SpravodajstvoVeda a výskum

Je možné na základe používania smartfónu odhaliť osobnosť človeka?

Smartfóny sú schopné o nás povedať oveľa viac, ako si možno myslíme

Nie je žiadnym tajomstvom, že marketingové spoločnosti vrátane technologických gigantov, ako napríklad Google, Facebook, Twitter, TikTok a ďalší, zbierajú o nás informácie. Tie sa najčastejšie používajú na cielenie reklamy, aby sa zabezpečila jej čo najvyššie účinnosť. Dá sa však na základe dát z používania smartfónu určiť osobnosť človeka? To je otázka, ktorú si položila štúdia „Predpovedanie osobnosti na základe vzorcov správania zhromaždených pomocou inteligentných telefónov“.

Prečo práve smartfóny?

Smartfóny sú adaptované podstate naprieč celým svetom pričom disponujú mnohými senzormi, ktoré dokážu zhromažďovať kvantá informácií vrátane našej aktivity. Ide teda o takmer dokonalý nástroj na zbieranie dát, ktorý väčšina z nás nosí neustále pri sebe.

Autori štúdie sledovali správanie 624 dobrovoľníkov počas 30 dní, kde zaznamenali takmer 350-tisíc údajov. Tie sa dotýkali  nasledovných oblastí:

  • komunikácia a sociálne správanie
  • spotreba hudby a používanie aplikácií
  • mobilita
  • celková aktivita v telefóne a
  • denná a nočná- časová aktivita

Autori štúdie píšu: „Presnosť týchto predpovedí je podobná ako v prípade predpovedí založených na digitálnych stopách z platforiem sociálnych médií a poukazuje na možnosť získať informácie o súkromných črtách jednotlivcov na základe vzorov správania, ktoré boli pasívne získanými zo smartfónov.“

Následne na základe zozbieraných údajov sa vedci pozreli na 5 dimenzií osobnosti, ktorými bola otvorenosť (napr. ochota prijímať nové myšlienky), svedomitosť (napr. spoľahlivosť), extraverzia (napr. spoločenskosť), príjemnosť (napr. ochota dôverovať ďalším osobám) a emočná stabilita.

„Zďaleka najťažšou časťou projektu bolo predbežné spracovanie obrovského množstva zhromaždených údajov a školenie prediktívnych algoritmov,“ hovorí Stachl. „Aby sme mohli vykonať potrebné výpočty, museli sme sa uchýliť k zhluku vysoko výkonných počítačov v superpočítačovom centre Leibniz v Garchingu (LRZ).“

Nebudeme Vás dlho napínať. Výsledkom štúdie je, že dá sa pomocou spracovania dát zo smartfónov určiť relatívne s vysokou mierou presnosti osobnosť človeka. Vedci došli totiž k záverom, že pomocou algoritmov je možné odvodiť zo zozbieraných dát väčšinu osobnostných čŕt.

Výsledky štúdia sú sami o sebe pre vedcov vcelku významnými. Dôvodom je, že doteraz štúdie boli takmer výlučne založené na sebahodnotení. Ukázalo sa, že aj iné metódy môžu byť dostatočne presnými a spoľahlivými.

Jeden z autorov štúdie, Clemens Stachl, ďalej hovorí, že si je vedomý potenciálu tejto štúdie a „chuti“ veľký IT firiem, ktoré sú po tomto type dát hladnými. Preto dodáva, že:

„Primárnym zameraním výskumu v tejto oblasti musí byť používateľ, nie stroj. Bolo by vážnou chybou prijať strojové metódy učenia bez vážneho zváženia ich širších dôsledkov.“ Potenciál týchto aplikácií – vo výskume aj v obchode – je obrovský. „Príležitosti, ktoré otvorila dnešná spoločnosť zameraná na údaje, bezpochyby zlepšia životy veľkého počtu ľudí,“ hovorí Stachl. „Musíme však zabezpečiť, aby všetky skupiny obyvateľstva zdieľali výhody, ktoré ponúkajú digitálne technológie.“

Via sciencedaily.com

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close