Návody

Pamäťový efekt batérie: Mali by sme batériu smartfónu vybíjať na 0% a nabíjať ju na 100%?

Nie všetky batérie sú rovnakými. Batérie sa vo všeobecnosti skladajú z rôznych druhov prvkov, kovov, ale i zlúčenín.

Batérie našich smartfónov sú z roka na rok viac skúšanými. Dôvodom je najmä to, že pribúdajú nové funkcie, ktoré potrebujú na svoje riadne fungovanie energiu. Ruka v ruke by sa mala zvyšovať i kapacita alebo účinnosť batérie. To sa však nedeje v takej miere, akoby malo. Batérie jednoducho ťahajú za kratší koniec. Preto sa mnohým môže zdať, že batérie smartfónov vydržia toho menej v porovnaní s minulosťou. Mnohokrát pritom máme zapnuté rôzne funkcie, ktorých potenciál nevyužívame naplno. Dobrým príkladom je 5G technológia, ktorá v porovnaní so 4G, je približne o 15%-20% náročnejšou na spotrebu energie. Jej benefity dnes však len málokto využíva naplno.

Nedávno sme sa venovali téme, ako správne nabíjať batérie smartfónov, aby sme predĺžili životnosť batérie, ale i výdrž. Jednou z oblastí, ktorej sme sa venovali len okrajovo, je pamäťový efekt batérie. Čo to však je? Na túto tému sa pozrel známy mobilný operátor, verizon.com.

Čo je to pamäťový efekt batérie?

Pamäťový efekt batérie je pojem, s ktorým sa v praxi mohli v minulosti stretnúť najmä tí skôr narodení. Ale aj napriek tomu, v pamäti mnohých z nás tento pojem je stále prítomným a aj naďalej sa preto častokrát riadime pravidlom, že smartfón treba úplne vybiť a plne nabiť, inak stráca batéria na kapacite. Je to mýtus alebo nie?

Batérie smartfónov sa skladajú z troch hlavných prvkov – kladnej elektródy, zápornej elektródy a elektrolytu, ktorý oddeľuje obe elektródy. Keď batéria dodáva energiu zariadeniu, ióny prúdia zo zápornej elektródy cez elektrolyt do kladnej elektródy v batérii. Je to jednoduchá chemická reakcia, ktorá vytvára elektrinu a môže sa opakovať stokrát alebo tisíckrát. Keď sa batéria znovu nabije, tok iónov sa obráti a batéria je schopná akumulovať energiu.

Aké typy batérií poznáme?

Nie všetky batérie sú však rovnakými. Batérie sa vo všeobecnosti skladajú z rôznych druhov prvkov, kovov, ale i zlúčenín. Niektoré typy batérií zahŕňajú alkalické batérie (typ batérie, ktorý najčastejšie nájdeme v klasických batériách do rôznych malých spotrebičov); NiCd batérie (obsahujúce nikel a kadmium); a LiOn batérie (lítium-iónové), ktoré sa dnes používajú vo väčšine zariadení.

Rôzne materiály a prvky v batériách reagujú rôzne. Alkalické batérie sa vo všeobecnosti nepovažujú za nabíjateľné. Dôvodom je, že je ťažké zvrátiť chemickú reakciu, ktorá vytvára náboj. Batérie typu CiCd sú nabíjateľné. Ide o typ batérie, s ktorým sme sa mohli v minulosti pravidelne stretávať. A práve pri tomto type batérie platilo, že ich je potrebné vybíjať k nule a nabíjať na 100%. Dôvodom je, že ak tak nerobíme, tak NiCd batérie majú tendenciu strácať kapacitu. Tento typ batérii bol však nahradený lítiovo-iónovými batériami, ktoré sú ľahšie a účinnejšie. Zároveň však nemajú „pamäťový efekt“. Ide o typ batérie, ktorý je prítomný vo väčšine moderných smartfónoch.

V závere však treba dodať, že hoci nemusíme už myslieť na pamäťový efekt batérie, tak to neznamená, že sa o naše batérie nemusíme starať. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby sme batérie v telefónoch a ďalších zariadeniach nabíjali na úroveň okolo 80% a vybíjali ich do úrovne približne 20%. Je to z dôvodu, aby sme v batérii udržovali ideálnu hodnotu napätia prúdu. V inom prípade dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu batérie a teda k rýchlejšej strate kapacity.

Zobraziť komentáre
Close
Close