SpravodajstvoTECHNOLÓGIE

Nová AI technológia je schopnou skenovať váš mozog a generovať tváre, ktoré vám prídu atraktívne

Hľadanie potenciálne atraktívneho partnera prostredníctvom internetu by mohlo byť do budúcnosti jednoduchšie.

Predstavte si, že nejaká aplikácia, napríklad Tinder, by bola schopná vliezť do našej hlavy a extrahovať z nej údaje a informácie, na základe ktorých by vygenerovala dokonalého partnera, ktorý sa nám zdal najviac atraktívny. Potom by takto vygenerovaného partnera nahrala do databázy, kde by došlo k porovnaniu, a vybrala by vám najlepšiu zhodu. Môže sa to zdať ako vzdialené sci-fi, či skvelý námet na film, avšak skutočnosť ukazuje, že dačo také je možné už dnes. 

AI porovnávajúce atraktivitu

Vyššie popísaný mechanizmus sa nám môže zdať ako niečo šialené, ale v skutku na tom pracujú vedci z Helsinskej univerzity a Kodanskej univerzity. Rovnako treba povedať, že hoci môže tento projekt znieť dosť povrchne a rozprestierať sa niekde medzi Black Mirror a Love Island, v skutočnosti je ich výskum čítania mozgu sakramentsky fascinujúci. Na tému upozorňuje portál Digital Trends

Vedci použili generatívnu kontradiktórnu neurónovú sieť vyškolenú na veľkej databáze 200 000 obrazov celebrít, aby vytvorili stovky „vysnívaných tvári“.  Tieto snímky neskôr boli ukázané trom desiatkam účastníkov tohto experimentu, ktorí boli vybavení pomocou čiapok elektroencefalografie (EEG) schopných čítať ich mozgovú aktivitu prostredníctvom elektrickej aktivity na pokožke hlavy. Následne boli účastníci požiadaní, aby mysleli na to, či sa im páči tvár, ktorú vidia, alebo nie. 

„Účastníkom sme ukázali veľký výber týchto tvárí a požiadali sme ich, aby sa selektívne sústredili na tváre, ktoré považovali za atraktívne,“ uviedol výskumník Michiel Spapé na univerzite v Helsinkách. Ďalej dodal: „Zachytením mozgových vĺn EEG, ku ktorým došlo hneď po videní tváre, sme odhadli, či bola tvár považovaná za atraktívnu alebo nie. Tieto informácie sa potom použili na vyhľadanie v rámci modelu neurónovej siete – 512-rozmerný „priestor tváre“ – a na trianguláciu bodu, ktorý by zodpovedal bodu príťažlivosti jednotlivého účastníka. “ 

Vedcom sa následne pomocou dátových vzorcov podarilo odhaliť preferencie jednotlivých respondentov. Samozrejme, tento proces spracovania dát má zatiaľ niekoľko múch. Jednou z nich je, že sa (zatiaľ) nepozerá na osobnosť ako celok, ale len na vizuál. Ale aj napriek tomu ide o veľmi zaujímavý projekt s veľkým potenciálom do budúcnosti. Rovnako treba povedať, že výsledky tohto výskumu naznačujú, že by túto technológiu bolo možné využívať aj za iným účelom, ako „hľadanie partnera“. Napríklad by sa týmto spôsobom mohli testovať reakcie ľudí na rôzne javy a podobne. 

„To by nám mohlo pomôcť pochopiť druh znakov a ich kombinácií, ktoré reagujú na kognitívne funkcie, ako sú predsudky, stereotypy, ale aj preferencie a individuálne rozdiely,“ uviedol Ruotsalo.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close