposielali správy a odstránili ste ho z kontaktov, a vy tak nespravíte a zároveň vás druhá strana nahlási, tak dôjde k zablokovaniu vášho účtu.

Nešírte podvodné či falošné správy

Rovnako sa to týka aj šírenia vírusov či podvodných a falošných správ, ktoré ohrozujú bezpečnosť používateľov. Platforma hovorí, že ak to robíte, tak dôjde k vylúčeniu vášho účtu z platformy.

„Pripomíname, že podmienky používania okrem iného zakazujú uverejňovanie neprávd a zapájanie sa do vyhrážania či nelegálneho, zastrašujúceho, nenávistného a rasovo alebo etnicky urážlivého správania.“, hovorí služba.

Nezdieľajte citlivé údaje cudzích ľudí

Ďalšie správanie, ktoré služba trestá vylúčením účtu je, keď zdieľate citlivé alebo osobné údaje niekoho druhého. Mimochodom, WhatsApp rovnako sleduje, či nerozosielate neúmerne veľa správ ľuďom, ktorých nemáte v kontaktoch. Ak prekročíte akúsi pomyselne akceptovanú hranicu, tak sa dostanete do hľadáčika platformy.

Nezabúdajte ani na to, že WhatsApp vás automaticky zablokuje aj potom, ako vás nahlási určitý počet používateľov.

„Pamätajte, že časté používanie rozosielaných správ môže viesť ľudí k nahláseniu a následnému vylúčeniu tých účtov, ktoré boli viackrát nahlásené.“

Pozor na automatické rozosielanie správ

Ďalšou praktickou, ktorá často končí obmedzením funkčnosti účtu, je automatizované alebo hromadné rozosielanie správ.

„Nepokúšajte sa odosielať hromadné či automatické správy ani využívať automatické vytáčanie pomocou aplikácie WhatsApp,..“ prízvukuje služba.

WhatsApp ďalej hovorí, že využíva technológiu strojového učenia, aby toto správanie rýchlo detegoval a zatrhol ho v čo najkratšom čase.

Pozor na skupiny, ktoré vytvárate

Rovnako by ste nemali vytvárať ani veľké množstvo skupín s neznámymi ľuďmi, čo môže viesť k tomu, že vás platforma zablokuje.

Pozor na používanie zoznamov kontaktov, ktoré vám nepatria

WhatsApp zároveň prízvukuje, aby sme nepoužívali nezákonné zoznamy kontaktov v aplikácii, ktoré nám nepatria.

Dôvody vyššie sú najčastejšie, prečo WhatsApp siahne po najprísnejšom treste a zablokuje vám účet. V tom lepšom prípade ide „len“ o dočasné obmedzenie, v tom horšom o trvalé. No nezabúdajme na to, že k zablokovaniu účtu môže dôjsť aj z ďalších a iných dôvodov. Vo všeobecnosti ale platí, že by sme nemali robiť tie veci, ktoré nechceme, aby robili nám. Rovnako by sme nemali obťažovať druhých či nejako porušovať zákon.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre