SpravodajstvoVeda a výskum

Globálne otepľovanie ubližuje nielen Zemi, ale aj ľuďom: V novej štúdii sa dostávajú do pozornosti tieto riziká

Nová štúdia sa pridáva k množstvu ďalších, ktoré poukazujú na závažnosť globálneho otepľovania. Tentokrát sa ale rozoberajú riziká, ktorým čelíme my.

Svet práve čelí globálnemu otepľovaniu. Hrozbe, ktorá zasahuje nielen ekosystémy našej planéty, ale aj zdravie človeka, ako naznačujú výsledky novej štúdie. Naše zdravie čelí ako priamym, tak aj nepriamym hrozbám, informuje portál Eurekalert.

Priamymi hrozbami sa rozumejú extrémne teploty, zatiaľ čo medzi tie nepriame sa radí napríklad nedostatok potravín, čo sa dôsledkom klimatických zmien môže v budúcnosti stať vážnym problémom.

„Miliardy ľudí sú v ohrození a preto vyzývame k urgentným akciám proti globálnemu otepľovaniu,“ vyjadril sa Robin Fears, spoluautor novej správy, ktorú vydala spolupráca InterAcademy Partnership.

Ich projekt trval tri roky, pričom išlo o spoluprácu s inštitúciami v Afrike, Ázii, Amerike a Európe. Vďaka spolupráci z rôznych kútov sveta môžu na základe dôkazov vypracovať plán na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. Po analýze množstva dôkazov dokázali vedci popísať, ako vplýva globálne otepľovanie na zdravie človeka.

V správe sa hovorí o zvýšenom riziku srdcovocievnych a dýchacích ochorení, ale aj o dopade na duševné zdravie. V správe sa odkazujú aj na článok z publikácie Nature Climate Change, v ktorom sa pripisuje tretina úmrtí spôsobených teplom práve globálnemu otepľovaniu. Vyššie teploty zároveň znižujú našu schopnosť vykonávať fyzickú prácu. V tomto bode sa autori odkazujú na ďalší článok, ktorý prináša ďalšiu znepokojivú štatistiku. Ak otepľovanie presiahne hodnotu 2.5 °C, robotníci nebudú schopní časť roka bezpečne vykonávať svoju prácu. To ani v prípade, že sa budú nachádzať v tieni.

„Veľké množstvo akcií, ktoré znižujú množstvo skleníkových plynov v atmosfére, sú dobré aj pre naše zdravie,“ vysvetľuje Andrew Haines, z InterAcademy Parthership.

Vyžaduje sa okamžitá reakcia

Globálne otepľovanie už teraz ohrozuje našu schopnosť produkovať jedlo a v budúcnosti sa tento problém bude zhoršovať. Zhoršenie globálneho otepľovania teda povedie k podvýžive a prípadne ďalším úmrtiam. V štúdii vedci navrhujú zmenu našich stravovacích návykov zvýšením konzumácie ovocia, zeleniny, strukovín a obmedzenie príjmu červeného mäsa. Takáto zmena by poviedla k výraznému zníženiu skleníkových plynov z potravinárskeho priemyslu. Zároveň by sa znížilo riziko srdcových ochorení, mŕtvice, či iných zdravotných komplikácií.

Autori správy zdôrazňujú, že globálne otepľovanie ohrozuje všetkých ľudí, no toto riziko nie je rovnomerne rozložené. Najzasiahnutejšou skupinou budú ľudia zo slabších sociálno-ekonomických pomerov. V globálnom merítku sú najohrozenejšími skupinami tie, ktoré sú sociálne, politicky alebo geograficky oddelené. Kroky podniknuté k ochrane zdravia zoči-voči globálnemu otepľovaniu by podľa autorov štúdie mali uprednostňovať domorodých obyvateľov území, staršiu populáciu, či deti žijúce v náročných sociálno-ekonomických podmienkach.

Správa z InterAcademy Partnership sa pridáva k množstvu ďalších, ktoré poukazujú na závažnosť globálneho otepľovania a vyzývajú svet k okamžitej reakcii.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close