Prečo sa čas mení vzhľadom na rýchlosť akou cestujeme? Teória relativity je v praxi zvláštnejšia ako myslíte!

Albert Einstein svojou teóriou relativity zmenil svet. Ako je ale možné, že dvaja ľudia môžu vnímať čas inak?

rychlost svetla vo vakuu
Zdroj: unsplash.com (Mathew Schwartz)

Einsteinova teória relativity nás učí, že čas je relatívny. Znamená to, že ak sa nachádzate blízko hmotného telesa s výraznou gravitačnou silou, alebo sa pohybujete relativistickými rýchlosťami (pozn. redakcie: rýchlosťami blížiacimi sa k rýchlosti svetla), čas pre vás plynie inak, ako pre pozorovateľa v pokoji. Čo to však znamená v praxi?

Portál The Conversation vysvetľuje, že ak sedíme vo vlaku a pozorujeme krajinu, môžeme si všimnúť strom, ktorý sa blíži ku nám, preletí popri nás a zmizne v diaľke za našim chrbtom. Samotný strom sa nehýbe, no my sme relatívne k nemu v pohybe, pretože sedíme vo vlaku. Relativita nabrala na obrátkach až vďaka Einsteinovi, no podobný princíp opísal vo svojej knihe už astronóm Galileo Galilei v roku 1632.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Galilei tvrdil, že vesmír by sa mal v každom momente správať rovnako, aj keď dvaja ľudia vnímajú jednu udalosť odlišným spôsobom. Príkladom opäť môžete byť vy vo vlaku a kamarát, ktorý stojí v pokoji niekde inde. Ak vo vlaku vyhodíte loptičku do vzduchu, mali by na ňu platiť rovnaké zákony ako v prípade loptičky, ktorú vyhodil do vzduchu pozorovateľ v pokoji.

Zvláštne správanie času

Albert Einstein predniesol svoju teóriu špeciálnej relativity v 20. storočí a pokúsil sa vysvetliť niečo, čo v tej dobe nemalo jasné vysvetlenie. Špeciálna relativita pracuje s dvoma predpokladmi. Prvým je všeobecné chápanie relativity ako takej a druhým malá zvláštnosť, že za každej okolnosti je meraná rýchlosť svetla rovnaká, bez ohľadu na to v akom stave sa človek nachádza.

Ak sa pohybujete rýchlosťou 60 km/h a stojaci človek ku vám hodí loptu rýchlosťou 60 km/h (pozn. redakcie: Z jeho uhla pohľadu) potom by sa ku vám mala lopta blížiť rýchlosťou 120 km/h. Skutočný výsledok je síce blízko tomuto predpokladu, no nie je úplne správny.

Odchýlka je vo všetkých príkladoch z bežného života zanedbateľná. Čím rýchlejšie cestujete blížiac sa k rýchlosti svetla, tým je odchýlka vyššia. Znie to zvláštne, no veľa experimentálnych dôkazov toto tvrdenie podporuje. Základným predpokladom je to, že nič nemôže cestovať rýchlejšie ako svetlo.

Rýchlosť totiž nie je jediným relatívnym faktorom v prípade dvoch pozorovateľov. Ďalším veľkým konceptom je dilatácia času. Je to rozdiel v tom, ako vnímame plynutie času vzhľadom na to, ako rýchlo sa pohybujeme relatívne k druhému pozorovateľovi.

Každý pozorovateľ vníma normálny tok času relatívne k samému sebe. Ak však cestujete rýchlejšie, v skutočnosti pre vás uplynie menej času, ako pre pozorovateľa v pokoji. Zistíte to však až vtedy, keď si porovnáte hodinky. Dôležitým bodom je, že dvaja pozorovatelia vnímajú čas prirodzene, ako vy práve teraz. Nevšimnú si nič zvláštne, až dokým sa opäť nestretnú a neporovnajú si navzájom hodinky. To vedie k známemu paradoxu, ktorý sa nazýva Paradox dvojčiat.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre