Veda a výskum

Po prvýkrát sa podarilo dokázať, že vysoký krvný tlak poškodzuje určité mozgové regióny a môže viesť aj k demencii

Vysoký krvný tlak poškodzuje náš mozog, tvrdí nový výskum. Autori zároveň varujú, že to môže viesť aj k demencii.

V štúdii publikovanej 28. marca vedci po prvýkrát identifikovali špecifické mozgové regióny, ktoré sú poškodzované vysokým tlakom. Toto poškodenie môže ovplyvniť rôzne mentálne procesy a viesť k rozvoju demencie, informuje Európska kardiologická spoločnosť.

Už predchádzajúce výskumy našli prepojenie medzi vysokým tlakom, demenciou a poškodením mozgových funkcií. Nová štúdia je však prvou svojho druhu, ktorá ukázala ako k tomuto poškodeniu dochádza. V rámci výskumu autori pracovali s magnetickou rezonanciou, genetickou analýzou a pozorovaniami. Ich vzorka sa skladala z tisícov pacientov.

„Kombináciou zobrazovacích metód, genetiky a pozorovania sme dokázali identifikovať špecifické časti mozgu, ktoré sú ovplyvnené vysokým krvným tlakom. Predpokladáme, že v týchto oblastiach vysoký tlak ovplyvňuje kognitívne funkcie a vedie k strate pamäti, problémom s rozmýšľaním a demenciou. Naše teórie sme porovnali s pacientmi s vysokým krvným tlakom. Na základe toho sme dokázali potvrdiť, že tieto časti mozgu sú skutočne poškodené vysokým tlakom,“ tvrdí vedúci výskumu, Tomasz Guzik.

Autori veria, že ich výskum pomôže nájsť nové spôsoby, ako poškodenie mozgu u ľudí s vysokým tlakom liečiť. Výskumom génov a proteínov v postihnutých mozgových regiónoch by mohli vedci prísť na to, ako vysoký tlak ovplyvňuje mozog. Autori štúdie sa zároveň domnievajú, že výskumom postihnutých regiónov môžu v budúcnosti lepšie predpovedať, kto má vyššie riziko na vývoj demencie v kontexte vysokého tlaku.

Ak by sa to vedcom v budúcnosti podarilo, potom by mohli v prípade najrizikovejších pacientov zvoliť intenzívnejší druh liečby. V konečnom dôsledku by teda mohli mať šancu vyhnúť sa úpadku kognitívnych vlastností.

Vysoký tlak a poškodenie mozgu

Vysoký krvný tlak sa považuje za pomerne bežnú kondíciu a vyskytuje sa u približne 30% globálnej populácie. Ďalších 30% vykazuje prvotné známky vysokého krvného tlaku. Už predchádzajúce výskumy naznačovali, že vysoký krvný tlak má vplyv na to ako mozog pracuje a môže viesť k dlhodobým zmenám. Doteraz však nebolo známe aké regióny sú vysokým tlakom postihnuté.

Počas výskumu vedci využili špeciálnu vedeckú metódu, ktorá sa nazýva Mendeleova randomizácia. Vo svojej podstate ide o techniku, ktorá vedcom pomáha zistiť, ako jedna vec ovplyvňuje druhú.

„V tomto prípade sme chceli zistiť, že či jedna vec vyvoláva určitý efekt, alebo je pozorovaný efekt len výsledkom náhody. Funguje to tak, že študujeme genetickú informáciu človeka a hľadáme vzťah medzi génmi, vysokým tlakom a výsledkom,“ tvrdí Guzik.

Štúdia odhalila zmeny v deviatich častiach mozgu, ktoré vykazovali vzťah medzi vysokým tlakom a horšími kognitívnymi funkciami. Medzi náchylnými regiónmi našli aj putamen, región zodpovedný za regulovanie pohybu a ovplyvňovanie rôznych typov učenia. Ovplyvnené boli aj regióny zodpovedné za našu schopnosť rozmýšľať, kontrolu emócií či plánovanie jednoduchých a komplexných úloh.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close