HistóriaVeda a výskum

Jednu z úplne prvých ľudských usadlostí postihla obrovská katastrofa: Čo objavili archeológovia v dedine Abu Hureyra?

Archeologický výskum objavil v ruinách dediny sklo, ktoré vzniká pri extrémne vysokých teplotách.

Archeologické nálezisko Abu Hureyra predstavuje jednu z prvých ľudských usadlostí. Dnes toto nálezisko leží na dne jazera Assad, no než ho zaplavila voda, archeológovia dokázali popísať materiály, budovy, potravu a nástroje, ktoré sa v tejto prvej usadlosti nachádzali.

Ide o významné nálezisko poukazujúce na ešte významnejší evolučný prechod človeka z lovca-zberača na poľnohospodára. Tento prechod podľa vedcov nastal pred takmer 13-tisíc rokmi, informujú vedci z University of California, Santa Barbara.

Abu Hureyra má však ešte jeden fascinujúci príbeh. Popri rôznych významných artefaktoch vedci objavili aj stopy roztaveného skla, ktoré vzniká pri extrémne vysokých teplotách, ktoré naši predkovia nemali ako vytvoriť. Zároveň nevzniká ani počas požiarov, bleskov či sopečnej činnosti. Čo sa tam teda odohralo?

„Aby ste si vedeli situáciu lepšie predstaviť, teploty na vytvorenie tohto skla by kompletne roztavili automobil za menej ako minútu. Taká teplota vzniká z extrémne násilnej vysokoenergetickej aktivity,“ vysvetľuje profesor James Kennett, z UCSB.

Kennett tvrdí, že roztavené sklo objavené na nálezisku, mohlo vzniknúť počas dopadu veľkého meteoritu. Ak je táto teória správna, potom je Abu Hureyra prvým náleziskom, ktoré dokumentuje dopad meteoritu do ľudskej usadlosti. Predpokladá sa, že meteorit bol súčasťou väčšieho telesa, kométy, ktorá explodovala v atmosfére počas obdobia pleistocén.

Táto explózia viedla k vyhynutiu väčšiny veľkých zvierat vrátane mamutov, amerických koní a tiav. Zároveň v tomto období zmizla aj severoamerická kultúra Clovis. Teória o explózii kométy v atmosfére Zeme si od roku 2020 získava čoraz väčšiu popularitu. Archeológovia objavujú čoraz viac dôkazov o masívnych požiaroch, ktoré sa počas tohto obdobia odohrali.

„Dedina Abu Hureyra by bola v okamžiku zničená,“ tvrdí Kennett.

Archeológovia tvrdia, že dopad meteoritu sa musel odohrať blízko tejto usadlosti. Dedinou sa totiž prehnala vlna obrovského tepla a roztaveného skla. Na nálezisku nachádzajú dôkazy, ktoré priamo poukazujú na poškodenie dopadajúcim meteoritom.

Stretla sa Zem s kométou počas obdobia pleistocén?

Vedci analyzovali geochemickú kompozíciu skla. Výsledky ukázali, že obsahovalo stopy minerálov bohatých na chróm, železo, nikel, sulfidy, titán a platinu. Vo všetkých prípadoch tieto látky vznikajú pri teplotách prevyšujúcich 2-tisíc stupňov Celzia.

„Za bežných okolností sú tieto materiály extrémne vzácne. Bežne ich však nachádzame na miestach, kde dopadol meteorit. Veríme, že objavené sklo vzniklo z takmer okamžitého roztavenia a vyparenia biomasy, pôdy či usadenín v záplavových oblastiach. Nasledovalo rovnako okamžité ochladenie,“ hovorí Kennett.

Nebol to však len jeden meteorit, ako ukázali výskumy. Aj táto štúdia teda potvrdia hypotézu o rozpade kométy počas obdobia pleistocén. Ak v atmosfére exploduje veľké teleso, to môže vytvoriť až tisíce ďalších impaktov po celej pologuli planéty. Hypotéza o explózii kométy tvrdí, že počas tejto udalosti roztrúsila materiál naprieč viac ako 14-tisíc kilometrami po severnej a južnej pologuli Zeme. Nálezy z Abu Hureyra túto hypotézu potvrdzujú.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close