Globálne otepľovanie začalo priemyselnou revolúciou: Ako sa ale menilo podnebie tisíce rokov pred ňou?

Výskumníci majú pomerne dobrú predstavu o tom, čo sa dialo posledných 6-tisíc rokov, no v jednom si protirečia: Otepľovala sa naša Zem ešte pred priemyselnou revolúciou alebo sa ochladzovala?

Biodiverzita Zeme úzko súvisí s klimatickými podmienkami planéty
Zdroj: NASA, Unsplash (Daphne, erin mckenna), PNGwing, Úprava: Vosveteit.sk

Dnes už nemožno globálne otepľovanie popierať. Od priemyselnej revolúcie sa teploty na planéte zdvihli o približne jeden stupeň Celzia, no čím si Zem prechádzala tisíce rokov pred priemyselnou revolúciou?

Z geologických záznamov je jasné, že už v dávnej minulosti planéta prešla viacerými obdobiami otepľovania, ale zároveň aj ochladzovania. Štúdia z minulého roka naznačuje, že pred 60-miliónmi rokov sa mohla Zem otepliť až o 8 stupňov Celzia. Za globálne otepľovanie v minulosti môžu vo väčšine prípadov sopečné erupcie, počas ktorých sa do atmosféry uvoľňuje obrovské množstvo skleníkových plynov.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Čo sa týka posledných 6-tisíc rokov, o tomto časovom rozmedzí majú vedci viac informácií, než o ktoromkoľvek inom období, vysvetľuje portál The Conversation. Napriek tomu si ale protirečia v tom, čím si planéta prechádzala.

Vedci sa túto prebiehajúcu debatu pokúsili uzavrieť raz a navždy v rámci naozaj obšírnej štúdie publikovanej 15. februára 2023. V rámci tejto práce skúmali históriu planéty z niekoľkých rôznych zdrojov. Analyzovali letokruhy stromov, sedimenty, ale aj klimatické modely.

Ako sa menili teploty pred priemyselnou revolúciou?

Ak chcú vedci zistiť, aké podnebie existovalo na Zemi v dávnej minulosti, majú dve možnosti. Prvou je nájsť stopy vyskytujúce sa v prírode a druhou možnosťou je navrhnúť model, ktorý by dokázal simulovať podmienky v minulosti. Letokruhy stromov, stalagmity či korále môžu vedcom pomôcť rekonštruovať teploty z minulosti. Ďalšie stopy môžu nájsť v ľadovcoch alebo sedimentoch.

„Za posledné storočie sa priemerná teplota Zeme rýchlo zvýšila asi o 1 stupeň Celzia. Dôkazy je ťažké spochybniť. Pochádzajú z teplomerov a iných senzorov po celom svete. Ale čo tisíce rokov pred priemyselnou revolúciou, pred teplomermi a pred tým, ako ľudia otepľovali klímu uvoľňovaním oxidu uhličitého, ktorý zachytáva teplo z fosílnych palív?“

V rámci novej štúdie vedci skúmali dávne teploty nielen pomocou počítačových modelov, ale aj niekoľkých prírodných zdrojov. V rámci štúdie brali do úvahy rôzne procesy, ktoré by mohli podnebie planéty ovplyvniť. Medzi ne patrí obežná dráha Zeme okolo Slnka, koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, sopečné erupcie, ale aj intenzita solárneho žiarenia.

Existujú dôkazy, ktoré tvrdia, že pred 6-tisíc rokmi mala naša planéta menej snehu a hustejšiu vegetáciu. To znamená, že jej povrch bol tmavší a absorboval viac tepla. Autori výskumu predpokladajú, že pred 6-tisíc rokmi bola planéta teplejšia o približne 0,7 °C, než počas priemyselnej revolúcie a postupne sa ochladzovala.

„Prírodné archívy vo všeobecnosti ukazujú, že priemerná teplota Zeme približne pred 6 000 rokmi bola vyššia asi o 0,7 °C v porovnaní s mediánom 19. storočia a potom sa postupne ochladzovala až do priemyselnej revolúcie. Zistili sme, že väčšina dôkazov poukazuje na tento výsledok.“

Klimatické modely však ukazujú mierne iný scenár. Podľa nich sa teploty postupne zvyšovali dôsledkom nárastu oxidu uhličitého v atmosfére. Tento nárast spôsobil vývoj poľnohospodárstva. Pre tých, ktorí nevedia, tak ľudia prešli zo zberačov a lovcov na poľnohospodárstvo približne 10-tisíc rokov dozadu.

Autori štúdie však prinášajú nové spôsoby, ako by sme do budúcna mohli klimatické zmeny predpovedať. Klimatické modely sa pokúšajú zahrnúť čo najviac rôznych faktorov, ktoré môžu prispieť ku klimatickým zmenám, no niektoré nie sú reprezentované v plnej miere. Vegetácia môže napríklad výrazne ovplyvniť teploty planéty. Počas štúdie totiž autori zistili, že model reprezentujúci vegetáciu pred 6-tisíc rokmi dokázal lepšie simulovať vývoj teplôt, ktorý súhlasil s ďalšími dôkazmi.

Lepšie pochopenie rôznych faktorov, ovplyvňujúcich teploty na planéte je kľúčové pre presné modelovanie globálneho otepľovania a jeho budúceho vývoja. S vyššími teplotami totiž čelíme mnohým rizikám, na ktoré by sme mali byť pripravení.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre