SpravodajstvoTechnológie

Technológia WaveRoller od AW-Energy bude ťažiť ohromujúcu energiu oceánu. Dokáže premeniť vlny na elektrickú energiu

Inžinieri zo spoločnosti AW-Energy vyvinuli technológiu WaveRoller, ktorá premieňa vlny na elektrickú energiu.

Ľudia na to, aby mohli riadne fungovať, tak potrebujú neustály prísun energie. Problémom ale je, odkiaľ ju získať tak, aby sme neškodili v prírode. Spoločnosť AW-Energy možno ale prišla s riešením. Na tému upozornil portál europa.eu.

V srdci Európskej únie sa rozmáha revolúcia, ktorá by mohla predefinovať budúcnosť obnoviteľnej energie. S potenciálom produkcie až 30 000 TWh ročne je vlnová energia označovaná za najväčší nevyužitý obnoviteľný zdroj energie na planéte. Tento impozantný potenciál by mohol značne prispieť k zvýšeniu podielu obnoviteľnej energie a zníženiu závislosti od fosílnych palív.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Prednosti vlnovej energie

Na rozdiel od veternej energie, jednou z najväčších výhod vlnovej energie, je jej predvídateľnosť. Podmienky vlnenia sú vysoko predvídateľné, čo umožňuje operátorom energetických sietí s výnimočnou presnosťou predpovedať ich výkon niekoľko dní dopredu. Táto predvídateľnosť, spolu s rozširovaním používania konvertorov vlnovej energie, by mohla do roku 2050 pokryť významnú časť spotreby energie Európanov. Podľa odhadov by to mohlo byť až 10 % energetických potrieb.

EÚ si stanovila cieľ dosiahnuť minimálne 42,5 % podiel obnoviteľnej energie do roku 2030. Pre oceanickú energiu je stanovený cieľ dosiahnuť minimálne 1 GW inštalovanej kapacity do roku 2030 a 40 GW do roku 2050. Inštalovaná kapacita 40 GW by mohla zásobovať približne 40 miliónov domácností.

Projekt WaveFarm a technológia WaveRoller

Dopomôcť naplniť tento cieľ, by mohla fínska spoločnosť AW-Energy, ktorá  vyvinula technológiu WaveRoller, ktorá prevádza energiu oceánskych vĺn na elektrickú energiu. Myšlienka na tento projekt sa zrodila, keď si potápač všimol, že veľký poklop na vraku lode, sa pohybuje tam a späť so značnou silou, keď po ňom prechádzajú vlny. Tento nápad následne inžinieri aplikovali v technológii spoločnosti, aby produkovali elektrickú energiu. Zariadenie, ktoré zostrojili, funguje v oblastiach blízko pobrežia a to približne 0,3-2 km od brehu

Tento systém je založený na pohybe panelu poháňaného silou vlnového prúdu. Aby panel WaveRoller mohol absorbovať maximálne množstvo energie z vĺn, je umiestnený pod vodou v hĺbke približne 8 – 20 metrov, kde je sila vlnového prúdu najintenzívnejšia. Keď vlny narazia na tento panel, spôsobia jeho pohyb. Pohyb panelu aktivuje sústavu hydraulických čerpadiel, ktoré čerpajú špeciálnu kvapalinu v uzavretom systéme. Kvapalina pod vysokým tlakom je potom vedená do motoru, ktorý poháňa generátor elektriny. Následne je takto získania energie distribuovaná prostredníctvom podmorského kábla do elektrickej siete.

Jedna jednotka WaveRoller (kombinácia jedného panelu a vývodového hriadeľa) má výkon medzi 350 kW až 1 000 kW. Len pre porovnanie, technológia WaveRoller poskytuje asi sedemkrát väčšiu nominálnu kapacitu výroby energie ako veterná turbína v podobnej veľkosti.

Okrem iného treba podotknúť, že technológia nemá negatívny vplyv na svoje okolie. Celá technológia je umiestnená v potrubiach, ktoré sú izolované od okolia. Vďaka tomu nevzniká v okolí zariadenia neprimerane veľa hluku či do mora neunikajú nečistoty.

Predpokladá sa, že zavedením technológie WaveRoller budeme schopní do roku 2030 znížiť emisie CO2 o 250,000 ton.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Zobraziť komentáre
Close
Close