SpravodajstvoVeda a výskumVesmír

Skratky cez vesmír môžu byť skutočné: Kedy sa nám podarí objaviť prvú červiu dieru?

Skupina vedcov verí, že červie diery nie sú len hypotézou a môžu naozaj vo vesmíre existovať. Objavíme ich už o niekoľko rokov.

Keď Einstein ukázal svetu, že gravitácia, ako ju poznáme je zakrivením časopriestoru, jeho nový pohľad na vesmír rozprúdil veľké množstvo debát a viedol ku vzniku niektorých zaujímavých teórií, píše portál Space.

Podľa Einsteina naša Zem obieha okolo Slnka preto, lebo hmotnosť hviezdy zakrivuje priestor okolo nej podobným spôsobom, ako keď na napnutú plachtu položíte ťažkú bowlingovú guľu. Ak má hmota schopnosť zakriviť priestor, čo by sa stalo, ak by sa dva extrémne ťažké objekty nachádzali „oproti sebe“? Dokázalo by byť zakrivenie vesmíru tak veľké, že by sa v strede spojilo a vytvorilo prechod, medzi dvoma extrémne vzdialenými miestami?

To je základná premisa červích dier, ktoré sú nazývané aj Einstein-Rosenove mosty. Sú to vesmírne skratky, ktoré by nám umožnili za krátky čas prekonať nepredstaviteľné kozmické vzdialenosti. Červie diery sú hypotetickými objektmi, čo znamená že existujú len na papieri a nikto ich vo vesmíre nevidel. Podľa teórií je červia diera extrémne nestabilná a hoci môže existovať, prejsť cez ňu je oveľa väčší problém, pretože tento most nemôže ostať otvorený.

Červie diery vo vesmíre

Vedci však veria, že už čoskoro sa im podarí dokázať, že sú červie diery prirodzenou súčasťou nášho vesmíru. Doteraz boli naše šance nájsť tieto exotické objavy mizivé, no v roku 2016 sa detektoru gravitačných vĺn podaril prelomový objav. V tomto roku sa im totiž podarilo objaviť gravitačné vlny, pomocou ktorých vieme pozorovať vesmír okolo nás. Observatórium zaznamenalo kolíziu dvoch čiernych dier s hmotnosťou 30 Sĺnk.

Vedec Vitor Cardoso verí, že zrážka dvoch červích dier by vytvorila podobný signál, ako vznikol pri zrážke čiernych dier, no s malým rozdielom. Kľúčovým efektom je v tomto prípade spôsob, akým gravitačné vlny po náraze slabnú. Tento efekt je podobný ako postupné slabnutie zvuku bijúceho zvona. Po zrážke čiernych dier gravitačné vlny postupne slabnú, až kým nedôjde k ich úplnému utíchnutiu. Červie diery sa však podľa Cardosa správajú inak.

Ak máme dostatočne citlivé detektory gravitačných vĺn, dokážeme poznať rozdiel. V prípade červích dier sa počas niekoľkých sekúnd po hlavnom náraze objaví ozvena. Tá je spôsobená gravitačnými vlnami, ktoré sa odrazia od povrchu červej diery.

Ďalšie vysvetlenie sa ukrýva v srdci čiernej diery. Momentálne chápeme, že v centre čiernej diery sa nachádza singularita, nekonečne malý bod, kde sa všetky cesty končia, pretože nič neunikne z čiernej diery, ani svetlo. Vedci však v simuláciách trochu upravili pravidlá čiernych dier a odrazu namiesto singularity dostali červiu dieru.

Vedci priznávajú možnosť, že v útrobách čiernej diery sa môže nachádzať Einstein-Rosenov most, ktorý hmotu premiestni do inej časti vesmíru. Zároveň však dodávajú, že ich model nemusí súhlasiť s realitou. Ako pri všetkých vedeckých teóriách, aj túto treba otestovať. Ľudstvo na to potrebuje citlivejšie detektory gravitačných vĺn, ktoré by mali prísť do desiatich rokov. Potom budú môcť vedci pátrať po tom, či červie diery existujú len v sci-fi, alebo sú skutočné.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close