Kambrická explózia je evolučný skok, ktorý si vedci doteraz nedokážu presne vysvetliť: Čo sa stalo?

Pred približne 543-miliónmi rokov sa objavila masívna explózia života na Zemi. Kambrickú explóziu si vedci stále nedokážu vysvetliť.

Kambrická explózia ostáva záhadou dodnes
Zdroj: Wikimedia (Heinrich Harder - public domain)

Kambrická explózia je pojem, ktorý označuje rapídne rozšírenie rozmanitých mnohobunkových organizmov. Udiala sa pred približne 530 až 543-miliónmi rokov a podľa množstva objavených fosílií sa komplexné organizmy rozšírili za približne 40 až 80-miliónov rokov, no niektoré zdroje hovoria o rozšírení života za obdobie 20-miliónov rokov.

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať 20-miliónov rokov ako veľa, z hľadiska evolúcie ide o naozaj krátku dobu. Kambrická explózia ale nebola jediným rapídnym rozšírením života na planéte, píše portál BioLogos. Rapídna expanzia sa objavila niekoľkokrát, zakaždým po udalosti, po ktorej vyhynula väčšina organizmov na planéte.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Niektorí považujú Kambrickú explóziu za počiatok mnohobunkového života, no tieto tvrdenia sa ukázali byť nesprávne. Našli sa totiž fosílie komplexných organizmov, ktoré boli ešte o 30-miliónov rokov staršie. Niekedy sa ale chápe aj ako problém pre evolúciu. Náhla zmena vo fosílnych záznamoch sa na prvý pohľad zdá byť nekonzistentná s typickejšími evolučnými prípadmi, kedy zmeny postupovali pomaly. Kambrická explózia je ale z vedeckého pohľadu mimoriadne zaujímavou udalosťou, pretože počas tohto krátkeho obdobia vznikli hlavné vetvy na zvieracom „evolučnom strome“.

Nové druhy, ktoré sa počas Kambrickej explózie objavili boli oveľa primitívnejšie, než predkovia živočíchov, ktoré žijú na planéte dnes. Predpokladá sa ale, že Kambrická explózia založila niekoľko základných charakteristík, ktoré dnes definujú moderné živočíšne druhy. Napríklad stavovce sú časť skupiny Chordata, ktorá sa charakterizuje žiabrovými vrecúškami, alebo podpornou štruktúrov nazývajúcou sa notochord. Aj vo fosílnych záznamoch z Kambrickej explózie môžeme nájsť živočíchy s týmito charakteristikami.

Napriek tomu živočíchy z Kambrickej explózie nemali všetky hlavné charakteristiky moderných živočíchov. Tie prišli až o čosi neskôr a vyvíjali sa počas oveľa dlhšej doby.

Opačný názor

Nie všetci vedci ale súhlasia s Kambrickou explóziou, ako s nezvyčajne prudkým vývojom organizmov. Fosílne záznamy sú totiž neúplné. Odporcovia Kambrickej explózie tvrdia, že predstava o prudkom vývoji života je mylná. Fosílne záznamy, pochádzajúce z viacerých regiónov planéty sú len dôkazom o častejšom vytváraní fosílií. V tom čase sa totiž začali vyvíjať aj kostry, ktoré vytvárajú fosílie oveľa jednoduchšie.

Veľké množstvo organizmov z obdobia Kambria malo v tele určitú formu pevnej mineralizovanej štruktúry. V tomto prípade môže ísť o chrbticu, pláty, alebo rôzne podobné štruktúry. V období Kambrickej explózie prebiehali výrazné zmeny v morských ekosystémoch, ktoré mohli vyvolať nárast tvorby kostier v organizmoch, ktoré predtým kostru nemali.

Väčšina vedcov ale verí, že začiatkom Kambrickej éry sa udialo niečo významné. K tomu dopomáhajú nové objavy, ktoré nám ukazujú organizmy, ktoré na našej planéte žili ešte pred Kambrickou explóziou. Vďaka týmto objavom vedci zároveň vidia, že organizmy z Kambrickej explózie nevznikli len tak z čista-jasna. Stále však ostáva záhadou, ako k drastickým zmenám došlo. Vedci predpokladajú, že k zmene podľa všetkého dopomohlo rôznorodé chemické zloženie oceánov v kombinácii s ďalšími faktormi. Okrem iného začiatkom začiatkom kambria došlo k stúpaniu hladiny oceánov a k otepľovaniu. Oceán v konečnom dôsledku zalial mnohé časti kontinentov, v dôsledku čoho vznikli teplé a plytké moria, ktoré poskytovali vhodný priestor pre rozvoj života.

Z evolučného hľadiska nie je nemožné, aby sa počas miliónov rokov organizmy vyvinuli. Záznamy zo skorších období ale vedcom ukazujú, že evolúcia organizmov bola oveľa pomalšia.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre