SpravodajstvoVeda a výskum

Je Mariánska priekopa nedotknutá ľuďmi? Alarmujúc štúdia ukazuje, ako si ničíme planétu

Hlbiny morí a oceánov môžu slúžiť ako skládka pre odpad a rôzne toxíny.

Mariánska priekopa je najväčšia morská priekopa ukrývajúca obrovské množstvo špecifických ekosystémov vrátane živočíchov, ktoré dokážu ustáť tlak tisíckrát vyšší, ako na hladine mora. Nedávna štúdia však prináša znepokojivé správy a to také, že sa znečistenie dostalo aj sem.

Naznačuje to nové vyšetrovanie, ktoré našlo plastovú igelitku v hĺbke takmer 11 kilometrov, informuje portál Nature World News. Výskumníci získali potrebné údaje z databázy Deep-Sea Debris Database. Ide o databázu odpadu, ktorý sa našiel hlboko pod hladinou mora a pozostáva nielen zo záznamov samotných, ale aj fotografií a videí. Databáza drží údaje z viac ako 5-tisíc ponorov za posledných 30-rokov.

Plasty sú podľa databázy najčastejším druhom odpadu vyskytujúceho sa v databáze, pričom prvenstvo držia opäť igelitky. Objavuje sa však aj gumený, kovový, drevený a látkový odpad. 89% plastového odpadu tvoria jednorazové produkty ako napríklad igelitky, plastové fľaše alebo jednorazový príbor. Jednorazové plastové výrobky sa nachádzajú takmer všade a sú dôkazom toho, ako sme planétu znečistili plastmi. V prírode sa podobný odpad rozkladá viac ako sto rokov.

Popri novej štúdii vyšiel nezávislý výskum, ktorý prináša ešte znepokojivejšie správy. Podľa jeho autorov sú niektoré časti Mariánskej priekopy ešte viac znečistené ako najviac kontaminované rieky v Číne. Hoci sa na prvý pohľad môže Mariánska priekopa zdať ako pustá oblasť, ukrýva množstvo života. V roku 2016 odhalila misia Okeanos Explorer množstvo živočíšnych druhov vrátane chobotníc, medúz, či koralov.

Skládka toxínov

Vo viacerých prípadoch môžu hlbiny oceánu slúžiť ako skladisko pre odpad a rôzne toxíny. Toto tvrdenie podporuje štúdia z roku 2017, ktorá v hlbinách oceánov našla látky, ktoré boli zakázané ešte v 70. rokoch minulého storočia. Vedci objavili stopy perzistentných organických látok, ktoré sa dokážu udržať v prostredí mimoriadne dlhú dobu. Mnohé z týchto látok napodobňujú správanie hormónov a už pri malom množstve môžu spôsobovať hormonálne poruchy, či poruchy reprodukcie ako u zvierat, tak aj u ľudí. Niektoré látky môžu spôsobiť aj rakovinu.

Perzistentné organické látky majú vlastnosti umožňujúce im prejsť tisíce kilometrov od zdroja a rozšíriť sa do prostredia. Vznikajú vo väčšine prípadov ľudskou činnosťou, napríklad pri výrobe pesticídov, plastov, či iných chemických produktov. Môžu však vznikať aj prírodne, či už dôsledkom sopečnej činnosti alebo lesného požiaru.

Tieto látky objavili v kôrovcoch žijúcich v Mariánskej a Kermadeckej priekope.

Vo výskume sa píše, že objavené toxíny boli polychlórované bifenyly a polybrómované difenyl étery. Tieto látky sa používali ako elektrické izolanty. Od 30. rokov až po 70. roky postupne došlo k ich zákazu, no látky sa aj napriek tomu uvoľnili do prostredia, či už prostredníctvom nehôd alebo únikov zo skládok.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close