APLIKÁCIE A HRYBezpečnosťSpravodajstvo

Nie všetky četovacie aplikácie, ktoré používame, majú zapnutú funkciu šifrovania správ, hoci ňou disponujú. Ktoré to sú?

End-to-end šifrovanie je prítomné vo viacerých populárnych aplikáciach, ako sú WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram, Skype, či Viber. Nie však všade je funkcia predvolene zapnutou.

End-to-end šifrovanie je funkciou, ktorá je dnes povinnou výbavou viacerých četovacích aplikácií. Ide o funkciu, ktorá v tom najjednoduchším ponímaní bráni tretej strane pristupovať k prenášaným údajom a tak obmedzuje prístup k obsahu. Táto technológia vo všeobecnosti funguje spôsobom, že dáta zo smartfónu odchádzajú zašifrované a tak prídu i do zariadenia adresáta. Následne na lokálnej úrovni dôjde k odšifrovaniu dát prostredníctvom kryptografického kľúča.

„Program, resp. mobilná aplikácia s podporou tejto služby, vygeneruje dva kryptografické kľúče – verejný kľúč a súkromný kľúč. Verejný je následne zdieľaný s kýmkoľvek, s kým komunikujete. Súkromný kľúč zas nikdy neopúšťa zariadenie odosielateľa.“ písali sme ešte v novembri minulého roka.

V súčasnosti medzi najpoužívanejšie aplikácie v našom regióne, ktoré využívame za účelom četovania, sú Messenger, WhatsApp, Skype, Telegram, Signal a Viber. Všetky tieto aplikácie disponujú funkciou šifrovania správ. Druhým dychom však treba dodať, že vo viacerých prípadoch, funkciu treba manuálne zapnúť.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Pri týchto aplikáciách je šifrovanie správ prednastavené ako zapnuté

Začnime tou najväčšou platformou, ktorou je WhatsApp. Táto služba využíva na šifrovanie správ protokol vyvinutý spoločnosťou Open Whisper System. Rovnaký protokol využíva i aplikácia Signal. V oboch prípadoch, end-to-end šifrovanie je prednastavené ako zapnuté. Znamená to, že nemusíte robiť nič preto, aby ste funkciu museli manuálne zapnúť. V praxi to znamená, že v procese odosielania a prijímania správ nemôže dôjsť k úniku obsahu. Podobná situácia je aj v prípade aplikácie Skype, ktorá tiež šifruje správy automaticky bez toho, aby ste museli vyvinúť nejakú aktivitu. Za týmto účelom využíva systém AES (Advanced Encryption Standard). Rovnako aj služba Viber používa funkciu šifrovania správ predvolene ako zapnutú.

Tieto aplikácie funkciou disponujú, ale…

Prejdime teraz k druhej polovici aplikácií, ktoré síce funkciou disponujú, ale nemajú ju predvolene zapnutú. Aplikácii Telegram je častokrát vyčítané, že túto funkciu nemá predvolene zapnutú. Platforma na odosielanie správ má dve vrstvy bezpečného šifrovania. Na jednej strane má šifrovanie server-klient, ktoré funguje v cloude, súkromných aj skupinových četoch automaticky. Okrem toho sa v tajných telegramových rozhovoroch používa ďalšia vrstva šifrovania klient-klient. Funkciu šifrovania na úrovni klient-klient, je však potrebné zapnúť. Otázkou zostáva, či dôverujete službe natoľko, že šifrovanie na úrovni server-klient, je pre vás dostatočné, alebo nie.

Telegram_End to end sifrovanie na urovni klienta
Zdroj: Vosveteit.sk / Telegram

Ďalšia populárna aplikácia, ktorú využívame za účelom komunikácie, je Messenger. Dobrou správou je, že aplikácia disponuje od roku 2016 funkciou end-to-end šifrovania. Nedávno spoločnosť dokonca pridala šifrovanie i do hovorov a videohovorov. Kde je však háčik? Služba nemá v predvolených nastaveniach túto funkciu zapnutú. Podľa posledných vyjadrení spoločnosti Facebook (dnes už Meta), tak funkcia predvoleného šifrovania bude dostupnou najskôr v budúcom roku. Dnes, keď chcete odosielať šifrované správy pomocou Messengeru, tak musíte kliknúť na ikonu „I“ a následne zapnúť funkciu tajných konverzácií.

Messenger_end to end sifrovanie funkcia
Zdroj: Vosveteit.sk / Messenger

Ktorú aplikáciu na četovanie používate vy a je pre vás dôležitá funkcia End-to-end šifrovania? Dajte nám vedieť nižšie v komentároch.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close