BezpečnosťSpravodajstvoTECHNOLÓGIE

Regulačný úrad vyvracia ďalší HOAX, ktorý hovorí o nebezpečne silnom 5G žiarení

Regulačný úrad vyvracia ďalší hoax o 5G, ktorý sa šíri internetom. Dáva na pravú mieru dezinformácie o nebezpečne silnom žiarení.

5G je témou, ktorá vzbudzuje mnoho emócií. Jedna strana hovorí o tom, že technológia je neškodná, a druhá zas hovorí o opaku.

Hoaxy, ktoré ovládli internet

Asi najznámejším hoaxom, ktorý sa šíril rýchlosťou blesku v spojitosti s 5G technológiu, je úhyn vtákov, ktoré „padali z neba“.  Paradoxom je, že aj keď bol tento hoax vyvrátený, tak aj napriek tomu mnohí z nás tomu aj naďalej veria. Malo sa tak stáť v Haagu po tom, ako údajne jeden z operátorov skúšal nové vysielače 5G v blízkosti parku Huijgenspark. Tieto správy rozšírila Erin Elizabeth prostredníctvom svojho blogu www.healthnutnews.com. Jej teória však narazila hneď na niekoľko problémov. Prvým, a tým základným je nesúlad dátumu testovania vysielačov so spomínaným incidentom. Zatiaľ čo ona tvrdí, že testy prebiehali v októbri 2018 a hneď na to začali „padať“ vtáky, tak testy sa v skutočnosti robili 28. júna. Inými slovami, chýba tu spojitosť medzi náhlym úhynom vtákov a 5G sieťou vzhľadom na to, že test prebiehal približne pol roka pred incidentom.

Dokonca aj v  minulosti sme sa mohli stretnúť s podobnými situáciami, kedy došlo k náhlemu úhynu vtákov či inej zvery.

„V 70. rokoch minulého storočia vzniklo v americkom Wisconsine Národné centrum pre geologické prieskumy v USA (USGS). To zaznamenávalo hromadné úmrtia vtákov, rýb a iných zvierat,“ hovorí špecialistka na ochorenia voľne žijúcich živočíchov LeAnn Whiteová. „Občas sa vo vzduchu alebo vo vode objaví niečo smrteľne nebezpečné. Niekedy je to choroba, niekedy znečistenie. Inokedy je to len záhada… Podľa záznamov USGS je federálnej vláde nahlásených každý rok 163 takýchto udalostí.“

Už 14. novembra 2018 holandský komunikačný úrad Antennenbureau vydal stanovisko, ktoré vyvrátilo tvrdenia Erin Elizabeth. Upozorňuje na to organizácia AFP (Kontrola faktov od AFP).

„Z vedeckého hľadiska nie je dôvod domnievať sa, že by vtáky mohli zomrieť v dôsledku radiácie zo stožiaru,“ píše sa vo vyhlásení. „Stožiare sú postavené podľa bezpečnostných štandardov a ich používanie je  nezávadné. Merania ukázali, že úroveň radiácie je hlboko pod bezpečnostnými limitmi.“

Vedci  z Bioveterinárneho výskumného ústavu univerzity vo Wageningene v strednom Holandsku ešte koncom roka prišli k záverom, že úhyn vtákov bol dôsledkom vnútorného krvácania, ktorý bol spôsobený v dôsledku natrhnutej pečene a lebečnej traumy.

„Tieto príznaky poukazujú na to, že vtáky bezpochyby obrovskou silou do niečoho narazili – do konárov stromov, do zeme, do seba navzájom. Mohli byť dezorientovaní prítomnosťou dravca, ako je napríklad sova, a náhle spanikáriť…“

Tých hoaxom je samozrejme viacero. Nedávno sme mohli napríklad čítať o tom, že 5G spôsobuje koronavírus a ďalšie hlúposti. Jedným z častých argumentov „samozvaných vedcov“ bolo v tomto prípade, že nakazení ľudia koronavírusom, ktorý spôsobuje COVID-19, sa vyskytuje  v blízkosti vysielačov. Má to však jeden háčik, koronavírus je evidovaný aj v regiónoch, kde vysielače nie sú. Logika argumentu by sa dala pritom aplikovať potom aj na chrípku, horúčku, či hociktorú chorobu. Inými slovami, chýba tu kauzálny nexus. Vo všeobecnosti však platí, že nového sa bojíme a 5G technológia je toho príkladom.

Sirenie koronavirusu a 5G technologia_WHO
Zdroj: who.int

Aj niektorí Slováci bojujú proti 5G. Je ich však menšina

Aj na Slovensku mnohí z nás podľahli panike. Dobrým príkladom je napríklad petícia „PETÍCIA: STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku“, ktorú do dnešného dňa podporilo necelých 12-tisíc ľudí.

„Technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF – EMP) než všetky už existujúce technológie (2G, 3G, 4G…). RF – EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie. Nedávne vedecké publikácie ukázali, že EMP ovplyvňuje živé organizmy už pri oveľa nižších úrovniach intenzít…“

Samozrejme, autorka odvolávajúce sa na nedávno  publikované petície, ani jednu vedeckú štúdiu neuvádza.

Regulačný úrad vyvracia ďalší hoaxy

Pravdepodobne v reakcii na šíriace sa klamstvá, Regulačný úrad Slovenskej republiky vydal stanovisko prostredníctvom sociálnej siete Facebook, v ktorom bližšie popisuje riziká silných žiarení. Nižšie si môžete prečítať kompletné vyjadrenie Regulačného úradu.

„HOAX: 5G SIETE BUDÚ NEBEZPEČNE SILNO ŽIARIŤ

Tvrdenie o silnom a nebezpečnom žiarení #5G sietí nie je pravdivé. Pred spustením každého vysielača mobilného operátora do stálej prevádzky je vysielač spustený do testovacej prevádzky (s rovnakými technickými parametrami, aké budú v stálej prevádzke), počas ktorej musí akreditovaná osoba vykonať merania elektromagnetického (t.j. neionizujúceho) žiarenia a výsledky musia spĺňať podmienky platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR- http://www.uvzsr.sk/docs/leg/534_2007_elmag_ziarenie.pdf  Vyhláška je v súlade s odporúčaním Rady (EÚ) 1999/519/ES – https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do…  o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam.

Expozičné limity EÚ pre širokú verejnosť sú vždy najmenej 50-krát nižšie, ako naznačujú medzinárodné vedecké dôkazy, že majú akýkoľvek vplyv na zdravie. Potom mobilný operátor predloží výsledky meraní Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Až následne, keď je všetko v poriadku, môže byť vysielač spustený do stálej prevádzky.

Zdá sa Vám vyhláška zastaraná? Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) vydala v marci 2020 nové usmernenia – https://www.icnirp.org/…/u…/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf  Nové usmernenia ICNIRP potvrdzujú vhodnosť existujúcich limitov pre vystavenie elektromagnetickým poliam s malými úpravami metód merania vo vzťahu k vyšším 5G frekvenciám. Kto je ICNIRP? ICNIRP je nezávislá nezisková vedecká organizácia založená Medzinárodnou asociáciou ochrany pred žiarením (IRPA), ktorá sa špecializuje na ochranu pred neionizujúcim žiarením. Skupina je uznaná a podporovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).“

HOAX: 5G SIETE BUDÚ NEBEZPEČNE SILNO ŽIARIŤTvrdenie o silnom a nebezpečnom žiarení #5G sietí nie je pravdivé. Pred…

Zveřejnil(a) Regulačný úrad dne Středa 13. května 2020

Prečo Hoaxom veríme?

Hoax vznikajú a aj budú vznikať. Paradoxom dnešnej doby je, že sa na nás sype neporovnateľne viac informácií ako tomu bolo napríklad 10 rokov dozadu. Hoci je to na jednej strane dobré, že sme viac informovaní, tak na druhej strane nestíhame overovať fakty. Vytvoriť hoax sa dá za pár minút, ale overiť fakty trvá hodiny. V dnešnej uponáhľanej dobe jednoducho nemôžeme stíhať všetko, a preto častokrát preberáme informácie, ktoré znejú logicky. Logika sa dá však ľahko ohýbať, a preto by sme mali byť k informáciám oveľa kritickejší.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close