Excel návodySpravodajstvo

Najdôležitejšie excelové klávesové skratky, s ktorými upútate pozornosť vášho okolia

Ste častým používateľom Excelu a otravuje Vás nekonečné preklikávanie sa medzi rôznymi funkciami a možnosťami myšou? Vybrali sme pre Vás zoznam najpotrebnejších klávesových skratiek, ktoré Vám určite prácu v tabuľkách uľahčia.

Prechod v bunkách:

 • Shift + Tab – Presun na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.
 • Šípky – Presun o jednu bunku v smere šípky.
 • Tab – Presun o jednu bunku doprava.
 • Ctrl + Page Up – Presun do predchádzajúceho hárka.
 • Alt + Page Up –  Presun o jednu obrazovku doľava v hárku.
 • Page Up – Presun o jednu obrazovku nahor v hárku.
 • Alt + Page Down – Presun o jednu obrazovku doprava v hárku.
 • Ctrl + Page Down – Presun do nasledujúceho hárka zošita.
 • Page Down – Presun o jednu obrazovku nadol v hárku.
 • Ctrl + Home – Presun na začiatok hárka.
 • Ctrl + šípky – Posunie kurzor na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku.

Formátovanie v bunkách

 • Ctrl + 1 – Otvorenie okna Formát buniek.
 • F2 – Úprava aktívnej bunky.
 • Shift + F2 – Pridanie alebo upravenie komentára k bunke.
 • Ctrl + Plus (+) – Otvorenie okna Vložiť na vloženie prázdnych buniek.
 • Ctrl + Mínus (-) – Otvorenie okna Odstrániť na odstránenie vybratých buniek.
 • Ctrl + Shift + dvojbodka – Vloženie aktuálneho času.
 • CTRL + bodkočiarka – Vloženie dátumu.
 • Ctrl + X – Presun vybratých buniek.
 • Crtl + C – Kopírovanie vybratých buniek.
 • Ctrl + V – Prilepenie obsahu.
 • Ctrl + Alt + V – Otvorenie okna Prilepiť špeciálne.
 • Ctrl + I – Zmena písma na kurzívu. / Ctrl + 3 – Odstránenie kurzívy.
 • Ctrl + B – Tučné písmo. / Ctrl + 2 – Odstránenie tučného písma.
 • Ctrl + U – Podčiarknutie textu. / Ctrl + 4 – Odstránenie podčiarknutia.
 • Ctrl + K – Otvorenie okna Vloženie hypertextového prepojenia.
 • F7 – Kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo zvolenom obsahu.
 • Ctrl + Q – Zobrazenie možnosti Rýchlej analýzy vybratých buniek.
 • Ctrl + L – Zobrazenie okna Vytvorenie tabuľky.

Vykonávanie výberov a akcií

 • Ctrl + A – Výber celého hárka.
 • Ctrl + Shift + Page Up – Výber z aktuálneho a predchádzajúceho hárka.
 • Ctrl + Shift + Page Down – Výber z aktuálneho a nasledujúceho hárka.
 • Shift + šípky – Rozšírenie výberu o jednu bunku.
 • Ctrl + Shift + šípka – Výber buniek po poslednú bunku, ktorá nieje prázdna.
 • Alt + Enter – začatie nového riadku v bunke.
 • Ctrl + Enter – Vyplnenie vybratých buniek aktuálnou položkou.
 • Shift + Enter – Dokončenie zadania bunky.
 • Ctrl + medzerník – Výber celého stĺpca v hárku.
 • Shift + medzerník – Výber celého riadka v hárku.
 • Domov – Výber prvého príkazu ponuky.
 • Ctrl + Y – Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie.
 • Ctrl + Z – Spätné vrátenie akcie.

Práca s údajmi a funkciami

 • F2  – Úprava aktívnej bunky.
 • F3 – Prilepenie názvu v okne Prilepiť názov.
 • Ctrl + Shift + U – Rozbalenie alebo zbalenie riadkov vzorca.
 • Esc – Zrušenie zadávania do bunky.
 • Enter – Ukončí zadanie a presunie sa na bunku nižšie.
 • Ctrl + End – Presun kurzora na koniec textu v riadku vzorcov.
 • F9 – Prepočítanie všetkých hárkov.
 • Shift + F9 – Prepočítanie aktívneho hárka.
 • Alt + Shift + F10 – Otvorenie ponuky Kontrola chýb.
 • Ctrl + E – Spustenie funkcie Dynamické dopĺňanie.
 • Shift + F3 – Vloženie funkcie.
 • ALT + F1 – Vytvorenie vloženého grafu údajov.
 • F11 – Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu.
 • Alt + F8 – Vytvorenie, spustenie, úprava alebo odstránenie makra.

Používate niektoré skratky alebo sme Vás naučili niečo nové? Ak áno, napíšte nám.

Odoberajte Vosveteit.sk aj cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Zdroj: vlastný

Pridajte si Vosveteit.sk do svojho informačného kanála Google News.
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close