Spravodajstvo

Nakupujete pravidelne z Číny? Pozrite sa, ako sa menia pravidlá. Nebude sa vám to páčiť!

Nakupovanie z Číny je od 1.6.2021 drahším a komplikovanejším.

Ešte v marci tohto roka sme upozorňovali na to, že nakupovanie z Číny sa v priebehu tohto roka skomplikuje. Tak sa teraz aj deje. Dôvodom je, že od 1.6.2021 sú v platnosti nové pravidlá, ktorých cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi z Európskej únie a krajín tretích štátov, najmä Číny. Kompletné informácie o nových pravidlách ako aj postupoch, nájdete na stránkach Finančnej správy. Nižšie vám však prinášame základné zhrnutie nových podmienok.

Existuje prechodné obdobie?

Ak ste si objednávali tovar spred 1.6.2021 a tovar vám príde po tomto dátume, tak bohužiaľ sa budú na vás aplikovať nové pravidlá. Žiadne prechodné obdobie totiž neexistuje. Mimochodom, tieto pravidlá mali byť pôvodne v platnosti už od 1.1.2021, nakoniec ich účinnosť bola však posunutou na neskôr.

Kto a ako sa podáva colné vyhlásenie?

Colné vyhlásenie nepodávate automaticky, ale až potom, ako vás vyzve prepravca. V prípade, ak ste odviedli DPH pri kúpe produktu, tak vám tovar bude doručený ako doposiaľ. Aktuálne však platba DPH pri kúpe tovarou nie je možnou.

„Nakupovať tovar aj s platbou DPH predajcovi alebo sprostredkovateľovi predaja na diaľku (osobitná úprava IOSS) bude možné až od 01.07.2021. Zásielky s vnútornou hodnotou do 22 EUR, ktoré prepravca predloží colným orgánom a podá colné vyhlásenie podľa predpisov do 30.06.2021, budeme prepúšťať do voľného obehu podľa doterajších postupov, tzn. bez elektronického colného vyhlásenia a s oslobodením od DPH.“ píše Finančná správa.

V prípade, ak DPH nebude odvedené podľa osobitnej úpravy IOSS, resp. colné vyhlásenie nebolo podané do 30.06.2021, tak vás dopravca vyzve k vyplneniu colného vyhlásenia. Za týmto účelom ho môžete aj splnomocniť, aby colné konanie vybavil za vás. Samozrejme, nebude to zadarmo. Závisieť to bude od cenníka dopravcu. Ak sa rozhodnete podať colné vyhlásenie vo vlastnej réžii, tak je to možné prostredníctvom stránky ecm.financnasprava.sk (pozn. redakcie: k dňu publikovania článku stránka nie je dostupnou hoci na ňu Finančná správa odkazuje). Na to, aby ste ho mohli podať, potrebujete mať eID kartu (elektronický občiansky preukaz), čítačku kariet a nainštalované podpisové komponenty (za účelom overenia podpisu).

„Colné vyhlásenia v rámci projektu e-commerce sa podávajú výlučne elektronicky. Pre podanie colného vyhlásenia musíte mať preto zriadenú elektronická komunikácia s finančnou správou (colnými orgánmi). Colné vyhlásenie podávate prostredníctvom špecializovaného portálu CEPeCM (www.ecm.financnasprava.sk)…“ píše finančná správa na svojich stránkach.

Kedy je potrebné podať colné vyhlásenie?

V zjednodušenej podobe povedané, colné vyhlásenie sa bude podávať vždy. Doposiaľ od platenia DPH boli oslobodené zásielky s podprahovou hodnotou, teda zásielky s nízkou hodnotou pod 22€. Toto sa najnovšie ruší.

„DPH – ruší sa oslobodenie od DPH na zásielky s hodnotou tovaru do 22 EUR. Oslobodenie od cla však zostáva a platí pre zásielku s tovarom (alebo aj viacerými tovarmi), ak jeho vnútorná hodnota (v prípade viacerých tovarov súčet ich hodnôt) nie je vyššia ako 150 EUR. Klient vždy zaplatí daň z pridanej hodnoty pri dovoze bez ohľadu na hodnotu tovaru v zásielke.

Preclievania – na takéto zásielky sa bude podávať elektronické colné vyhlásenie podpísané KEP-om (elektronickým podpisom). Takéto colné vyhlásenie však bude výrazne jednoduchšie, obsahovať menej údajov oproti štandardnému colnému vyhláseniu.“

Kedy sa platí CLO? Zlo je zákazníkovi vyrubené pri hodnote tovaru presahujúcom 150€ s výnimkou tovarov, ktoré sú oslobodená od platenia CLA. Nižšie si môžete v infografike pozrieť postupnosť jednotlivých krokoch pri podávaní colného vyhlásenia.

Zasielky s cenou pod 22€_postup_financna sprava
Zdroj: Finančná správa

Nakupovanie z Číny bude drahšie, ale…

Ako už asi tušíte, tak nakupovanie z Číny bude drahšie. Dobrou správou však je, že mnoho zahraničných e-shopov už dnes disponuje európskymi skladmi. V praxi to znamená, že tovar je doručovaným z krajiny Európskej únie a k precleniu tovaru už muselo dôjsť, keď tovar vstúpil na územie Európskej únie. Inými slovami, v tomto prípade budeme nakupovať ako doposiaľ, hoci zvýšené náklady  sa pravdepodobne prenesú do finálnej ceny produktu. Na druhej strane, zákazníkovi odpadne administratíva.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close