SpravodajstvoVeda a výskum

Revolučný proces zachytáva a recykluje oxid uhličitý: Čo to znamená pre boj s globálnym otepľovaním?

Po desaťročí snáh sa prvýkrát podarilo vymyslieť systém s negatívnou uhlíkovou stopou.

Výskumníci z University of Illinois Chicago objavili spôsob ako zachytiť 100% oxidu uhličitého produkovaného priemyselnou činnosťou a premeniť ho na etylén, jednu zo základných látok pre výrobu plastu.

Vedci z celého sveta sa o niečo podobné pokúšali už viac ako desať rokov, no nedávno publikovaná štúdia je prvou svojho druhu, ktorá popisuje takmer sto percentné spracovanie a následné využitie skleníkového plynu, ktorý v súčasnosti ohrozuje klimatickú stabilitu našej planéty. Systém využíva na pretvorenie oxidu uhličitého na etylén proces, ktorý sa nazýva elektrolýza.

Ide o fyzikálno-chemický rozkladný dej, spôsobený prechodom elektrického prúdu cez určitý roztok. Pri tomto procese dochádza k chemickým zmenám na elektródach. Pri tomto procese vzniká ako vedľajší produkt kyslík a iné uhlíkové látky s ďalším využitím.

Vo svojej práci výskumníci uvádzajú, že ich zariadenie zvládne pretvoriť šesť metrických ton oxidu uhličitého na jednu metrickú tonu etylénu. Recykluje všetok oxid uhličitý, ktorý sa zariadeniu podarí zachytiť. Celý systém funguje na elektrine a ak by sa využili obnoviteľné zdroje, proces môže mať negatívnu uhlíkovú stopu.

Zachytávanie a recyklácia CO2

V dobe kritického globálneho otepľovania sa mnohé spoločnosti snažia dosiahnuť nulovú uhlíkovú stopu. Podľa autorov ich výskum ide ešte o krok vpred a oxid uhličitý zachytáva zo zdrojov, ktoré by ho v opačnom prípade vypustili do atmosféry. Ako už bolo spomenuté, zachytávaniu a recyklácii oxidu uhličitého sa v minulosti venovalo aj mnoho ďalších výskumov. Hoci aj práce iných výskumných tímov možno považovať za úspech oproti snahe vedcov z University of Illinois Chicago, podali oveľa menšie výsledky. V minulosti sa totiž podarilo na etylén konvertovať len približne 10% CO2.

Etylén sa využíva nielen na výrobu plastov, ale aj v poľnohospodárskom, či automobilovom priemysle. Nájsť ho môžeme v nemrznúcej zmesi, či medicínskych sterilizátorov. V obyčajnom prípade sa tvorí pomocou procesu, ktorý generuje približne 1.5 metrických ton uhlíkových emisií. Ide o proces, ktorý sa nazýva parné krakovanie a vyžadujú sa pri ňom extrémne teploty. Za rok sa výrobou etylénu do ovzdušia vypustí približne 260-miliónov ton oxidu uhličitého.

Elektrolýza je podľa výsledkov výskumu procesom, ktorý nielen zníži emisie na nulu, no produkuje negatívnu uhlíkovú stopu – teda odstraňuje CO2, ktorý by inak unikol do atmosféry. Vedcom sa zároveň podarilo dosiahnuť mimoriadne dobrú konverziu solárnej energie. Približne 10% energie zo solárnych panelov dokázali priamo využiť na proces. To je oveľa vyššie než iné špičkové technológie, ktorým sa podarilo dosiahnuť len 2%.

Za všetok vyprodukovaný etylén sa konverzia solárnej energie držala okolo štyroch percent, čo je približne rovnaké, ako pri procese fotosyntézy. Výskum vedcov možno považovať za mimoriadny úspech, ktorý by mohol zohrať úlohu pri boji s globálnym otepľovaním.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close