SpravodajstvoVeda a výskum

Môžeme si byť istí, že sa minulosť naozaj odohrala? Takto sa na čas pozerá filozofia

Na filozofické koncepty vieme vďaka vedeckým teóriám nájsť odpovede

Je prítomnosť jediná realita, ktorá objektívne existuje? Čo ak to, čo sa udialo, je dávno vymazané a budúcnosť je len prázdny priestor, ktorý čaká na to, kým sa doňho niečo zapíše? YouTube kanál PBS Space Time sa pozrel na fyzikálnu definíciu času, ktorá môže prezradiť veľa o tom, čo znamená minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

Ak sa pozrieme na niektoré fyzikálne teórie, ich interpretácia nám môže naznačovať, že minulosť a budúcnosť existujú večne, zatiaľ čo prítomnosť nie je nič viac, ako ilúzia. Ak chceme hlbšie preskúmať túto myšlienku, dostaneme sa k Sir Isaac Newtonovi. Newton ako prvý prišiel so zákonmi, vďaka ktorým máme možnosť predpovedať pohyb všetkých objektov vo vesmíre. Newtonov objav viedol k myšlienke deterministického vesmíru. Za predpokladu, že poznáme polohu a rýchlosť objektu, zároveň so silami, ktoré naňho pôsobia, vieme vypočítať jeho budúcnosť a zároveň aj minulosť.

Newtonove teórie počítali s jasne definovateľnou predstavou prítomnosti, ktorá nemusí byť úplne správna. Newton predpokladal, že všetky častice, všetci pozorovatelia a všetky body vo vesmíre sú pod kontrolou jedných, neustále tikajúcich hodín. Tieto univerzálne hodiny vytvárali jasnú prítomnosť, na ktorej sa mohli všetci zhodnúť. Tým pádom sa mohli zhodnúť aj na tom, čo je minulosť a čo je budúcnosť.

Vnímanie času podľa Newtona by sa dalo znázorniť ako kváder, rozdelený na mnoho častí. My prežívame jednu časť za druhou v poradí, v akom plynie čas, lenže ak by ste sa na tento kváder pozreli zvonka, žiadny jasne daný smer nie je. Udalosti by začali dávať zmysel len vtedy, ak by ste si jednotlivé časti pozreli zaradom tak, ako majú ísť. Pre nás, žijúcich v tomto časovom kvádri je kľúčový jeden jediný moment, ktorý sa nazýva prítomnosť. Ide o filozofický smer, ktorý sa nazýva prezentizmus. Ten tvrdí, že minulosť je vymazaná a budúcnosť ešte neexistuje.

Existuje ešte jedna forma tejto teórie, ktorá sa nazýva teória rastúceho kvádra. Jej myšlienkou je, že plynutím času sa vytvára časový kváder, ktorý sme spomínali vyššie. V tomto prípade minulosť existuje, avšak budúcnosť je prázdny list papiera.

Newton vs. Einstein

Newton tvrdí, že existuje len jeden spôsob, ako vnímať čas vo vesmíre, lenže Einstein tvrdí pravý opak. Vo svojej špeciálnej teórii relativity píše, že neexistuje žiaden absolútny spôsob, ako určiť, či sa dve udalosti odohrali v rovnaký čas. Podľa tejto teórie je minulosť, prítomnosť a budúcnosť relatívny koncept.

Vo vesmíre máme totiž problém určiť čo je „práve teraz.“ Ani informácia nedokáže prekročiť rýchlosť svetla, čo znamená, že kým sa nám naskytne možnosť pozorovať istú kozmickú udalosť, tá už sa dávno odohrala. Na to, aby sme dokázali zobraziť časť vesmíru, ktorú môžeme potenciálne vidieť, sa používa svetelný kužeľ. Ak si tento kužeľ premietneme na mapu vesmíru, všetky udalosti, ktoré sa v ňom nachádzajú, mali dostatok času na to, aby preniesli informáciu smerom ku nám. Inými slovami, mohli sme ich pozorovať.

Hranice kužeľa reprezentujú signály, ktoré cestujú rýchlosťou svetla. Tým pádom všetko, čo sa nachádza mimo tohto kužeľa nemáme šancu v prítomnosti pozorovať a musíme čakať, kým sa ku nám svetlo dostane. Všetko funguje tak ako má, dokým nepridáme iného pozorovateľa, ktorý sa pohybuje inou rýchlosťou. Jeho svetelný kužeľ môže vyzerať úplne inak, čo znamená, že jeho definícia prítomnosti sa bude tiež líšiť. Niektoré momenty môže zachytiť skôr ako vy, zatiaľ čo od iných bude utekať.

Na jednu stranu máme minulosť a budúcnosť, ktorá je relatívna na každom jednom pozorovateľovi. Čo potom tí ostatní? Ide o myšlienky, ktoré hraničia s ďalšou myšlienkou, solipsizmom. Ak by sme sa však chceli hlbšie pozrieť na podstatu minulosti, prítomnosti a budúcnosti, mohla by nám v tom pomôcť kvantová mechanika. Kvantová mechanika zároveň počíta s možnosťou existencie všetkých možných minulostí a budúcností, čo nadväzuje na teóriu viacerých vesmírov, alebo aj Multiverza.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close