Koľko hodín používania smartfónu denne je už príliš veľa? Toto je hranica, ktorú ak prekročíš, pocítiš negatívne následky

Vedci sa v novej štúdii lepšie pozreli na to, koľko hodín denne na smartfóne môže ovplyvniť fyzické a duševné zdravie dospievajúceho.

kolko pouzivas smartfon
Zdroj: Dani Géza a OpenClipart-Vectors z Pixabay, Vosveteit.sk

Vo vedeckej publikácii PLOS ONE sa objavila zaujímavá štúdia, ktorá zistila, že ak mladiství používajú smartfón viac ako štyri hodiny denne, potom hrozí, že budú mať problémy s duševným zdravím.  

Výskum pracoval s viac ako 50-tisíc adolescentmi žijúcimi v Kórei. Autori štúdie objavili dôkazy, že problémy s duševným zdravím sa môžu objaviť už po štyroch hodinách. Rovnako hrozí, že takýto adolescent skôr siahne po návykových látkach, napríklad alkohole, tabaku alebo ťažších.  

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Nová štúdia stavia na predchádzajúcej práci, ktorá potvrdila, že v posledných rokoch sa zvýšil čas, ktorý adolescenti trávia na smartfónoch. Táto štúdia zároveň naznačila, že viac času na smartfóne môže viesť k problémom v neskorších štádiách života dospievajúcich ľudí.

Táto staršia práca poukazovala na možné vyššie riziko psychiatrických porúch, problémov so spánkom, očami alebo s vývojom kostry a svalstva. Zároveň ale štúdia naznačovala, že používanie smartfónu a internetu môže byť pre fyzické a duševné zdravie adolescentov prospešné, ak sa používajú s mierou.  

deti a smartfon (2)
Zdroj: Garna Zarina / Shutterstock.com

Nová štúdia poukazuje na riziká nadmerného používania smartfónu 

Autori tejto novej práce chceli o niečo lepšie pochopiť vzťah medzi používaním smartfónu a zdravím človeka. V štúdii pracovali s databázou kórejských adolescentov, v ktorej sa nachádzalo približne 50-tisíc mladistvých. Táto databáza sa zameriavala na používanie internetu a dáta boli zozbierané v rokoch 2017 a 2020.  

Dáta obsahujú približný počet hodín, ktoré adolescent strávi za obrazovkou smartfónu. Rovnako obsahujú aj niekoľko zdravotných údajov. Ukázalo sa, že v roku 2020 strávilo až 85,7% adolescentov na smartfóne viac ako dve hodiny, čo je nárast oproti 64,3% adolescentov v roku 2017.  

“Dospievajúce deti, ktoré používali smartfón viac ako štyri hodiny denne mali viac stresu, samovražedných myšlienok a boli náchylnejšie na užívanie návykových látok ako alkohol alebo tabak, v porovnaní s deťmi, ktoré používali smartfón menej ako štyri hodiny denne. Zároveň sme ale zistili, že ak dospievajúci používali smartfón len hodinku, dve, potom mali lepšie výsledky ako tí, ktorí smartfón nepoužívali vôbec,” vysvetľujú vedci.  

Autori zároveň upozorňujú na to, že ich štúdia nehovorí na sto percent, že dlhšie používanie smartfónu priamo zodpovedá za horší psychický stav.  

Smartfóny a internet nemusia byť hlavnými vinníkmi  

Ako sme naznačili vyššie, autori štúdie priznávajú aj tú možnosť, že dlhšie používanie smartfónov nemusí mať priamy dopad na duševné zdravie adolescenta, no adolescent trpiaci depresiou môže tráviť viac času na smartfóne.  

Znie to takmer rovnako, no na rozdiel poukázali výskumníci z Johns Hopkins University. Tí tvrdia, že zatiaľ neexistuje jasná odpoveď na to, ako sa depresia a používanie sociálnych sietí spája s inými faktormi, ktoré môžu ovplyvniť depresiu, napríklad fyzickou aktivitou, chodením do prírody, fajčením marihuany či ponocovaním.   

Vieme, že sociálne siete majú veľký potenciál ovplyvniť duševné zdravie mladistvých. Napríklad nerealistickými štandardmi krásy, ktoré sú cez ne častokrát propagované. Výskumníci sa ale v novej štúdii lepšie pozreli na to, ako depresia súvisí nielen so sociálnymi sieťami. Spojili to s inými správaniami, ktoré majú potenciál ovplyvniť psychické alebo fyzické zdravie. 

instagram titulka
Zdroj: Pavel105 / shutterstock.com

Hypotéza autorov znie, že sociálne siete nemusia byť hlavným strašiakom. Depresia je zákerné duševné ochorenie, ktoré môže život človeka obrátiť naruby. Ak niekto trpí depresiou, môže používať sociálne siete na to, aby dokázal nejak fungovať. Pritom častokrát zanedbáva aktivity, ktoré by mu pomohli vyrovnať sa s depresiou prirodzenejším spôsobom, napríklad lepšie stravovanie, výlety do prírody alebo šport.  

Sociálne siete a duševné zdravie je téma, ktorá sa hlavne v posledných rokoch pomerne často skúma. Vedci ale priznávajú, že zatiaľ nemôžeme jednoznačne povedať, aké prepojenie medzi sociálnymi sieťami a duševným zdravím existuje.  

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre