Spôsobila supernova pred 359-miliónmi rokov masové vyhynutie života na Zemi?

Blízke hviezdne explózie môžu mať na našu planétu ničivé dopady.

Supernova
Zdroj: pixabay.com(geralt)

Pred približne 359-miliónmi rokov, v neskorom období devon, došlo k najväčšiemu prípadu masového vymierania života na Zemi, píše portál Science Alert.

Je možné, že príčinou tejto tragédie nebolo nič, čo by sa nachádzalo u nás na Zemi. Tvrdí to aj štúdia, ktorá bola publikovaná v auguste minulého roka. Viedol ju astrofyzik Brian Fields z University of Illinois Urbana-Champaign. Ten tvrdí, že vymieranie mohla spôsobiť hviezda, ktorá explodovala v inej časti vesmíru.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Niektoré masové vymierania môžu byť spôsobené príčinou, ktorá prišla zo Zeme. Príkladom je devastujúca sopečná erupcia, ktorá udusí všetok život na planéte. V určitých prípadoch ale prichádza príčina z vesmíru, ako asteroid, ktorý vrazil do našej planéty a ukončil vládu dinosaurov. „Smrť z vesmíru“ by ale mohla prísť aj z oveľa vzdialenejších miest.

„Hlavnou myšlienkou našej práce je poukázať na to, že Zem neexistuje v izolácii. Sme súčasťou vesmíru a vesmír niekedy zasiahne do našej existencie,“ tvrdí Brian Fields.

Nebezpečná supernova

Fields vo svojej práci tvrdí, že dramatický pokles ozónu v atmosfére, ktorý sa udial v období devón, nebol spôsobený sopečnou činnosťou, alebo globálnym otepľovaním. Podľa neho je záškodníkom supernova, ktorá sa nachádzala 65-svetlných rokov od Zeme. Tá mohla k Zemi vyslať veľkú dávku žiarenia, ktoré negatívne ovplyvnilo život našej planéty. Toto žiarenie mohlo Zem pripraviť o ozón, čo viedlo k vyhynutiu života.

Ide o prvú štúdiu, ktorá tvrdí, že masové vyhynutie života v období devon mohlo byť spôsobené supernovou. Napriek tomu existuje niekoľko štúdií ktoré tvrdia, že supernovy, explodujúce v blízkosti Zeme by mohli mať negatívny dopad na život. O škodlivosti supernov sa začalo špekulovať už v 50. rokoch minulého storočia.

Vedci sa vtedy dohadovali, do akej vzdialenosti by explózia supernovy vyhladila život na Zemi. Prišli na to, že do vzdialenosti od 25 do 50-miliónov svetelných rokov by pre nás hviezdne explózie mohli byť mimoriadne nebezpečné.

„Supernovy sú okamžitým zdojom ionizujúcich fotónov a extrémneho Ultrafialového, röntgenového a gama žiarenia,“ tvrdí Fields vo svojom výskume.

V práci zároveň píše, že aj supernovy, ktoré sa nachádzajú ďalej by mohli byť pre nás nebezpečné, či už z krátkodobého, alebo dlhodobého hľadiska. Jeho práca je stále len hypotézou. Zatiaľ sa nenašli dôkazy, ktoré by jasne ukazovali na to, že za vyhynutie všetkého života pred 359-miliónmi rokov môže supernova.

Onedlho ale môžu vedci objaviť nové stopy. Vedci hľadajú stopy starodávnych rádioaktívnych izotopov, ktoré by sa mohli dostať na Zem len v prípade, že by ich tam „zaviala“ explodujúca supernova v našej blízkosti. Jedným z týchto izotopov je aj železo-60, ktorý sa našiel na viacerých miestach na Zemi.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre